Deelname projecten

Historisch Centrum Overijssel participeert in diverse provinciebrede en landelijke projecten. Hieronder vindt u een overzicht van websites waaraan wij deelnemen.

Oorlog in Blik

Oorlog in Blik is een initiatief van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd in opdracht van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Doel van Oorlog in Blik is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van alle films en geluidsopnamen uit de Tweede Wereldoorlog uit het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de voorgeschiedenis (vanaf 1933) en de nasleep (tot 1950). het NIOD werkt voor dit project samen met vele erfgoedinstellingen en particulieren uit heel Nederland.

WieWasWie

WieWasWie is een website voor stamboomonderzoek en is gemaakt in opdracht van een aantal erfgoedinstellingen in Nederland. WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Hiervoor wordt één plek geboden waar betrouwbare historische bronnen gevonden kunnen worden. Vanaf 2 juli 2012 is het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) aangesteld als exploitant van WieWasWie.

Het Geheugen van Nederland

Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online onderdelen uit de collecties van musea, archieven en bibliotheken uit het hele land kunt bekijken. De coördinatie van Het Geheugen van Nederland is in handen van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB zorgt ervoor dat alle digitale materialen worden opgeslagen en beschikbaar gesteld. De diverse deelprojecten zijn uitgevoerd door de participerende erfgoedinstellingen. Beeldmateriaal van het Historisch Centrum Overijssel is te vinden in de volgende deelcollecties: 

HisGis

HisGis is een website die een historisch geografisch informatiesysteem biedt, gebaseerd op het gedigitaliseerde oudste Kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. HisGis is opgezet per gewest en beslaat momenteel (januari 2016) Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en de gemeenten Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam en Loon op Zand. Het wil op den duur heel Nederland omvatten. De projectorganisatie berust bij de Fryske Akademy, die hierin samenwerkt met diverse erfgoedinstellingen.

WIEISWIEinOverijssel

WIEISWIEinOverijssel is een website waarop u talloze biografieën vindt van personen die van betekenis zijn geweest voor of in de provincie Overijssel. Dit project is in 2004 gestart in een samenwerkingsverband van het Historisch Centrum Overijssel met Athenaeumbibliotheek Deventer en de Rijnbrinkgroep (de voormalige Overijsselse Bibliotheek Dienst), onder auspiciën van het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO). In 2011-2012 kon met steun van de provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds het aantal biografieën flink worden uitgebreid.

Charter in depot

Charterbank met 170.000 Middeleeuwse oorkonden

In 2019 lanceerde het Huygens ING de Digitale Charterbank Nederland (DCN). Deze website ontsluit meer dan 170.000 Middeleeuwse charters (oorkonden) die in Nederlandse archieven worden bewaard. Ook HCO heeft zijn charters laten opnemen in de DCN. Nu kan iedereen online op één plek eenvoudig de vele charters doorzoeken. Voor de bestudering van de Middeleeuwse geschiedenis zijn charters van groot belang. Zij geven informatie over bestuurlijke zaken en rechtshandelingen. Daarmee vormen charters een bron van kennis voor bijvoorbeeld het landsbestuur, internationale handel en de rechtspraak, maar ook voor genealogisch onderzoek zijn zij onmisbaar. Open de Digitale Charterbank Nederland.