Wat is de Burgerlijke Stand?

De registers van de Burgerlijke Stand, ingevoerd in 1811, zijn de registers op de geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken en echtscheidingen en overlijdens. Deze registers werden in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar bleef in het archief van de desbetreffende gemeente en het andere exemplaar kwam na verloop van tijd via de Arrondissementsrechtbank terecht in het regionaal historisch centrum in de provinciehoofdsteden. Hierin zit het verschil met het bevolkingsregister: de burgerlijke stand bevat akten van bepaalde momenten in iemands leven (geboorte, huwelijk of echtscheiding en overlijden) en het bevolkingsregister is een continu bijgehouden register van ingezetenen met woonplaats en andere gegevens.
Het Historisch Centrum Overijssel bewaart van alle Overijsselse gemeenten vanaf 1811 tot en met 1980 de registers van de Burgerlijke Stand. De openbaarheidsbeperkingen zijn als volgt:

  • Geboorten 100 jaar
  • Huwelijken 75 jaar
  • Overlijdens 50 jaar

De huwelijken en overlijdens over de periode 1811-1960 zijn nader toegankelijk gemaakt door vrijwilligers en te raadplegen via WieWasWie. Momenteel wordt gewerkt aan de ontsluiting van de geboorten. Bij de veelgestelde vraag 'Van welke registers van de Burgerlijke Stand zijn er indexen beschikbaar?' vindt u een actueel overzicht van de stand van zaken.