Waarom krijg ik niet altijd de originele stukken ter inzage op de studiezaal?

U krijgt niet altijd het archiefstuk in handen. Het kan zijn dat het betreffende archief of archiefstuk niet aanwezig is omdat het opnieuw geïnventariseerd of gedigitaliseerd wordt. Misschien is een andere studiezaalbezoeker met de door u gevraagde inventarisnummers bezig of is het stuk uitgeleend voor een tentoonstelling. Het is ook mogelijk dat er beperkende bepalingen op de raadpleging van het archiefstuk berusten.

Er zijn drie redenen om de raadpleging van (originele) archiefstukken te beperken:

  • Er is van het originele stuk een duplicaat beschikbaar in de vorm van een microfilm, microfiches, fotokopie, foto, dia, digitaal bestand of transcriptie
  • De materiële staat van het stuk is zo slecht dat elk gebruik kan leiden tot informatieverlies
  • Bij de overdracht van het archief zijn beperkingen aan de openbaarheid gesteld. In de meeste gevallen hebben deze betrekking op privacy-bescherming van nog levende personen