Kan het HCO ook onderzoek voor mij doen?

Stamboomonderzoek laten doen?
Mocht u, uw stamboekonderzoek willen uitbesteden, dan is het mogelijk dit door een ervaren genealoog te laten verrichten: onze genealogische correspondent drs. J. ten Hove. Hij is de auteur van de genealogische gids Overijsselaars Gezocht en kent de archieven van Historisch Centrum Overijssel op zijn duimpje.

Korte eenvoudige v​​​​​ragen over 'Mijn Voorouderonderzoek' die u ons stelt via het contactformulier worden in behandeling genomen door ons eigen team. Uitgebreid familieonderzoek wordt opgepakt door onze genealogische correspondent. Het tarief van de genealogisch correspondent bedraagt € 50,00 per uur (incl. BTW). Uiteraard helpen wij u kosteloos als u zélf dit onderzoek komt doen op onze studiezaal.

U ontvangt altijd eerst een bericht over de verwachte kosten. Na uw bevestiging wordt het onderzoek voor u gestart.

Verzoeken om genealogische inlichtingen kunt u indienen via het contactformulier (selecteer bij onderwerp ‘Mijn voorouderonderzoek’ en beschrijf uw vraag) of per brief aan:

drs. J. ten Hove
p/a Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Overige onderzoeken
Voor niet-genealogische onderzoeksvragen kunt u onderzoek laten verrichten door één van de medewerkers van Historisch Centrum Overijssel. Gebruik voor uw vraag het contactformulier.

Voor tarieven raadpleeg de Tarievenlijst.