Kan het HCO ook onderzoek voor mij doen?

Genealogisch correspondent

Mocht je, jouw genealogisch onderzoek willen uitbesteden, dan is het mogelijk dit door een ervaren genealoog te laten verrichten: drs. J. ten Hove. Hij is de auteur van de genealogische gids Overijsselaars gezocht en kent de archieven van het Historisch Centrum Overijssel op zijn duimpje.

Vragen over 'Mijn Voorouderonderzoek' die je ons stelt via ons contactformulier worden ook in behandeling genomen door onze genealogische correspondent. Je ontvangt eerst een bericht over de verwachte kosten. Na jouw bevestiging wordt het onderzoek voor jou gestart.

Aan deze dienstverlening zijn wel kosten verbonden. Het tarief van de genealogisch correspondent bedraagt € 30,00 per uur (incl. BTW).

Aan een eerste onderzoek wordt ten minste een kwartier en ten hoogste een uur besteed, tenzij jij andere wensen hebt. Ook is het mogelijk fotokopieën te laten maken.

Uiteraard helpen wij je kosteloos als jij zélf dit onderzoek komt doen in onze studiezaal.

Verzoeken om genealogische inlichtingen en/of fotokopieën kun je indienen via het contactformulier.

Overige onderzoeken

Voor niet-genealogische onderzoeksvragen kun je onderzoek laten verrichten door één van de medewerkers van het Historisch Centrum Overijssel. Gebruik voor jouw vraag het contactformulier.

Voor tarieven raadpleeg de Tarievenlijst.