Wat zijn Persoonskaarten?

De persoonskaart was een onderdeel van de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1938 en 30 september 1994. Deze kwam in de plaats van gezinskaarten die van 1917-1937 gebruikt werden. Een persoonskaart bevat gegevens van één persoon; als dat een gezinshoofd is, staan ook de gegevens van de inwonende kinderen op de kaart.

De kaart werd bewaard en bijgehouden door de woongemeente. Na overlijden gaat de kaart eerst naar het CBS en daarna naar het Centraal Bureau voor genealogie (CBG).

Het systeem van persoonskaarten werd per 1 oktober 1994 vervangen door een digitale administratie: de persoonslijst van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Persoonskaarten zijn niet openbaar. Persoonskaarten en -lijsten van personen die langer dan een jaar dood zijn, kunnen echter wel worden opgevraagd bij het CBG. De adresgegevens worden pas openbaar als de betreffende persoon langer dan twintig jaar dood is.