Kan het HCO ook onderzoek voor mij doen?

Genealogisch correspondent

Mocht u, uw genealogisch onderzoek willen uitbesteden, dan is het mogelijk dit door een ervaren genealoog te laten verrichten: drs. J. ten Hove. Hij is de auteur van de genealogische gids Overijsselaars gezocht en kent de archieven van Historisch Centrum Overijssel op zijn duimpje.

Vragen over 'Mijn Voorouderonderzoek' die u ons stelt via ons contactformulier worden ook in behandeling genomen door onze genealogische correspondent. U ontvangt eerst een bericht over de verwachte kosten. Na uw bevestiging wordt het onderzoek gestart.

Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden. Het tarief van de genealogisch correspondent bedraagt € 30,00 per uur (incl. BTW).

Aan een eerste onderzoek wordt ten minste een kwartier en ten hoogste een uur besteed, tenzij u andere wensen hebt. Ook is het mogelijk fotokopieën te laten maken.

Uiteraard helpen wij u kosteloos als u zélf dit onderzoek komt doen in onze studiezaal.

Verzoeken om genealogische inlichtingen en/of fotokopieën kunt u indienen via het contactformulier.

Overige onderzoeken

Voor niet-genealogische onderzoeksvragen kunt u onderzoek laten verrichten door één van de medewerkers van Historisch Centrum Overijssel. Gebruik voor uw vraag het contactformulier.

Voor tarieven raadpleeg de Tarievenlijst.