Hoe bestel ik een reproductie?

Beschrijvingen van archief- en collectiestukken vindt u via de pagina Doorzoek de collecties.

 • Gratis scans
  Sommige stukken zijn al gescand. Als er scans beschikbaar zijn, staat dit vermeld onder de Kenmerken van het archief:
  Kenmerken inventaris met scans

In de inventaris kunt u zien aan welke beschrijvingen scans zijn gekoppeld, doordat de plusjes vóór de beschrijvingen donker gekleurd zijn. In onderstaand voorbeeld zijn deze plusjes geel gemarkeerd:
Uitgeklapte inventaris met scans

Zoals u ziet, vindt u direct onder de beschrijving van het betreffende archiefstuk een overzicht van de bijbehorende scans. Door te klikken op een thumbnail (= de verkleinde weergave van de scan), opent zich een viewer waarmee u de scan kunt bekijken.

Onder in beeld heeft u nu de mogelijkheid om de scan op te slaan als JPG-bestand:
scan in viewer met downloadknop

 • Reproducties van stukken bestellen
  Is het archiefstuk of de foto nog niet gescand, dan kunt u een scan of fotokopie op papier bestellen. Klik op het email-icoontje rechts boven de beschrijving van het archief- of collectiestuk of gebruik ons contactformulier om uw bestelling door te geven. Geef hierbij aan of u een scan of een kopie op papier wilt. Vermeld daarnaast ook de volgende gegevens:
  • Toegangsnummer en inventarisnummer (te vinden via het archievenoverzicht)
  • Beschrijving van het archiefstuk

Tarieven voor het bestellen van een reproductie vindt u in de tarievenlijst.

Van akten van de Burgerlijke Stand en huwelijksbijlagen

Beschrijvingen van akten van de Burgerlijke Stand in Overijssel vindt u via de zoekingang op Personen op deze website, via WieWasWie of via OpenArchieven.

 • Gratis scans van akten en huwelijksbijlagen
  Sommige akten van de Burgerlijke Stand zijn reeds gescand. U vindt de scans door de beschrijving van de akte op te zoeken via de zoekingang op Personen op deze website. Als er scans beschikbaar zijn van het register waarin de akte staat, vindt u de scans direct onder de beschrijving van de akte. Hoe u deze scans kunt downloaden staat hierboven beschreven.
  Als er nog geen scans beschikbaar zijn, kunt u bij ons een reproductie bestellen of een scan opzoeken op de website Familysearch. Hoe u op deze website te werk moet gaan, kunt u nalezen op de pagina Mijn Familie
   
 • Bestellen van reproducties van akten of huwelijksbijlagen
  Is de akte nog niet gescand of wilt u een hoge resolutie-scan van een akte of van de huwelijksbijlagen, klik dan op het email-icoontje rechts boven de beschrijving van de akte of gebruik ons contactformulier om uw bestelling door te geven. Vermeld daarnaast ook de volgende gegevens:
  • Toegangsnummer en inventarisnummer
  • Gemeente
  • Jaartal
  • Aktenummer
  • Type akte (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen of overlijden)
  • Naam / namen van de betrokken persoon / personen

U kunt natuurlijk ook scans van akten en huwelijksbijlagen van de Burgerlijke Stand opzoeken via de website van FamilySearch. Op de pagina Mijn Familie staat beschreven hoe u scans kunt downloaden op deze website.

Van een echtscheidingsvonnis

Het Historisch Centrum Overijssel beheert de archieven van de Arrondissmentsrechtbanken te Zwolle en Almelo tot en met 1989.
Voor het bestellen van een reproductie van een echtscheidingsvonnis uit één van deze archieven gebruikt u het contactformulier. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Arrondissementsrechtbank te… (Zwolle / Almelo)
 • Naam en voorletters partner 1
 • Naam en voorletters partner 2
 • Jaar waarin het eindvonnis is uitgesproken
 • Datum

Van een bouwdossier

Via de pagina Mijn huis en omgeving kunt u nalezen hoe u de bouwtekeningen en –dossiers van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel kunt opzoeken. Raadpleging van de (deels gedigitaliseerde) dossiers kan alleen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel.
Als u een USB-stick meeneemt, kunt u op de studiezaal zelf de gewenste pagina's of tekeningen uit de gedigitaliseerde bouwdossiers downloaden of scans maken van de originele dossiers die u ter inzage hebt gekregen. Scans van originele bouwtekeningen kunt u helaas niet zelf maken, daarvoor kunt u een bestelformulier invullen op de studiezaal.

Uit de Handelsregisters Kamers van Koophandel

Op de pagina Bedrijven en organisaties kunt u nalezen hoe u een dossier kunt opzoeken uit het handelsregister van één van de Overijsselse Kamers van Koophandel. Zoek het dossier waarvan u een reproductie wilt bestellen via doorzoek de collecties. Voor het bestellen van een reproductie klikt u op het e-mailicoontje rechts boven de beschrijving van het dossier of u gebruikt het contactformulier. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Toegangsnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Plaats van vestiging
 • Jaar van uitschrijving
 • Doosnummer
 • Dossiernummer

Tarieven voor het bestellen van een reproductie vindt u in de tarievenlijst.