Hoe kan ik onderzoek doen naar voogdijzaken?

Voor de periode 1838 tot 1909 zoekt u in de archieven van het Kantongerecht (toegangsnummers 0109 en 0109.1 t/m 0109.11). Voogdijbeschikkingen van de Kantonrechter vindt u onder de rubriek Burgerlijke Zaken in de serie van aktes en beschikkingen. U kunt de gezochte akte vinden met behulp van het zogenaamde repertorium. Dit is een chronologische lijst van aktes die de rechter in een jaar behandeld heeft. Van alle aktes worden, in aparte kolommen, de datum, namen van de partijen, woonplaats en het registratienummer opgegeven. De eerste kolom vermeldt het volgnummer van de akte. Zoek in het repertorium in de derde kolom naar voogdij of familieraad en in de vierde kolom naar de gezochte namen om de voogdijakte te achterhalen. Wanneer u deze heeft gevonden, noteer dan het nummer van de akte uit de eerste kolom. In de serie aktes wijst dit volgnummer u de weg naar de gezochte akte van voogdij.

Vanaf 1909 wordt bij ieder kantongerecht een speciaal voogdijregister bijgehouden. Dit register is toegankelijk door middel van een klapper op naam van de kinderen. In dit register staan alle voogdijuitspraken vermeld van kinderen die binnen de grenzen van het kanton zijn geboren. Later is dit register vervangen door de voogdijregisterkaarten.

De voogdijregisterkaarten zijn opgeborgen op jaar van meerderjarigheid. De voogdijkaart van iemand die in 1912 is geboren vindt u daarom bij het jaar (1912+21) 1933. 
Let op: in 1988 werd de leeftijd van meerderjarigheid verlaagd van 21 naar 18 jaar. Het zoeken naar voogdijregisterkaarten van kinderen geboren in 1968-1970 is daarom lastig. Het volgende overzichtje kan als leidraad dienen:

Geboren inkaart geborgen op jaar
1930

1951 (1930 + 21)

1967

1988 (1967 + 21)

1968, 1969, 1970

Kan variëren per kantongerecht (staat er bij in de inventaris)

1971

1989 (1971 + 18)

1972

1990 (nog niet overgebracht naar HCO)

 

De voogdijregisters en de voogdijregisterkaarten vindt u in de inventaris van het kantongerecht onder de rubriek Buitengerechtelijke Zaken. Houdt u er rekening mee dat de kinderen worden ingeschreven in het register van het kanton waaronder hun geboorteplaats valt. In het register en op de kaarten wordt verwezen naar het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank waar de voogdijvoorziening werd geregeld. In het archief van de rechtbank vindt u in de rubriek Burgerlijke Zaken in de serie aktes en beschikkingen de originele stukken.