Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Huis Almelo
x0214 Huis Almelo
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Almelo
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Bijna vijftig jaar zijn verstreken sedert het moment waarop het huisarchief Almelo zijn eeuwenlange verblijfplaats, huis Almelo, verwisselde voor een onderdak bij de Rijksarchiefdienst. Met het verschijnen van deze publikatie wordt uiteindelijk het ideaal volledig gerealiseerd dat in 1946 aan jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, algemene rijksarchivaris, en mr. W.C. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor ogen stond: het archief materieel goed verzorgd en gehuisvest, inhoudelijk ontsloten volgens de beste tradities van het Nederlandse archiefwezen en goed beschikbaar voor historisch onderzoek.
Het werd een werk van lange adem, een werk dat meerdere keren stokte en waarbij de inzichten wel eens veranderden. Zonder aan de inbreng van de vele anderen die grotere en kleinere steentjes bijdroegen, tekort te willen doen moeten hier drie personen met ere genoemd worden: R.M. de Raat, C.C. van der Woude en A.J. Mensema. De eerste heeft in de jaren tachtig een voorlopig eindprodukt tot stand gebracht; de twee laatsten zorgden in ruim drie jaren voor de definitieve afronding. De publikatie die thans voorligt, heeft een omvang die vandaag de dag nog zelden voorkomt: een Inventaris voorzien van Regestenlijst, Leenrepertorium en Generale index, totaal een kleine achttienhonderd pagina's druks in zeven delen.
Het uitzonderlijk cultureel belang van het huisarchief Almelo voor Overijssel rechtvaardigt de grote investeringen van de afgelopen decennia. De toegangen op het huisarchief Almelo vormen het tastbaar resultaat van het werk van enige generaties archivarissen. Het is nu aan de onderzoekers om met deze instrumenten als hulpmiddel aan de slag te gaan en onze kennis van het verleden met name van Almelo en Vriezenveen, van Twente en Overijssel te vergroten en te verdiepen. Immers, het moet ook hier nog eens benadrukt worden: het huisarchief Almelo is een ware goudmijn voor ons inzicht in vele facetten van het maatschappelijk leven in vroeger eeuwen
Het Rijksarchief in Overijssel rekent het zich tot een eer onder de alhier beheerde archieven één van de belangrijkste en grootste particuliere archieven van ons land te mogen tellen. Op deze plaats past een woord van dank aan de huidige eigenaar van het archief, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor het openstellen van deze rijke bron. Het geduld van de familie Van Rechteren Limpurg is lang op de proef gesteld, maar tenslotte is het werk voltooid! Zwolle, Sint Georgiusdag 1993, H. Bordewijk, Rijksarchivaris in Overijssel
1. De geschiedenis van het huis en zijn bewoners
2. De geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie van het archief
4. De bijlagen en overige toegangen
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.1. Het geslacht van Almelo
0214 Huis Almelo
Voorwoord
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.1. Het geslacht van Almelo
5.1.1. Genealogie
De eerste vermelding van een lid van het geslacht Van Almelo dateert van 1157 *  , wanneer een Everhardus de Almelo wordt genoemd als ministeriaal van de Utrechtse bisschop. Zijn mogelijke zoon is Arnold (I) van Almelo. Met Hendrik van Almelo, die van 1236-1277 voorkomt als heer van Almelo wordt de eerste gevonden, tot wie de stamreeks met zekerheid opgevoerd kan worden *  . De hier volgende genealogie van het geslacht Van Almelo bevat alleen die personen, die in de inventaris en de regestenlijst genoemd worden. Verschillende zijtakken, zoals de Van Almelo's genaamd van de Grimberg, die pas in de 15e eeuw uitsterven, zijn niet nader behandeld. Door het huwelijk van Beatrix van Almelo omstreeks 1362 met Evert van Heeckeren van der Eze kwam Almelo aan de Van Heeckerens. Zijn nakomelingen noemden zich Van Heeckeren genaamd van Almelo, maar meestal kortweg alleen 'van Almelo'.
Het wapen van de Van Almelo's was: In goud drie blauwe dwarsbalken, beladen met twaalf zilveren ruiten, 5, 4 en 3. Helmteken: een blauwe vlucht. Dekkleden: goud en blauw *  . Dit wapen werd ook gevoerd door de leden van het geslacht Van Heeckeren genaamd van der Eze die de heerlijkheid Almelo bezaten. Johan van Rechteren, die in 1485 in het bezit van de heerlijkheid kwam, voerde alleen het schild van de Van Almelo's als een hartschild in zijn eigen familiewapen. Sedertdien kan men dit wapen beschouwen als dat van de heerlijkheid Almelo *  .
Tussen haakjes zijn de paragraafaanduidingen vermeld, wanneer de betreffende personen in de inventaris van het huisarchief als archiefvormers voorkomen.
5.2. Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.3. Tak Rechteren
5.4. Tak Rechteren limpurg almelo
5.5. Tak Rechteren limpurg rechteren
5.6. Tak Eze en Schuilenburg
5.7. Tak Speckfeld
5.8. Tak Rechteren Almelo
5.9. Tak Noorddeurningen
5.10. Tak Gramsbergen, collendoorn, hofstede
5.11. Tak Velner i
5.12. Tak Velner ii
5.13. Tak Westerveld, Appeltern, Ahnem
5.14. Tak Laer en Borgbeuningen
5.15. Tak Mennigjeshave
5.16. Heren en vrouwen van Almelo
5.17. Rentmeesters van Almelo
6. Literatuur
Inventaris
2. Archivalia van Ridderschappen
4. Handschriften
6. Regestenlijst
7. Leenrepertorium
8. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1236 - 1917 (1933)
Toegang:
Mensema, A.J., Raat, R.M. de, Woude, C.C. van der, Inventaris van het huisarchief Almelo, 3 delen, 1236 - 1917 (1933), Zwolle (1993).
Opmerkingen:
Voor vragen en informatie over het Huisarchief Almelo kunt u terecht bij J.H. Wigger, contactpersoon voor de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg Almelo (zie www.stichtingvrl.nl/stichting.html onder de kop ‘Toegankelijkheid van de collectie’). Mail dan naar j.wigger@historischcentrumoverijssel.nl
Openbaarheid:
Stukken – zowel van persoonlijke als van zakelijke aard – jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar dan na schriftelijke toestemming van de bewaargever, i.c. de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg p/a Huize Almelo, Gravenallee 1, 7607 AG Almelo. Per 1-1-2034 is het in de onderhavige inventaris beschreven archief geheel openbaar.
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS