Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Familie Feith
x1172 Familie Feith
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1172 Familie Feith
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de familie Feith
2. Geschiedenis van het familiearchief en de bibliotheek
3. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
1172 Familie Feith
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Het archief dat in 1982 in bewaring was gegeven was opgeslagen in dozen met opschriften, waarbij de nummers uit de genealogie Feith uit 1924 waren gevolgd. De in de dozen aanwezige omslagen waren eveneens voorzien van de nummers van de persoon van wie de stukken afkomstig waren of op wie ze betrekking hadden. Daarnaast stond er op de omslagen een korte beschrijving van de archiefbescheiden.
De eerste dozen bevatten met name stukken van genealogische, heraldische en geschiedkundige aard. Deze zijn in de inventaris gerangschikt onder afdeling I. Het gaat hier om diverse aantekeningen, correspondentie, manuscripten en verzamelde stukken van meerdere familieleden die zich bezighielden met de familiegeschiedenis. Deze zijn voor zover mogelijk geordend naar degene(n) die de stukken heeft (hebben) opgemaakt. Onder deze afdeling zijn eveneens een aantal stukken opgenomen die strikt genomen niet tot het familiearchief behoren. Het was echter duidelijk dat deze door verschillende (onbekende) familieleden waren verzameld ten behoeve van genealogisch of geschiedkundig onderzoek. Deze stukken zijn opgenomen onder de rubriek ‘Verzamelde stukken’.
Het grootste deel van het archief valt onder afdeling II, de archieven van leden van de familie Feith. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de reeds aangebrachte indeling naar personen. Dit heeft geresulteerd in een schema waarbij de personen naar generatie zijn ingedeeld. De generaties hebben de nummers gekregen uit de geslachtslijst van de familie Feith die als bijlage is opgenomen bij het werk Driehonderd jaar familieportretten. Ook de nummeraanduidingen van de personen uit deze geslachtslijst zijn gehandhaafd. Waar nodig is bij de verschillende personen een onderverdeling gemaakt in stukken van persoonlijke aard, stukken betreffende studie en beroepsuitoefening en stukken betreffende nevenactiviteiten. De neerslag van publicitaire activiteiten is gerangschikt onder de subrubriek ‘activiteiten als publicist’.
De derde hoofdafdeling van de inventaris heeft betrekking op het archief van de Familie-Vereniging Feith. Hier is een hoofdindeling gemaakt in stukken van algemene aard, stukken betreffende de oprichting en organisatie van de familievereniging en stukken betreffende de zorg voor de geschiedenis en het archief van de familie. Stukken die na 1949 zijn verzameld in het kader van het completeren van het familiearchief, zijn ook bij deze laatste subrubriek ondergebracht.
Bijzondere aandacht verdient de scheiding tussen bibliotheek en archief. In de inleiding bij de in 1950 opgemaakte catalogus van de bibliotheek van de familievereniging, merkt jhr. P.R. Feith op dat het moeilijk was om ‘de juiste scheidingslijn te trekken tussen hetgeen tot de familie-bibliotheek dient te worden gerekend en wat in het familiearchief thuishoort’. Hij heeft als stelregel genomen dat hij krantenartikelen door of over Feithen niet, en tijdschriftartikelen slechts bij uitzondering, in de catalogus opnam. Brieven en alba amicorum heeft hij ook niet in de bibliotheekcatalogus opgenomen, evenmin als de prijsbanden die verschillende familieleden hebben ontvangen als blijk van waardering voor hun schoolprestaties. Deze hoofdregels zijn gehandhaafd. Om verder een meer strikte scheiding tussen archief en bibliotheek te bewerkstelligen, zijn de manuscripten uit de bibliotheek overgebracht naar het archief, terwijl diverse gedrukte werken uit het archief zijn overgebracht naar de bibliotheek. Bij de beschrijvingen van de overgebrachte stukken in de inventaris is aangegeven welk nummer deze stukken in de catalogus hadden. Daarnaast is er een concordans opgemaakt met verwijzingen van de oude catalogusnummers naar de nieuwe catalogus- resp. inventarisnummers.
De verzameling alba amicorum en andere gedrukte werken en handschriften van de familie Feith, die in december 2006 in bewaring is gegeven, was voorzien van een uitgebreide beschrijving van de verschillende bescheiden, opgemaakt door drs. R.A. de Bree onder de titel 'Inventaris van de Feithiana (boeken en handschriften)'. Deze inventaris is te vinden in bijlage I. Bij de beschrijvingen zijn de nieuwe inventarisnummers van de bescheiden aangegeven.
Bij de bewerking van de archieven zijn geen bescheiden vernietigd. Slechts enkele duplicaten zijn retour gegaan naar de Familie-Vereniging.
De totale omvang van de archieven bedraagt na de bewerking ca. 7 m1.
4. Aanwijzingen voor het gebruik
5. Noten
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1654 - 2004
Omvang archiefblok:
12 m
Toegang:
Berg, F.W.J. van den, Inventaris van de archieven van de familie Feith, 1654 - 2004, Zwolle (2008).
Bijzonderheden:
Oud: FA015.
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 20 jaar mogen alleen worden geraadpleegd na schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar, i.c. de Familie-Vereniging Feith te Vorden..
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS