Doorzoek de collecties

U kunt hier zoeken in onze collecties archieven, boeken en tijdschriften en beeldmateriaal.
Meer informatie over:
- zoeken naar beeldmateriaal
- zoeken naar archieven
- zoeken naar boeken en tijdschriften

Uw zoekacties: Huis Almelo
x0214 Huis Almelo
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0214 Huis Almelo
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Bijna vijftig jaar zijn verstreken sedert het moment waarop het huisarchief Almelo zijn eeuwenlange verblijfplaats, huis Almelo, verwisselde voor een onderdak bij de Rijksarchiefdienst. Met het verschijnen van deze publikatie wordt uiteindelijk het ideaal volledig gerealiseerd dat in 1946 aan jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, algemene rijksarchivaris, en mr. W.C. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor ogen stond: het archief materieel goed verzorgd en gehuisvest, inhoudelijk ontsloten volgens de beste tradities van het Nederlandse archiefwezen en goed beschikbaar voor historisch onderzoek.
Het werd een werk van lange adem, een werk dat meerdere keren stokte en waarbij de inzichten wel eens veranderden. Zonder aan de inbreng van de vele anderen die grotere en kleinere steentjes bijdroegen, tekort te willen doen moeten hier drie personen met ere genoemd worden: R.M. de Raat, C.C. van der Woude en A.J. Mensema. De eerste heeft in de jaren tachtig een voorlopig eindprodukt tot stand gebracht; de twee laatsten zorgden in ruim drie jaren voor de definitieve afronding. De publikatie die thans voorligt, heeft een omvang die vandaag de dag nog zelden voorkomt: een Inventaris voorzien van Regestenlijst, Leenrepertorium en Generale index, totaal een kleine achttienhonderd pagina's druks in zeven delen.
Het uitzonderlijk cultureel belang van het huisarchief Almelo voor Overijssel rechtvaardigt de grote investeringen van de afgelopen decennia. De toegangen op het huisarchief Almelo vormen het tastbaar resultaat van het werk van enige generaties archivarissen. Het is nu aan de onderzoekers om met deze instrumenten als hulpmiddel aan de slag te gaan en onze kennis van het verleden met name van Almelo en Vriezenveen, van Twente en Overijssel te vergroten en te verdiepen. Immers, het moet ook hier nog eens benadrukt worden: het huisarchief Almelo is een ware goudmijn voor ons inzicht in vele facetten van het maatschappelijk leven in vroeger eeuwen
Het Rijksarchief in Overijssel rekent het zich tot een eer onder de alhier beheerde archieven één van de belangrijkste en grootste particuliere archieven van ons land te mogen tellen. Op deze plaats past een woord van dank aan de huidige eigenaar van het archief, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor het openstellen van deze rijke bron. Het geduld van de familie Van Rechteren Limpurg is lang op de proef gesteld, maar tenslotte is het werk voltooid! Zwolle, Sint Georgiusdag 1993, H. Bordewijk, Rijksarchivaris in Overijssel
1. De geschiedenis van het huis en zijn bewoners
2. De geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie van het archief
4. De bijlagen en overige toegangen
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.1. Het geslacht van Almelo
5.2. Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
0214 Huis Almelo
Voorwoord
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.2. Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
5.2.1. Genealogie
Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg (voordien ook genoemd van Heeckeren van der Eze en van Heeckeren genaamd van rechteren)
Over de oorsprong van het geslacht Van Rechteren ligt nog veel in het duister. Aanvankelijk heette de familie Van Heeckeren. Die naam ontleende zij mogelijk aan het bezit van een goed in het gericht Hekeren-Rechen-Hüthum tussen Emmerik en Elten. Door het huwelijk van Frederik van Heeckeren met zijn verwante, een dochter van Steven van der Eze, noemden sommige leden van dit geslacht zich Van Heeckeren van der Eze, of eenvoudigweg Van der Eze. De naam Eze is afgeleid van het goed Hees, eveneens bij Emmerik. Na het huwelijk van Frederik van Heeckeren van der Eze met Lutgard van Voorst, de erfdochter van het kasteel Rechteren in de gelijknamige buurschap bij Dalfsen, noemden hij en zijn nakomelingen zich Van Heeckeren genaamd van Rechteren. Sedert het midden van de 15e eeuw liet men over het algemeen het Van Heeckeren weg en noemde men zich bijna uitsluitend Van Rechteren.
Door zijn huwelijk in 1711 met Amalia Alexandrina Frederica des H.R.Reichsgräfin von Limpurg-Speckfeld verkreeg Joachim Hendrik Adolf van Rechteren zitting in de gravenbank van het Duitse Rijk vanwege het graafschap Limpurg in Unterfranken. Sedertdien voegde men de naam Limpurg toe aan die van Van Rechteren en was men gerechtigd tot het voeren van de titel graaf van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie (des H.R.Rijksgraaf). Eenzelfde titel voerden de afstammelingen van Adolf Hendrik van Rechteren tot Almelo, die bij diploma van 25 oktober 1705 door de Duitse keizer wegens verdiensten in de Rijksgravenstand werd verheven.
Bij besluiten van de Souvereine Vorst van 28 augustus 1814, nr. 14, werden Christiaan Lodewijk van Rechteren tot Collendoorn, Frederik Hendrik van Rechteren tot Mennigjeshave, Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren Limpurg tot Rechteren, Frederik Rudolf Carel van Rechteren tot Hofstede, Frederik Reinhard Borchard Rudolf van Rechteren Limpurg tot Noorddeurningen en Jacob Godefroy van Rechteren tot Gramsbergen benoemd in de Ridderschap Van Overijssel. Jacob Hendrik van Rechteren tot Appeltern werd bij Souverein Besluit van 7 oktober 1814, nr. 53, benoemd in de Ridderschap van Gelderland. Tenslotte werd in de Ridderschap van Overijssel benoemd jonkheer Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1816, nr. 9. De homologatie van de titel graaf (op te vatten als inlijving met de titel graaf; er was immers sprake van nobilitering als graaf van het Heilige Roomse Rijk op grond van het diploma van 1705) voor de jonkheren Jacob Hendrik en Jan Derk van Rechteren vond plaats bij Koninklijk Besluit van 28 april 1822, nr. 137.
Voor de jonkheren Adolph Frederik Lodewijk en Willem Reinhard Adolph Karel van Rechteren Limpurg vond de erkenning van de grafelijke titel plaats bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 1822, nr. 10, en die van jonkheer Johan Reinhard Frederik Christiaan Willem van Rechteren Limpurg bij Koninklijk Besluit van 25 september 1822, nr. 53 *  . Bij besluit van de Duitse bondsdag van 13 februari 1829 verkregen de hoofden van de voormalige souvereine grafelijke huizen van het Duitse Rijk het predikaat "Erlaucht" (Illustrissime) en werden de leden van die huizen in rang gelijk gesteld met die van de souvereine vorstenhuizen van Europa. Voor de leden van de familie Van Rechteren Limpurg in het koninkrijk Beieren, als bezitters van het voormalige graafschap Limpurg, gold deze bepaling reeds bij besluit van de Beierse koning van 11 februari 1823, waarna het besluit van de bondsdag nog eens bekrachtigd werd op 22 april 1829.
De bewezen geregelde stamreeks begint met Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze, die huwde met Mechteld van Rinwich. De oudere generaties berusten op een reconstructie, die op sommige punten aanvechtbaar is *  .
De wapens van de leden van de familie Van Rechteren en Van Rechteren Limpurg werden in 1814 bij de diverse Souvereine Besluiten vastgesteld. Voor de Van Rechterens: in goud een rood kruis. Aanziende helm; geen wrong. Helmteken: een gouden hoed met rode opslag, waaruit een rode struisveer. Dekkleden: goud en rood. Schildhouders: twee omziende roodgetongde griffioenen met geopende, naar beneden gerichte vlucht, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen, het geheel geplaatst op een grasgrond.
Het wapen van de familie Van Rechteren Limpurg is: Gevierendeeld: 1. en 4. in goud een rood kruis (Rechteren); 2. en 3. gevierendeeld: i. en iv. hoekig doorsneden van rood en zilver; ii. en iii. in blauw vijf zilveren koppen van knotsen, de steel omlaag, 3 en 2 (Limpurg). Twee helmen. Helmtekens: 1) een gouden hoed met rode opslag, waaruit een rode struisveer (Rechteren); 2) twee van rood en zilver ingehoekt doorsneden olifantstrompen, met in elke monding een hangend gespleten vaantje, hoekig doorsneden van rood en zilver (Limpurg). Schildhouders: twee omziende roodgetongde griffioenen met geopende, naar beneden gerichte vlucht, de linker met de staart omhoog, de rechter met de staart tussen de achterpoten doorgeslagen, het geheel geplaatst op een grasgrond *  .
De genealogie is consequent uitgewerkt na generatie X. Na generatie XIV is de stamboom voor de overzichtelijkheid in drie hoofdtakken verdeeld: de Tak Rechteren, de nakomelingen van Johan Zeger van Rechteren, waaruit de latere Tak Rechteren Limpurg; de Tak Rechteren Almelo, de nakomelingen van Adolf Hendrik van Rechteren, en de Tak Mennigjeshave, de afstammelingen van Frederik Rudolf van Rechteren. Voor zover nodig zijn de twee eerstgenoemde takken wederom onderverdeeld. Voor de identificatie van de verschillende personen zijn tevens hun roepnamen vermeld, met name voor leden van de familie in de 18e eeuw; alleen, wanneer die verschilde van hun doopnaam. Tussen haakjes zijn de paragraafaanduidingen vermeld, wanneer de betreffende personen in de inventaris van het huisarchief als archiefvormer voorkomen. Voorts zijn alleen die bastaarden vermeld, waarvan de vader met zekerheid bekend is.
5.3. Tak Rechteren
5.4. Tak Rechteren limpurg almelo
5.5. Tak Rechteren limpurg rechteren
5.6. Tak Eze en Schuilenburg
5.7. Tak Speckfeld
5.8. Tak Rechteren Almelo
5.9. Tak Noorddeurningen
5.10. Tak Gramsbergen, collendoorn, hofstede
5.11. Tak Velner i
5.12. Tak Velner ii
5.13. Tak Westerveld, Appeltern, Ahnem
5.14. Tak Laer en Borgbeuningen
5.15. Tak Mennigjeshave
5.16. Heren en vrouwen van Almelo
5.17. Rentmeesters van Almelo
6. Literatuur
Inventaris
2. Archivalia van Ridderschappen
4. Handschriften
6. Regestenlijst
7. Leenrepertorium
8. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1236 - 1917 (1933)
Toegang:
Mensema, A.J., Raat, R.M. de, Woude, C.C. van der, Inventaris van het huisarchief Almelo, 3 delen, 1236 - 1917 (1933), Zwolle (1993).
Opmerkingen:
Voor vragen en informatie over het Huisarchief Almelo kunt u terecht bij J.H. Wigger, contactpersoon voor de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg Almelo (zie www.stichtingvrl.nl/stichting.html onder de kop ‘Toegankelijkheid van de collectie’). Mail dan naar j.wigger@historischcentrumoverijssel.nl
Openbaarheid:
Stukken – zowel van persoonlijke als van zakelijke aard – jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar dan na schriftelijke toestemming van de bewaargever, i.c. de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg p/a Huize Almelo, Gravenallee 1, 7607 AG Almelo. Per 1-1-2034 is het in de onderhavige inventaris beschreven archief geheel openbaar.
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS