Vrijwilligers & vacatures

Het HCO is regelmatig op zoek naar nieuw talent. Wanneer wij een vacature beschikbaar hebben, publiceren wij die op deze pagina en via onze wervingskanalen.

Vrijwilligersprojecten
Wij krijgen ondersteuning van vrijwilligers op verschillende domeinen. Hieronder een overzicht van projecten waar de inzet van vrijwilligers van groot belang is.

 • Gastvrouwen en -heren
  Wij verzorgen rondleidingen en groepsontvangsten. Een team van 4 vrijwilligers is hierbij betrokken. Deze vrijwilligers krijgen een degelijke algemene introductie. Ze hebben affiniteit met geschiedenis en belangstelling voor cultuur en, vooral, vinden zij het leuk om te vertellen.
   
 • WieWasWie
  WieWasWie is een landelijk vrijwilligersproject waarbij de gegevens van de burgerlijke stand worden geïndiceerd en gepubliceerd op een landelijke website, een onmisbaar instrument voor stamboomonderzoek. Het stelt onderzoekers in staat vanachter de pc een familiestamboom samen te stellen die kan teruggaan tot ongeveer 1780.
  259.000 Overijsselse huwelijksakten en 884.000 Overijsselse overlijdensakten zijn op deze website reeds te raadplegen. Aan de circa 1.382.000 Overijsselse geboorteakten wordt momenteel gewerkt. Vijftig vrijwilligers werken hieraan mee, in verschillende plaatsen: Zwolle, Enschede, Deventer, Kampen, Steenwijk en Vriezenveen.
   
 • Inventarisatie
  Het HCO beheert archieven uit de 12e tot en met de 21e eeuw, die afkomstig zijn van overheidsinstellingen en particulieren. Deze archieven worden beschreven in inventarissen. De vrijwilligers houden zich bezig met het beschrijven van nog niet geïnventariseerde archieven en met het digitaal beschikbaar maken van bestaande inventarissen.
  Van de meest geraadpleegde archieven zijn scans beschikbaar. Om er voor te zorgen dat deze scans altijd herleid kunnen worden naar hun oorsprong, is een kleine maar volhardende ploeg vrijwilligers bezig om de scans te voorzien van een gestandaardiseerde bestandsnaam en een aantal inhoudelijke kenmerken (metadata).
   
 • Beeldverzamelingen
  Het HCO beheert omvangrijke collecties oude en nieuwe kaarten, foto’s, digitale afbeeldingen, films, video’s etc. De afgelopen jaren is het gebruik van het internet enorm toegenomen. Mensen gaan thuis achter hun computer op zoek naar het verleden van de eigen familie of woonomgeving. Bij die zoektocht bieden historische beelden een gemakkelijke toegang tot het verleden. Geschiedenis komt meer tot leven.
  Een actieve, enthousiaste club vrijwilligers helpt bij het beschrijven en digitaliseren van historisch beeldmateriaal. Tijdrovend werk, maar onontbeerlijk om de beelddocumenten vindbaar en zichtbaar te laten zijn op het web.
   
 • Bibliotheek
  Onze bibliotheek bestaat uit ca. 40.000 titels. Aangekocht en verzameld worden boeken op het terrein van de algemene en Nederlandse geschiedenis en van de hulpwetenschappen der geschiedenis, zoals geologie, paleografie, chronologie en oorkondeleer. Het grootste deel van de collectie bestaat echter uit boeken over Zwolle en Overijssel. De vrijwilligers in de bibliotheek helpen bij het toegankelijk maken en beschikbaar stellen en houden van deze boeken.

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een bijzonder belangrijke factor bij de uitvoering van ons beleid. Dankzij de enthousiaste bijdrage van een team van rond de 100 vrijwilligers zijn al heel wat gegevens uit de archieven voor publiek toegankelijk gemaakt.

Wij zijn ons terdege bewust van het belang van de inzet van vrijwilligers, ook voor de komende jaren. Enthousiaste en betrokken vrijwilligers vormen een meerwaarde voor de hele organisatie.

Tweezijdige relatie
Wij bieden vrijwilligers aantrekkelijke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en zinvolle tijdsbesteding. Aspecten hiervan zijn collegialiteit, sociaal contact, plezier van het werken in en met de geschiedenis, kennis en verbreding van de eigen horizon. Deze tweezijdige relatie is vruchtbaar gebleken en wordt dan ook gekoesterd. Dit uit zich in het professioneel betrekken van de vrijwilligers bij de organisatie.

Vrijwilligerscontract
Nieuwe vrijwilligers doorlopen een introductieprogramma en krijgen toegang tot ons intranet om te beschikken over alle relevante informatie in de organisatie. Iedere vrijwilliger wordt begeleid door een medewerker van het HCO en er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Er wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarbij werkzaamheden en werktijden genoemd worden: het vrijwilligerscontract. Daarnaast bieden wij een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering.