Welke collecties/archieven zijn digitaal beschikbaar?

Het Historisch Centrum Overijssel bewaart ruim 18 kilometer archiefstukken in de depots. Van deze enorme hoeveelheid papieren is maar een heel klein deel digitaal beschikbaar. In het algemeen kan gezegd worden dat je voor het inzien van archiefstukken naar onze studiezaal moet komen.

Wat is er wel digitaal?


Archiefinventarissen

Wij bewaren honderden archieven. Van het stadsbestuur van Zwolle, Ridderschap en Steden van Overijssel, vele erven en havezaten in de provincie, om maar een paar belangrijke te noemen. Bij ieder archief hoort een archiefinventaris. In een archiefinventaris vind jebeschrijvingen - vaak heel in het algemeen - van de stukken die in dat specifieke archief zitten. Alle archiefinventarissen zijn online te bekijken. Let op: de stukken die in deze archiefinventarissen beschreven zijn, zijn dus nog niet (of alleen in een heel enkel geval) online beschikbaar. Doorzoek hier de archiefinventarissen.

Foto’s

Een groot gedeelte van onze foto's kun je online bekijken in onze beeldbank. Meer informatie over de beeldbank vind je op de pagina Beeldmateriaal.
Ook hebben wij (een groot gedeelte) van ons beeldmateriaal beschikbaar gesteld op het online platform MijnStadMijnDorp.

Kaarten, affiches en tekeningen

Een deel van onze kaarten, affiches en tekeningen kun je online bekijken in onze beeldbank. Veel beschrijvingen van kaarten vind je ook in onze archiefinventarissen. Zoek daarvoor op de term ‘kaarten’ in 'Zoeken in de collecties'.

Burgerlijke Stand in Overijssel

Een klein deel van de huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Overijssel is online beschikbaar. De komende jaren zal dit steeds meer worden. Ook zijn wij momenteel bezig met de bewerking van de geboorteregisters. Indexen op de overlijdens- en huwelijksregisters en op een deel van de geboorteregisters vind je via WieWasWie

Indexen

Op deze website vind je ook een aantal indexen (nadere toegangen op onderdelen van archieven). De eigenlijke archiefstukken zijn niet te zien in deze indexen, maar wel de belangrijkste gegevens uit deze stukken. Je kunt hiermee gericht een scan bestellen. Meer informatie over deze indexen vind je op de pagina Andere indexen.

Archiefstukken

Onder de kenmerken van de betreffende inventarissen kun je zien van hoeveel archiefstukken er scans beschikbaar zijn. Meer informatie over de manier waarop je deze scans kunt opzoeken, raadplegen en downloaden vind je bij de veelgestelde vraag 'Hoe bestel in een reproductie?'.

Kranten

Via de website www.delpher.nl kun je de volgende Overijsselse kranten raadplegen:
Overijsselsche Courant (1815-1845)
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (1845-1944)
Tubantia 1872-1914
Twentsch dagblad Tubantia 1914-1917
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 1917-1942
Twentsch nieuwsblad 1942-1945
De komende tijd zullen er meer Twentse kranten op Delpher.nl verschijnen.

Op onze studiezaal kun je de digitale versie van de Zwolse Courant uit de periode 1950 - 1988 raadplegen.

Tijdschriften

De volgende tijdschriften zijn via deze website als PDF-bestand te raadplegen:

Onze collectie kent nog vele andere (Overijsselse) historische tijdschriften. Raadpleeg daarvoor onze bibliotheekcatalogus. Je kunt deze tijdschriften online aanvragen en in de studiezaal raadplegen.