Wanneer moet ik naar de studiezaal komen?

De inventarissen van de archieven van Historisch Centrum Overijssel zijn digitaal beschikbaar en op deze site te bekijken via de pagina 'Zoeken in de collecties'. De archiefstukken zelf zijn veelal niet digitaal beschikbaar. Dit betekent dat u de stukken alleen op de studiezaal van Historisch Centrum Overijssel kunt inzien. U kunt het stuk vooraf thuis al aanvragen (zie 'Hoe kan ik stukken reserveren/aanvragen?'). Dan ligt bij uw bezoek het stuk al voor u klaar zodat u gelijk aan uw onderzoek kan beginnen.

De beschrijvingen in de archiefinventaris zijn vaak zeer algemeen van aard. Wanneer u zeker weet of een gezocht stuk zich in een bepaald inventarisnummer bevindt, zult u toch naar de studiezaal moeten komen. Historisch Centrum Overijssel verricht dan geen vooronderzoek.

Wanneer hoef ik niet naar de studiezaal te komen?

Wanneer u inzage wilt in een beperkt openbaar archief. Vaak gaat het dan om oorlogsdossiers en om archieven van gerechtelijke instellingen. Ook andere, twintigste eeuwse, archieven kunnen beperkingen kennen. In dit geval dient u eerst een schriftelijk verzoek in. Historisch Centrum Overijssel verricht dan het vooronderzoek en nodigt u daarna uit om een afspraak voor studiezaalbezoek te maken. Weet u niet zeker of een archief openbaarheidsbeperkingen kent? Stel dan uw vraag via het contactformulier.