Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief?

In bepaalde gevallen is inzage mogelijk, ook al is een archiefstuk nog niet openbaar. Dat is in de Archiefwet geregeld. In de meeste gevallen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Voorbeelden zijn: een bewijs van overlijden van een betrokkene of een bewijs van diens toestemming tot inzage.

Meer informatie vind je in het document Inzage in beperkt openbaar archief onder de bijlagen op deze pagina.

Wil je toestemming vragen voor inzage in een beperkt openbaar archief, dan kun je het aanvraagformulier onder de bijlagen op deze pagina downloaden. Het ingevulde formulier kun je versturen naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl

Het is niet toegestaan om stukken uit beperkt openbare archieven te fotograferen, scannen of kopiëren, maar onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op de hardheidsclausule. Meen je daar recht op te hebben, dan vul je het formulier Verzoek kopieën beperkt openbaar archief in, dat je ook kunt vinden onder de bijlagen op deze pagina.