Doorzoek de collecties

Je kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Regest4 Gerhardt van Middelbergh en Engbert Engbertzen, schepenen van Zwolle, verklaren dat Johan van Bolten, Johan Wayer en Geert Baeke, man en respectievelijke erfgenamen van wijlen Eva Wayers, aan Berendt Hermsen en Johan Sonsbecke, provisoren van de armen in Vilsterenshuisinge,
1) 100 goudgulden overgedragen hebben die door Eva Wayers aan het armenhuis zijn nagelaten,
2) een jaarrente van zes goudgulden en één oert gaande uit een huis te Diese, alles overeenkomstig de bepalingen van de aktes d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2) en 13 mei 1597 (reg.no. 3), waar deze akte bij wijze van transfix doorgestoken is.
Datering:
1598 mei 6. Gegeven int jaer duisent vijffhundert acht unnd tnegentich den seesten dachdess maentz may
NB:
Gestoken door een charter d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2) en een charter d.d. 13 mei 1597 (reg.no. 3).
Hs: Origineel.
Bekr: Met de uithangende zegels van Gerhardt van Middelbergh en Engbert Engbertzen, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-56.
Charterno. 2209..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest3 Gerhardt van Middelbergh en Caspar Tymenssen, schepenen van Zwolle, verklaren dat Henrick Lambertz en Geesse, zijn vrouw, aan Johan van Bolten een jaarrente van zes goudgulden en één oert verkocht hebben, gaande uit een huis, dat reeds bezwaard is met een jaarrente van twintig goudgulden en gelegen is te Diese, wat ieder jaar met Pasen betaald dient te worden, alles overeenkomstig de bepalingen van de akte d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2), waar deze akte bij wijze van transfix doorgestoken is.
Datering:
1597 mei 13. Gegeven int jaer unns heren duisent vijffhondert soven undd tnegentich den darthynden dach dess maentz may
NB:
Gestoken door een charter d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2); hierdoor is gestoken een charter d.d. 6 mei 1598 (reg.no. 4).
Hs: Origineel.
Bekr: Met een uithangend zegel van Gerhardt van Middelbergh, schepen van Zwolle, in groene was; het uithangende zegel Caspar Tymenssen, schepen van Zwolle, is afgevallen.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-56.
Charterno. 2209..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest2 Wolter van den Bussche en Wolter vann Brenen, schepenen van Zwolle verklaren dat Ghert, Bartolt, Jacob, Johann en Johann, broers van wijlen Hillebrant Scheppinck erkennen dat Egbert Gersenn en Catharijna, zijn vrouw, uit de goederen van wijlen Hillebrant Scheppinck een jaarrente van zes goudgulden en één oort behouden hebben, gaande uit een huis, dat reeds bezwaard is met een jaarrente van twintig goudgulden en gelegen is te Diese, wat ieder jaar op pasen betaald dient te worden.
Datering:
1555 mei 14. Gegeven in den jaere onsses heeren vijffthienhundert vijff ende vifftich op ten vierthienden may
NB:
In dorso: Tryne Hyllebrants bryeff tho Dese aver Scheppynges guet 6¼ goudgulden. Hierdoor zijn gestoken charters d.d. 13 mei 1597 (reg.no. 3) en 6 mei 1598 (reg.no. 4).
Hs: Origineel.
Bekr: Met de uithangende zegels van Wolter van den Bussche en Wolter van
Brenen, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-56.
Charterno. 2209..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest1 Burgemeesteren, schepenen en raad van Zwol verklaren dat Kersgen Hellynck en Gheryt Heeck, provisoren van de armen in Vilsterenshuys, dat tussen het huis van Evert van Tongeren en het huis van Wolter van Dort, priester, in de Sassenstraat gelegen is, verklaard hebben:
1) dat Ernst van Ittersum op Martini anno XVc ende XLVI (11 november 1546) een jaarrente van 7½ goldgulden ad 28 stuivers per gulden afgelost heeft, gaande uit de helft van achttien morgen land, die deel uitmaken van 72 morgen land, die een leengoed van Wolf van Ittersum Berentsoen en in de Ittersummerslage in Mastenbroeck gelegen zijn;
2) dat, nu de akte zoekgeraakt is, dan wel berust bij Otto van Vylsteren, Ernst van Ittersum schadeloos gesteld zal worden voor eventuele hinder of schade.
Datering:
z.j. (ca. 1550)
NB:
Beschadigd.
Hs: Afschrift op papier.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-55.
Charterno. 2208..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS