Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Huis Almelo
x0214 Huis Almelo
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Almelo
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Bijna vijftig jaar zijn verstreken sedert het moment waarop het huisarchief Almelo zijn eeuwenlange verblijfplaats, huis Almelo, verwisselde voor een onderdak bij de Rijksarchiefdienst. Met het verschijnen van deze publikatie wordt uiteindelijk het ideaal volledig gerealiseerd dat in 1946 aan jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, algemene rijksarchivaris, en mr. W.C. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor ogen stond: het archief materieel goed verzorgd en gehuisvest, inhoudelijk ontsloten volgens de beste tradities van het Nederlandse archiefwezen en goed beschikbaar voor historisch onderzoek.
Het werd een werk van lange adem, een werk dat meerdere keren stokte en waarbij de inzichten wel eens veranderden. Zonder aan de inbreng van de vele anderen die grotere en kleinere steentjes bijdroegen, tekort te willen doen moeten hier drie personen met ere genoemd worden: R.M. de Raat, C.C. van der Woude en A.J. Mensema. De eerste heeft in de jaren tachtig een voorlopig eindprodukt tot stand gebracht; de twee laatsten zorgden in ruim drie jaren voor de definitieve afronding. De publikatie die thans voorligt, heeft een omvang die vandaag de dag nog zelden voorkomt: een Inventaris voorzien van Regestenlijst, Leenrepertorium en Generale index, totaal een kleine achttienhonderd pagina's druks in zeven delen.
Het uitzonderlijk cultureel belang van het huisarchief Almelo voor Overijssel rechtvaardigt de grote investeringen van de afgelopen decennia. De toegangen op het huisarchief Almelo vormen het tastbaar resultaat van het werk van enige generaties archivarissen. Het is nu aan de onderzoekers om met deze instrumenten als hulpmiddel aan de slag te gaan en onze kennis van het verleden met name van Almelo en Vriezenveen, van Twente en Overijssel te vergroten en te verdiepen. Immers, het moet ook hier nog eens benadrukt worden: het huisarchief Almelo is een ware goudmijn voor ons inzicht in vele facetten van het maatschappelijk leven in vroeger eeuwen
Het Rijksarchief in Overijssel rekent het zich tot een eer onder de alhier beheerde archieven één van de belangrijkste en grootste particuliere archieven van ons land te mogen tellen. Op deze plaats past een woord van dank aan de huidige eigenaar van het archief, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor het openstellen van deze rijke bron. Het geduld van de familie Van Rechteren Limpurg is lang op de proef gesteld, maar tenslotte is het werk voltooid! Zwolle, Sint Georgiusdag 1993, H. Bordewijk, Rijksarchivaris in Overijssel
1. De geschiedenis van het huis en zijn bewoners
2. De geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie van het archief
4. De bijlagen en overige toegangen
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.1. Het geslacht van Almelo
5.2. Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.3. Tak Rechteren
5.4. Tak Rechteren limpurg almelo
5.5. Tak Rechteren limpurg rechteren
5.6. Tak Eze en Schuilenburg
5.7. Tak Speckfeld
5.8. Tak Rechteren Almelo
5.9. Tak Noorddeurningen
5.10. Tak Gramsbergen, collendoorn, hofstede
0214 Huis Almelo
Voorwoord
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.10. Tak Gramsbergen, collendoorn, hofstede
XVIc. Reinhard Burchard Rutger des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen en tot Collendoorn, geb. [Almelo] 5 jul (ook vermeld 15 jun) 1702, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Gramsbergen op 28 jun 1727, hoogschout van 's-Hertogenbosch, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1728-1747, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel 1760, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze te Rotterdam 1766- 1768, buitengewoon gedeputeerde ter Staten-Generaal 1768 en 1774, stadhouder der lenen van Overijssel 1773-1779, gecommitteerde ter Generaliteitsrekenkamer 1779, overl. 's-Gravenhage 23, uitgevoerd naar Almelo 26 jan 1780, huwt 's- Gravenhage 12 mei 1733 Maria Louisa des H.R.Rijksgravin van den Boetzelaer, dochter van Jacob Godefroy des H.R.Rijksgraaf van den Boetzelaer en Magdalena Elisabeth de Jonge van Ellemeet, geb. Amsterdam 8, ged. ald. Oude Kerk 9 mrt 1714, overl. 's-Gravenhage 7, uitgevoerd naar Almelo 11 mrt 1801.
Uit dit huwelijk:
1.Adolf Hendrik Jacob Godefroy des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, geb. 's-Gravenhage 11, ged. ald. Kloosterkerk 14 mrt 1734, overl. 1735.
2. Magdalena Sophia Elisabeth Juliana des H.R.Rijksgravin van Rechteren, geb. 's-Gravenhage 28, ged. ald. Kloosterkerk 30 mei 1735, overl. Hamburg ..., huwt 1e 's-Gravenhage 28 apr 1776 mr. Nicolaas Geelvinck, heer van Stabroek, weduwnaar van Johanna Geertruy van de Poll, zoon van mr. Nicolaas Geelvinck, heer van Castricum, Backum, Stabroek, Cronenburg, Velsen en Santpoort, en Johanna Jacoba Graafland, geb. Amsterdam 3, ged. ald. Westerkerk 3 jun 1732, secretaris van Amsterdam 1749, schepen 1764 en raad 1765-1787 van die stad, overl. 's-Gravenhage 4, uitgevoerd naar Almelo begr. 7 dec 1787, huwt 2e (ondertr. 's-Gravenhage 8 nov 1789, attestatie naar buiten gegeven 14 mrt 1790) Marie Gabriel vicomte de Ricé (ook Riccé), Frans veldmaarschalk, prefect van het departement Loiret, overl. Buzançais (departement Indre) 23 nov 1832; hij hertrouwt Henriëtte Louise Wilhelmina des H.R.Rijksgravin van Hompesch.
3.Jacob Godefroy des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, volgt XVIIa.
4.Adolf Hendrik des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, volgt XVIIb.
5.Vincent Willem des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, geb. 's-Gravenhage 11, ged. ald. Grote Kerk 16 dec 1739, luitenant ter zee, overl. voor de rede van Tetl, uitgevoerd 24 okt 1762 van Zwolle naar Almelo.
6.Frederik Rudolf Carel des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, volgt XVIIc.
7. Christiaan Lodewijk des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, volgt XVIId.
8.Leopold Casimir des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, volgt XVIIe.
9. Anna Wilhelmina des H.R.Rijksgravin van Rechteren, geb. 's-Gravenhage 11, ged. ald. Waalse Kerk 16 dec 1753, overl. jong.
10.Sophia Clasina Maria des H.R.Rijksgravin van Rechteren, geb. 's-Gravenhage 24, ged. ald. Waalse Kerk 27 jul 1758, overl. Utrecht (?).
XVIIa. Jacob Godefroy (Jacques) des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen, geb. 's-Gravenhage 17, ged. Klosterkerk 23 dec 1736, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Gramsbergen op 20 mrt 1761, gezant te St. Petersburg 1765 en Madrid 1772, keizerlijk Russisch kamerheer en Spaans gezant te Hamburg, benoemd in de Ridderschap van Overijssel met het predikaat jonkheer bij S.B. van 28 aug 1814, nr. 14, overl. Parijs 27 jul 1831, huwt Madrid 28 jan 1787 Iñez Maria d'Agguirre comtessa d'Yoldi, dochter van Alfonso d'Agguirre y Gadea, Spaans gezant te Constantinopel, en Maria comtessa d'Yoldi Mendicoa y Mereno, geb. Granada 21 nov 1766, overl. Parijs jul 1835.
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Marie Lodewijk des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, geb. Madrid 17 sep 1789, kamerheer des Konings in buitengewone dienst, overl. Parijs 27 aug 1818.
XVIIb. Adolf Hendrik des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen en tot Collendoorn, geb. 's-Gravenhage 26, ged. Nieuwe Kerk 28 okt 1738, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Collendoorn op 23 mrt 1771 en vanwege de havezate Gramsbergen op 31 okt 1776, luitenant-generaal en president van de Hoge Krijgsraad, overl. 3, begr. 's- Gravenhage, Grote Kerk 7 dec 1805, huwt 1e Utrecht 8 okt 1776 Petronella Geertruida Nepveu, dochter van Jan Nepveu, gouverneur-generaal van Suriname, en Johanna Agatha Audenrogghe, geb. Paramaribo 1747, overl. Utrecht 30 nov 1777, uitgevoerd naar Almelo, huwt 2e Rozendaal 5 okt 1788 Henriëtte Christine Alexandrine Torck, dochter van Assueer Jan Torck, heer van Rozendaal, en Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren, geb. 31 mrt, ged. 's-Gravenhage, Waalse Kerk 5 apr 1764, overl. 11, begr. Zutphen 13 aug 1792, huwt 3e Velp 20 okt 1800 Gijsberta Maria Carolina des H.R.Rijksvrijvrouw van Spaen, dochter van Johan Frederik Willem des H.R.Rijksvrijheer van Spaen, heer van Biljoen, en Sara Johanna des H.R.Rijksgravin van Hogendorp, geb. Biljoen 5, ged. Velp 18 sep 1774, overl. Arnhem 28 mei 1846.
Uit het eerste huwelijk:
1.N.N. van Rechteren, onged. kind, overl. kort na de geboorte te Utrecht op 30 nov 1777, begr. Almelo samen met de moeder.
Uit het tweede huwelijk:
2.Maria des H.R.Rijksgravin van Rechteren, geb. 27 jul, ged. Zutphen 2 aug 1789, overl. 's-Gravenhage 30 apr, uitgevoerd naar Eck en Wiel 5 mei 1808, huwt Rozendaal 21 okt 1806 jonkheer Jan Gijsbert Ludolf Adriaan van Neukirchen genaamd Nyvenheim, zoon van Evert Johan van Neukirchen genaamd Nyvenheim, heer van Eck en Wiel en de Voorst, en Frederica Christina Henrietta Bentinck, geb. 12 dec 1783, ged. Arnhem 31 okt 1784, benoemd in de Ridderschap van Gelderland bij S.B. van 28 aug 1814, nr. 14, maire van Eck en Wiel, Maurik en Ingen, lid van Provinciale Staten van Gelderland, overl. Parijs 21 dec 1818, begr. Eck en Wiel 21 mei 1819; hij hertrouwt Maurik 28 okt 1813 Antoinette Maria Charlotte gravin Bentinck, die na zijn overlijden weer hertrouwt met Jacob Hendrik graaf van Rechteren tot Appeltern.
3.Eusebia Johanna Jacoba des H.R.Rijksgravin van Rechteren, geb. 5, ged. Zutphen 11 sep 1791, begr. 's-Gravenhage, Grote Kerk 10 nov 1792.
XVIIc. Jonkheer Frederik Rudolf Carel van Rechteren, heer tot Hofstede, geb. 's-Gravenhage 26, ged. Kloosterkerk 26 nov 1741, kapitein ter zee 1775-1795, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Hofstede op 10 mrt 1791, benoemd in de Ridderschap met het predikaat van jonkheer bij S.B. van 28 aug 1814, nr. 14, lid van Provinciale Staten van Overijssel, overl. Hofstede (Raalte) 18 dec 1819, huwt 's-Gravenhage 7 jun 1789 Anna Constantia van der Goes, dochter van mr. Adriaan van der Goes en Cornelia Martina Vlaerdingerwout, geb. 27, ged. 's-Gravenhage, Waalse Kerk 27 sep 1753, begr. 's-Gravenhage Grote Kerk 25 jan 1799.
Uit dit huwelijk:
1.Doodgeboren kind, begr. 's-Gravenhage, Grote Kerk 22 mei 1790.
2.Adriaan Reinhard Karel des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, geb. 17, ged. Zwolle 20 feb 1793, Garde du Corps van de erfprins van Oranje, overl. (verdronken) bij kasteel Rozendaal 2 mei 1814.
XVIId. Christiaan Lodewijk des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen en tot Collendoorn, geb. 's- Gravenhage 21, ged. Grote Kerk 24 mei 1744, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Gramsbergen op 20 okt 1772 en, na ruil met zijn broer Adolf Hendrik vanwege de havezate Collendoorn op 31 okt 1776, kapitein ter zee, drost van IJsselmuiden 1788, benoemd in de Ridderschap van Overijssel met het predikaat jonkheer bij S.B. van 28 aug 1814 nr. 14. overl. huize Welgelegen (Heemse, Ambt Hardenberg) 12 aug 1820, huwt Heemse 17 mei 1775 Ermgard Ebella Juliana van Raesfelt, dochter van Isaac Reinier van Raesfelt tot Heemse en Clara Feyona van Sytzama, ged. Heemse 16 okt 1757, overl. huis Heemse 24 jan 1780.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Clara des H.R.Rijksgravin van Rechteren, vrouwe tot Heemse, Collendoorn en Hofstede, ged. Heemse 10 aug 1777, overl. Heemse 2 nov 1817, huwt Gramsbergen 7 jul 1796 jonkheer Jacob van Foreest, zoon van jonkheer Nanning van Foreest, heer van Petten en Nolmerban, en Wilhelmina Christina le Chastelain, geb. 7, ged. Alkmaar 24 mei 1778, benoemd in de Ridderschap van Overijssel bij K.B. van 28 mrt 1815 nr. 65, lid van Provinciale Staten van Overijssel, overl. Heemse 28 mrt 1854, hij hertrouwt jonkvrouwe Helena Gesina van Coeverden.
2.Isaac Reinier des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, ged. Heemse 7 feb 1779, student te Utrecht 22 sep 1800, overl. aan de tering 8, begr. 's- Gravenhage, Grote Kerk 12 sep 1801.
XVIIe. Leopold Casimir des H.R.Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen, geb. 's-Gravenhage 3, ged. Waalse Kerk 7 jun 1747, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Velner op 26 mrt 1788, kolonel, overl. Königsberg (kort) vóór 1 sep 1795, begr. Almelo, huwt Alkmaar 15 aug 1779 Johanna Geertruida le Chastelain, dochter van mr. Willem Jan le Chastelain en Wilhelmina Christina du Tour, geb. 30 dec 1757, ged. Alkmaar 1 jan 1758, overl. Gramsbergen 13 feb 1821; zij hertrouwt 1795 met jonkheer Wolter Cidonius van Coeverden, weduwnaar van Catharina Clara Rebecca von Rehden.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Louisa des H.R.Rijksgravin van Rechteren, ged. Alkmaar 18 jun 1780, begr. ald. 25 jun 1781.
5.11. Tak Velner i
5.12. Tak Velner ii
5.13. Tak Westerveld, Appeltern, Ahnem
5.14. Tak Laer en Borgbeuningen
5.15. Tak Mennigjeshave
5.16. Heren en vrouwen van Almelo
5.17. Rentmeesters van Almelo
6. Literatuur
Inventaris
2. Archivalia van Ridderschappen
4. Handschriften
6. Regestenlijst
7. Leenrepertorium
8. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1236 - 1917 (1933)
Toegang:
Mensema, A.J., Raat, R.M. de, Woude, C.C. van der, Inventaris van het huisarchief Almelo, 3 delen, 1236 - 1917 (1933), Zwolle (1993).
Opmerkingen:
Voor vragen en informatie over het Huisarchief Almelo kunt u terecht bij J.H. Wigger, contactpersoon voor de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg Almelo (zie www.stichtingvrl.nl/stichting.html onder de kop ‘Toegankelijkheid van de collectie’). Mail dan naar j.wigger@historischcentrumoverijssel.nl
Openbaarheid:
Stukken – zowel van persoonlijke als van zakelijke aard – jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar dan na schriftelijke toestemming van de bewaargever, i.c. de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg p/a Huize Almelo, Gravenallee 1, 7607 AG Almelo. Per 1-1-2034 is het in de onderhavige inventaris beschreven archief geheel openbaar.
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS