Doorzoek de collecties

Je kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten
>
Zoektermen
9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest1 Ottho van Haefften, leenheer van Putten, oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Bartolt Veghe en Henrick van Putten, Johan Lubbertinck, rentmeester en gevolmachtigde van het Stift Ter Hunnep, heeft beleend met de grove en smalle tiende gelegen in het kerspel van Willip van Arder Enck, geheten de Putthener tiende.
Datering:
1580 maart 17
Beschrijving vervolg:
Int Jair ons heren duysent vyffhondert tachtentich den soeventhienden Martij.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [1].
NB:
Met het uithangende zegel van de oorkonder..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest14 Johan van Scherpenzeel, drost op de Veluwe, oorkondt dat Wynant vann Broeckhuysen, mede namens zijn vrouw Elisabeth vann Wijlick, en dochter overgedragen heeft het erve Nijenhuijs ampt Voorst tot Wilpe aan het Stift van der Honnep, gelegen in Overijssel, hiermee uitvoering gevende aan een vonnis van het Hof van Gelderland.
Datering:
1608 juli 4
Beschrijving vervolg:
Gegeven inden Jaere ons heeren sesthienhondert ende Acht den vijerden julij tot Wilpe in den Ampte van Voorst voorschreven.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [14].
NB:
Met het uithangend zegel van de oorkonder..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest12 Anna van Lintello abdis ther Honnep en de gezamenlijke Stiftsjufferen oorkonden, dat zij een schuld van 200 daalders zijn aangegaan bij Wychman Jansen en diens vrouw Aeltjen, stellende tot zekerheid hun hofstede te Forchten met het huis, veer en landerijen zowel in Forchter maete als in het Olthoevige buyten dyx landt onder nader bepaalde voorwaarden.
Datering:
1599 Januari 30
Beschrijving vervolg:
Actum am 30 Januarii Int Jaer onses heren unde Salichmaeckers duysent vyffhundert und negen undt negentich.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [12].
NB:
Met de uithangende zegels van de abdis, Ryckwijn van Essen dyckgreve en Wolter van Boenenburg, genandt hoenseijn..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest19 Wilhelm vander Capellen als gemachtigde stadhouder en richter van Burchard van Westerholt tott Hackfurtt schulte van Zutphen binnen en buiten, oorkondt dat t.o.v. hem en de gerichtslieden Joannes van Swinderen en Jurgen Sluitter, door Everdtt Haeck namens Diderick van Dyckhuisen is getransporteerd aan Johanna van Keppell abdis en de gezamenlijke juffers van het Stift ter Honnepe, een stuk hooiland ter grootte van een half dagwerk gelegen in Epze bij den Poll innt broick, zoals dat eertijds in Veldttkamp heeft gehoord en de eigenaar door koop was aangekomen.
Datering:
1613 april 24
Beschrijving vervolg:
Actum den 24en Aprilis Anno 1613.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [19].
NB:
Met het uithangend zegel van de oorkonder..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS