Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 2442
 
 
Regest13 David van Bourgoenen, bisschop t'Utrecht, oorkondt dat zijn leenman Henrick ter Bruggen aan hem heeft opgedragen het halve erve tot Duere, gelegen in het kerspel van Olst, buurschap Dueren, waarna met dit goed wordt beleend Luytken van Myddele.
Datering:
1486 juni 2
Zie:
985.
NB:
Leenmannen: Aernt van Bevervoerde en Willem van Zweeten.
Origineel charter met het geschonden zegel van de bisschop in rode was.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest12 Goesen van den Busch, richter toe Swolle, oorkondt dat Henrick van Doernynck verkocht heeft aan Passman ten Holte en zijn vrouw Mette en aan Egbert Rynvysch en diens vrouw Marykyn, een stuk land van drie morgen, gelegen in het kerspel van Swolle, buurschap toe Zuthem, belend ter ener zijde door het land van de erfgenamen van meister Tyman van den Veene en ter andere zijde door het land van Passman en Egbert, en dat zich uitstrekt van de weg tot aan het land van Passman en Egbert, bezwaard met onderhoudsplichten van dijken en weteringen, welke akte naast de richter wordt bezegeld door Johan Doirnynck, een broer van Henrick.
Keurnoten: Johan Splytloff en Johan van Dorlevoirde.
Datering:
1484 maart 16 (des dinxedages nae den soendach Reminiscere inder vastene)
Zie:
1162.
NB:
Origineel charter, getransfigeerd met een akte van 4 december 1619. Het zegel van de richter is afgevallen, dat van Van Doorninck is slechts fragmentarisch bewaard.
In dorso:"Item den brief van iii merghen in Boesemene geheten Campensslach".
"Item van 3 margen genoempt dat Camperslach by Boesemengen, synde eiglyck guet, fry van allen renten, streckende voir anden wegh".
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest11 Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Leyden oorkonden dat ze heben verkocht aan Geertruydt Zybrants, weduwe, een jaarlijkse rente van twee pond groot Vlaems, elk jaar te betalen op des heyligen exaltatio, in Hollandt zo de rechthebbende daar woont of anders kosteloos op een plaats binnen twee mijlen buiten de grens van Hollant, welke rente ieder moment mag worden afgelost met 16 pond groot Vlaems voor elk pond rente, en mocht de stad Leyden in gebreke blijven dan mag de rechthebende per pond rente nog vijf Comansgrooten in rekening brengen, welke akte met het stads grootzegel werd bezegeld.
Datering:
1481 september 13 (opden heyligen Cruysavont exaltatio)
Zie:
741.
NB:
Authentiek afschrift van de secretaris van de stad Leyden J. Andries, 27 april 1592.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest10 Beernt van Holthuesen, schulte binnen en buiten Zutphen, oorkondt dat Aelbert Cloeck en zijn vrouw Aleit heben verkocht aan Derick den Witten en diens vrouw Jutten het halve erve en goed Huernynck, gelegen in het kerspel van Wernsfelt in de buurschap Eeffde, dat een thijnsgoed is van de hertog van Gelre en bezwaard met een thijns van vijftien olde groten en de tienden uit de tiendbare landen ten behoeve van de tiendheren, en bevoordeeld met de thijns van een halve olde Vlemschen groett uit het erve en goed Smedynck, anderhalve Vlemschen groet uit Schuerynck en een rente van drieeneenhalve Vlemschen groet, betaalbaar op Sunte Merten inden wynter, uit het goed ten Passe.
Gerichtslieden: Johan Kalffselar en Henrick Raven.
Datering:
1481 april 12 (op donredach nae Judica inder heiliger vasten)
Zie:
1237.
NB:
Origineel charter, de zegels van de schulte en de gerichtslieden zijn afgevallen.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 2442
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS