Welke collecties/archieven zijn digitaal beschikbaar?

Historisch Centrum Overijssel bewaart ruim 18 kilometer archiefstukken in de depots. Van deze enorme hoeveelheid papieren is maar een heel klein deel digitaal beschikbaar. In het algemeen kan gezegd worden dat u voor het inzien van archiefstukken naar onze studiezaal moet komen.

Wat is er wel digitaal?


Archiefinventarissen
Wij bewaren honderden archieven. Van het stadsbestuur van Zwolle, Ridderschap en Steden van Overijssel, vele erven en havezaten in de provincie, om maar een paar belangrijke te noemen. Bij ieder archief hoort een archiefinventaris. In een archiefinventaris vindt u beschrijvingen - vaak heel in het algemeen - van de stukken die in dat specifieke archief zitten. Alle archiefinventarissen zijn online te bekijken. Let op: de stukken die in deze archiefinventarissen beschreven zijn, zijn dus nog niet (of alleen in een heel enkel geval) online beschikbaar. Doorzoek de archiefinventarissen.

Foto’s, affiches en tekeningen
Veel beeldmateriaal is inmiddels gedigitaliseerd. Materiaal dat vrij van auteursrechten is, komt online beschikbaar in onze beeldbank. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Beeldmateriaal.
Ook hebben wij (een groot gedeelte) van ons beeldmateriaal beschikbaar gesteld op het online platform MijnStadMijnDorp.

Kaarten
Een deel van onze kaarten kunt u online bekijken in onze beeldbank. Veel beschrijvingen van kaarten vindt u ook in onze archiefinventarissen. Zoek daarvoor op de term ‘kaart*’ op de pagina 'Doorzoek de collecties'.

Films
Onze collectie historische audio- en video opnames is eveneens te raadplegen via onze beeldbank. Een deel hiervan is direct te bekijken en te downloaden.
Daarnaast hebben wij een een YouTube-kanaal, waarop prachtige historische filmpjes te zien zijn uit onze audiovisuele collectie. Het kanaal wordt regelmatig voorzien van nieuwe filmpjes. Soms sluiten deze aan op actualiteiten, soms zijn het losstaande filmpjes met uiteenlopende interessante onderwerpen.

Burgerlijke Stand in Overijssel
Een deel van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Overijssel is online beschikbaar. De komende jaren zal dit steeds meer worden. Wij zijn momenteel bezig met de bewerking van de geboorteregisters. Indexen op de overlijdens- en huwelijksregisters en op een deel van de geboorteregisters vindt u via WieWasWie. Een actueel overzicht van de registers waarvan indexen beschikbaar zijn vindt u bij de veelgestelde vragen over onderzoek doen.

Indexen
Op deze website vindt u ook een aantal indexen (nadere toegangen op onderdelen van archieven). De eigenlijke archiefstukken zijn niet te zien in deze indexen, maar wel de belangrijkste gegevens uit deze stukken. U kunt hiermee gericht een scan bestellen. Meer informatie over deze indexen vindt u op de pagina Andere indexen.

Archiefstukken
Onder de kenmerken van de betreffende inventarissen kunt u zien van hoeveel archiefstukken er scans beschikbaar zijn. Meer informatie over de manier waarop u deze scans kunt opzoeken, raadplegen en downloaden vindt u bij de veelgestelde vraag 'Hoe bestel in een reproductie?'.

Doop-, trouw- en begraafboeken
De gehele collectie retro-acta van de Burgerlijke Stand (doop-, trouw- en begraafboeken) is gescand. Meer informatie hierover is te vinden bij de veelgestelde vraag 'Wat zijn de doop-, trouw- en begraafboeken in Overijssel?'

Notariële archieven
In het kader van het project 'Digitale Taken Rijksoverheid' wordt een deel van de notariële archieven uit toegangsnummer 0122 gescand. Dit is een meerjarenproject. Momenteel zijn er scans beschikbaar van de notarissen uit de gemeenten Almelo t/m Tubbergen uit de periode 1811 - circa 1860. In de komende jaren zullen er meer scans beschikbaar komen.

Kranten
Via de website www.delpher.nl kunt u de volgende Overijsselse kranten raadplegen:
Overijsselsche Courant (1815-1845)
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (1845-1944)
Tubantia 1872-1914
Twentsch dagblad Tubantia 1914-1917
Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 1917-1942
Twentsch nieuwsblad 1942-1945
De komende tijd zullen er meer Twentse kranten op Delpher.nl verschijnen.

Onze collectie kent nog meer kranten. Raadpleeg daarvoor de pagina over onderzoek in onze boeken, kranten en tijdschriften. U kunt deze kranten online aanvragen en in de studiezaal raadplegen.

Tijdschriften
De volgende tijdschriften zijn via deze website als PDF-bestand te raadplegen:

Onze collectie kent nog vele andere (Overijsselse) historische tijdschriften. Raadpleeg daarvoor onze bibliotheekcatalogus. U kunt deze tijdschriften online aanvragen en in de studiezaal raadplegen.