Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel
x0399.7 Sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0399.7 Sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Beknopte toelichting
sluiten
0399.7 Sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel
Inleiding
1. Beknopte toelichting
Van 24 tot 28 mei 1971 vond in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag een instructieweek plaats, teneinde te komen tot een regelmatige inspectie van de onder rijksorganen berustende archiefbescheiden in de provincies, conform de artikelen 19 en 38 van de
Archiefwet 1962. De instructiedagen stonden onder leiding van de heer H.J. van Meerendonk, wnd. Hoofd van de IVe Afdeling van het Algemeen Rijksarchief en werden bijgewoond door de heren P.D. Keymel (Rijksarchief Gelderland) en C.Z. Halfman (Rijksarchief Overijssel). Tijdens deze instructieweek werden de bepalingen in de Archiefwet en het Archiefbesluit, betrekking hebbend op het toezicht op de zorg, de vernietiging, de inventarisatie en de overbrenging van rijksarchiefbestanddelen uitvoerig behandeld. Het toezicht van een rijkinspecteur op de zorg voor niet-overgebrachte bestanddelen van overheidsorganen omvat:
1. een regelmatige inspectie van de archiefbescheiden;
2. het adviseren inzake de vernietiging van archiefbescheiden;
3. het adviseren inzake de inventaristie van archiefbescheiden;
4. het regelen van de overbrenging van archiefbescheiden ouder van 50 jaar naar de archiefbewaarplaats.
Van zijn bevindingen maakt de rijksinspecteur een rapport op. Er werd eveneens een instructie voor de inspecteur ontworpen, als mede een controle-vragenlijst voor het uitvoeren van de archiefinspectie. Beide heren gingen in hun respectieve provincies als rijksarchiefinspecteur aan de slag. Met ingang van 3 januari 1973 werd de rijksarchiefinspectie ook uitgeoefend in de provincies Friesland (D. de Vries) en Noord-Brabant (L.M.Th.L. Hustinx). De inspecteurs kregen vanaf 1975 een legitimatie.
In het zelfde jaar werd nagedacht over het efficiënter maken van de aanpak van de archiefinspectie. W.F.M. Brieffies boog zich over de vraag op welke wijze (inspectiebezoek of enquête) men het effectiefst ontduiking van de verplichtingen van de archiefwetgeving kan constateren. Zijn conclusie was dat een goed opgezette enquête het zelfde resultaat zou kunnen bereiken als door middel van persoonlijke inspecties. Toch bleef de persoonlijke inspectie favoriet. Het Hoofd van de RAI en de rijksarchiefinspecteurs vormden sedert 1978 de Permanente Commissie Rijksarchiefinspectie (PCRAI). Binnen deze commissie werden onder anderen afspraken gemaakt over de wijze van inspecteren en het uitvoeren van landelijk gecoördineerde archiefinspecties. Tegen 1982 was er een dekkend net van rijksarchiefinspecteurs in de provincie geformeerd. Daarnaast richtte de afdeling Rijksarchiefinspectie in Den Haag zich voornamelijk op de archieven van de departementen. W.A. Hoffstädt was de heer Halfman opgevolgd als rijksarchiefinspecteur in Overijssel. In de jaren '80 en '90 werden op landelijk niveau steeds meer zaken op elkaar afgestemd. Er vonden landelijk gecoördineerde archiefinspecties plaats, waaraan elke archiefinspecteur in de provincie deelnam. G.J. Lasee nam in 1992 de taken van de heer Hoffstädt over. Lasee richtte zich naast de rijksarchiefinspectie ook op het relatiebeheer van particuliere archieven. Per 1 november 2005 werd de Rijksarchiefinspectie samengevoegd met drie andere inspecties tot de Erfgenoedinspectie. De provinciale archiefinspectiebevoegdheid werd voortaan centraal geregeld. De rijksarchiefinspecteur in de provincie werd relatiebeheerder, enkel nog belast met de uitvoering van de overbrenging van rijksarchieven naar de provincie.
Het archief van de sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel loopt over de jaren 1971-1999 (2006) en kent een omvang van 1,36m1. Het is openbaar.
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
(1884) 1971-1999 (2006)
Toegang:
mw. M. Greven en dhr. J.J. Seekles, Plaatsingslijst van archief van de sectie Rijksarchiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel, (1884) 1971-1999 (2006).
Omvang archiefblok:
1,36 m
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS