Kadaster

Bij Historisch Centrum Overijssel is de kadastrale registratie aanwezig van de hele provincie Overijssel uit de periode 1811 tot 1989 (toegangsnummer 0145). 
Raadpleeg voor meer informatie de Zoekwijzer Kadasterarchieven onder de bijlagen op deze pagina.

Kadaster Archiefviewer

Op onze studiezaal kunt u tevens het digitale systeem van het Kadaster, de Kadaster Archiefviewer, raadplegen. Het voordeel hiervan is dat u voor heel Nederland kunt zoeken op adres in acht kadastrale bronnen. U kunt zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend.
In de Kadaster Archiefviewer zijn geen kadastrale overzichtskaarten van gemeenten uit de periode 1812-1832, de minuutplans, te vinden. Ook zijn de alfabetische naamlijsten ofwel de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ niet opgenomen. Voor deze stukken dient u nog steeds de website HisGis of de DVD met de Kadastrale Atlas 1832 te raadplegen.

Ter voorbereiding op uw onderzoek in de Kadaster Archiefviewer is het verstandig om eerst de handleiding(en) te raadplegen. Onder de bijlagen op deze pagina vindt u een uitgebreide handleiding, maar ook een verkorte algemene handleiding en een korte handleiding voor het zoeken op adres.

Privacy
De kadastrale informatie die het Kadaster op deze manier beschikbaar stelt mag alleen voor historisch onderzoek worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de geldende privacywetgeving.

Kadaster 1832 op DVD

In 2012 bracht de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel een DVD met CD-Rom uit met alle kadastrale kaarten en gegevens van de provincie Overijssel in 1832.

De Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 die in 1992 werd opgericht, heeft hiermee een project afgerond dat 20 jaar heeft geduurd. Doelstelling van de stichting was: "Voor de gehele provincie Overijssel de oudste kadastrale gegevens uit 1832 op uniforme wijze te publiceren". Met de DVD is aan die doelstelling voldaan.

De gehele provincie Overijssel is nu digitaal met teksten, percelen en kaarten te raadplegen. In 20 jaar tijd is er een enorme hoeveelheid werk verricht door veel vrijwilligers en medewerkers van historische verenigingen en het Historisch Centrum Overijssel. Er zijn in die 20 jaar 1500 kadastrale minuutplans gedigitaliseerd en ca 250.000 percelen ingevoerd in een database.

Deze uitgave biedt dezelfde informatie als de eerder uitgegeven boeken. De vorm is anders: geheel digitaal. Dit biedt de mogelijkheid om de inhoud efficiënter te presenteren. De uitgave biedt dan ook veel extra's. Zo zijn er door de samensteller meer dan anderhalf miljoen hyperlinks aangebracht die een koppeling vormen tussen kaarten en OAT's. Hiermee kan men gemakkelijk vanuit de OAT naar de betreffende kaart klikken. Ook is het mogelijk snel op naam van de eigenaar te zoeken.

De DVD kan besteld worden bij de secretaris van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832, g.hannink@planet.nl. De kosten bedragen € 25,-- per stuk plus verzendkosten (€ 2,50). Bij een bestelling (bijvoorbeeld door een heemkundevereniging) van vijf of meer exemplaren, rekent de stichting € 20,- per stuk.