Wat zijn de doop-, trouw- en begraafboeken Overijssel?

Bij genealogisch onderzoek vóór 1811 bent u aangewezen op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters. In de wandeling worden ze DTB's genoemd. In de DTB's vindt u de meestal door kerkelijke instanties bijgehouden registraties van dopen, huwelijken en begrafenissen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand.

De inventaris van de Overijsselse DTB’s is te vinden onder toegangsnummer 0124. 
De DTB's van de gemeente Olst zijn te vinden onder toegangsnummer 1435.12 en de DTB's van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel onder toegangsnummer 0709.
Aan de beschrijvingen in deze inventarissen zijn de scans van de registers gekoppeld. Deze zijn dus allemaal online beschikbaar. Door te klikken op het donkergrijze vlakje vóór een beschrijving, krijgt u een overzicht te zien van alle scans van het betreffende register. Klikt u vervolgens op een pagina uit het register, dan opent zich een viewer waarin u de scan kunt bekijken. Met behulp van de viewer kunt u ook inzoomen, roteren of uitsneden maken. Onder de bedieningsknoppen van de viewer bevindt zich een knop ‘download als jpg’, waarmee u de mogelijkheid hebt om de scan gratis te downloaden.

Indexen op de namen in de DTB’s zijn helaas nog niet digitaal beschikbaar. U vindt deze indexen op de studiezaal in de lichtbruine banden. De voor Twents genealogisch onderzoek interessante DTB's uit aangrenzende Duitse gebieden staan op microfiche (zie ook de veelgestelde vraag over de DTB's van Bentheim en Emsland).

Via de website Matricula Online kun je heel veel gescande DTB's uit Duitsland, Oostenrijk en Polen vinden.

De originele DTB's uit Deventer, Enschede en Kampen zijn aan de gemeentelijke archiefdiensten in deze plaatsen in bewaring gegeven. De DTB's van Deventer en Kampen zijn niet in kopie bij het Historisch Centrum Overijssel beschikbaar, die van Enschede wel.

Het Centraal Bureau voor Genealogie beschikt over microfilms van alle DTB's in Nederland. W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. van Booma stelden een handig overzicht hiervan samen, het Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse Doop-, Trouw- en Begraafregisters e.d. van voor de invoering van de Burgerlijke Stand ('s-Gravenhage 1980). In een enkel geval staan hierin DTB's vermeld die niet naar een rijks- of gemeentearchief zijn overgebracht, maar nog onder het beheer van een kerkelijke gemeente of particulier berusten.

Vraag gerust de studiezaalmedewerker naar de kerkelijke en bestuurlijke indeling van Overijssel in het verleden of naar de betekenis van Latijnse en oude Nederlandse termen en begrippen in de DTB's. Veel termen en begrippen kun je ook vinden in ons online genealogisch woordenboek.