Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: regesten
4.582 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest101 Florens van Wevelinchave, bisschop van Utrecht, verklaart dat hij de steden Deventer, Campen en Zwolle, onder nader aangegeven voorwaarden, heeft beloofd het Huis te Arckensteyn weer onder zijn macht te brengen en een kastelein op dat huis te benoemen die burger is in één van de drie genoemde steden.
Datering:
1381 oktober 7 (Gegeven to Zwolle, zmaendages post Remigii)
NB:
Eenvoudig afschrift [16e eeuw] (inv.nr. 3663 fol. 30).
Druk: Dumbar, Deventer, I p. 561; Van Hattum, Zwolle, I p. 218.
Regest: Berkenvelder, I nr. 188..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest5 Wolter Stellingh oorkondt in aanwezigheid v an Syse van den Clooster, Egbert Mulert, Evert van Wytmen en Dierick van den Water, die mede als zijn borgen optreden, dat Rodolph van Diepholt, bisschop te Utrecht, hem het huis, de burcht en de stad Coverden heeft toevertrouwd, met goedvinden en toestemming van de drie hoofdsteden van Zallandt, als Deventer, Campen en Swolle, en hij zich aan de nader omschreven voorwaarden zal houden, zoals ook zijn voorgangers hebben gedaan.
Datering:
1450 februari 1 (op onser Liever Vrouwenavont purificationis)
Beschrijving vervolg:
Afschrift (inv. nr. 404) op papier, [1644].
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 812; F.C. Berkenvelder, Zwolse regesten, III (Zwolle 1986), nr. 2071.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest4 Harmen van Haersolte oorkondt in aanwezigheid van Hendric van Haersolte, Johan Canferbeecke, Geert van Ensse [= Essen] en Hendrick van Essen, die mede als zijn borgen optreden, dat hij zich zal houden aan de nader omschreven voorwaarden nadat hem het huis, de burcht en de stad Coverden door Fredrick van Blanckenhem, bisschop te Utrecht, zijn toevertrouwd.
Datering:
1413 februari 1 (op ons Vrouwenavondt purificatio)
Beschrijving vervolg:
Afschrift (inv. nr. 404) op papier uit 'een boeck daer op geteyckent staet een halve maene' in het raadhuis van Zwolle, [1644].
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 812; F.C. Berkenvelder, Zwolse regesten II (Zwolle 1983), nr. 908.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest2 Fredrick van Blanckenhem, bisschop t'Utrecht, oorkondt, dat eertijds het huis, de burcht en de stad Coverden en het land Drenthe lange tijd vervreemd waren geweest van het Sticht, maar nu weer deel daarvan uitmaken, waarbij burgemeesters, schepenen, raden en burgers van de steden Deventer, Campen en Swolle hem daarbij gesteund hebben en daarvoor veel kosten gemaakt hebben, zodat hij om herhaling te voorkomen, het volgende belooft:
- hij zal daar geen ambtman plaatsen dan met toestemming van de drie steden en de wijsheid van Drenthe en bovendien moet hij afkomstig zijn uit Drenthe of Zallandt;
- de ambtman zal het huis niet als onderpand mogen geven voor een lening en voorts zal hij Zallandt moeten beschermen;
- de ambtman mag het huis en de stad Coverden na het overlijden of de overplaatsing van een bisschop aan niemand overdragen dan met toestemming van de drie steden totdat een opvolgende bisschop aan de steden een akte als deze zal hebben gegeven, welke bepaling iedere ambtman zal moeten bezweren;
- de ambtman zal met raad van de steden en de wijsheid van Drenthe kunnen worden vervangen;
- tenslotte zullen de burgers van Deventer, Campen en Zwolle te water en te land geen tol behoeven te betalen in het Sticht, Drenthe en Coverden.
Datering:
1396 december 26
Beschrijving vervolg:
Afschrift (inv.nr. 404) op papier, [1644]. Er staat onder 'presentibus de consilio domino Wilhelmo de Renen, scolastico Ultrajectensi, Hermanno de Randenrado, militi, Swedero de Rechter, Rutgero de Dornick en Henrico Zuer'.
Druk: G. Dumbar,Analecta II 375; G. Dumbar, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer I, 626-627;Oorkondenboek van Groningen en Drenthe II, no. 941.
Regest: Van Dedem, Charters en bescheiden, nr. 812; Ter Kuile, Confirmationis, etc.; F.C. Berkenvelder, Zwolse regesten I (Zwolle 1980), nr. 430, met datum 26 december 1395.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS