Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

208 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest182 Anna Maria Fleer, weduwe van Otto Roelofs, gesterkt met haar zoon Jannis Otten, verklaart voor den verwalter schout van IJsselham, Paaslo en Oldemarkt, dat zij overdraagt aan Gerrit Koenders en Atje Jans, zijne huisvrouw, een huis, staande te Oldemarkt.
Datering:
1782 junij 22 (Gedaan aan de Oldemarkt op den 22 junij 1782)
NB:
Met de zegels van Lambert Egbert Paauw, verwalter schout van IJsselham, Paasloo en Oldemarkt en van wijlen Albert van Loon. In 1915 geschonken uit den boedel van wijlen pastoor Scholten op Ameland door tusschenkomst van Mr. P. Boeles te Leeuwarden. Aanwinst 1915. VROA 1915, 261..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest181 Stientien Arien, weduwe van Aaldert Jochems, verklaart voor den verwalter schout van IJsselham, Paaslo en Oldemarkt dat zij overdraagt aan Annegien Jochems, weduwe van Hendrik van der Wolde, een huis, staande op de Kruijsstrate te Oldemarkt.
Datering:
1782 junii 5 (Gedaan aan de Oldemarkt op den 5 junij 1782)
NB:
Met de zegels van Lambert Engbert Paauw, verwalter schout van IJsselham, Paasloo en Oldemarkt en van wijlen Albert van Loon en van wijlen Albert van Loon.
Aanwinst 1915, VROA 1915, 261.
In 1915 geschonken uit den boedel van wijlen pastoor Scholten op Ameland door tusschenkomst van Mr. J.P. Boeles te Amsterdam..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest180 Lucas Gijsbert Rouse en Wilhelm Royer, schepenen der stad Zwolle, oorkonden, dat de echtelieden Adolph Tonneman en Anna Catharina Elizabeth Meyer vier stukken zaailand, groot 1 1/2 morgen gelegen in Assendorp buiten de Camperpoort, bij de landerijen van het erve de Lose Luure, aan Philippus van Arnhem verkocht hebben.
Or. met aanhangende zegels der schepenen (geschonden); met handteekening van den secretaris.
Datering:
1781 maart 1 (Actum Zwolle, den 1 Maart 1781)
NB:
Geschonken door N.X.Th.M. Vos de Wael aan de Oudheidkamer te Oldenzaal in 1936; door deze instelling in 1938 overgedragen aan RA. in Ov. VROA. 1938, 89 sub 11..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest179 J.R.B.R. graaf van Rechteren tot Noorddeuringen etc. beleent Mr. Hendrik Willem Jordens als gevolmachtigde en hulder van Arend Engbert Vos als leenvolger van wijlen diens vader Engbert Vos met 2/3 van 2 morgen in den Grapendaal 1/3 in de schaare in de Lage, Randerwaerd en 2/3 in een 1/6 deel van een tiende uit Oostendorpsgoed, alle gelegen in het gericht van Olst en leenroerig aan het huis Hoenlo, nu Nordeuringen.
Met het leenzegel van den graaf van Rechteren tot Noorddeuringen.
Datering:
1778 november 5 (Actum op den huijse Almelo den 5en November 1700 acht en zeventigh)
NB:
Aanwinst 1938. VROA 1938, 91..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS