Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief?

In bepaalde gevallen is inzage mogelijk, ook al is een archiefstuk nog niet openbaar. Dat is in de Archiefwet geregeld. In de meeste gevallen moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Voorbeelden zijn: een bewijs van overlijden van een betrokkene of een bewijs van diens toestemming tot inzage.

Meer informatie vindt u in het document Inzage in beperkt openbaar archief onder de bijlagen op deze pagina.

Wilt u toestemming vragen voor inzage in een beperkt openbaar archief, dan kunt u het aanvraagformulier onder de bijlagen op deze pagina downloaden. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl

Het is niet toegestaan om stukken uit beperkt openbare archieven te fotograferen, scannen of kopiëren, maar onder bepaalde omstandigheden kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Meent u daar recht op te hebben, dan vult u het formulier Verzoek kopieën beperkt openbaar archief in, dat u ook kunt vinden onder de bijlagen op deze pagina.