Kadaster

Bij Historisch Centrum Overijssel is de kadastrale registratie aanwezig van de hele provincie Overijssel uit de periode 1811 tot 1989 (toegangsnummer 0145). Raadpleeg voor meer informatie de Zoekwijzer Kadasterarchieven onder de bijlagen op deze pagina.

Kadaster Archiefviewer
Op onze studiezaal kunt u tevens het digitale systeem van het Kadaster, de Kadaster Archiefviewer, raadplegen. Het voordeel hiervan is dat u voor heel Nederland kunt zoeken op adres in acht kadastrale bronnen. U kunt zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend.
In de Kadaster Archiefviewer zijn geen kadastrale overzichtskaarten van gemeenten uit de periode 1812-1832, de minuutplans, te vinden. Ook zijn de alfabetische naamlijsten ofwel de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's)’ niet opgenomen. Voor deze stukken dient u nog steeds de website HisGis of de DVD met de Kadastrale Atlas 1832 (zie het kopje hieronder) te raadplegen.

Ter voorbereiding op uw onderzoek in de Kadaster Archiefviewer is het verstandig om eerst de handleiding(en) te raadplegen. Onder de bijlagen op deze pagina vindt u een uitgebreide handleiding, maar ook een verkorte algemene handleiding en een korte handleiding voor het zoeken op adres.

Privacy
De kadastrale informatie die het Kadaster op deze manier beschikbaar stelt mag alleen voor historisch onderzoek worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de geldende privacywetgeving.

Kadaster 1832 op DVD
In 2012 bracht de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel een DVD met CD-Rom uit met alle kadastrale kaarten en gegevens van de provincie Overijssel in 1832.

De gehele provincie Overijssel is nu digitaal met teksten, percelen en kaarten te raadplegen. In 20 jaar tijd is er een enorme hoeveelheid werk verricht door veel vrijwilligers en medewerkers van historische verenigingen en Historisch Centrum Overijssel. Er zijn in die 20 jaar 1500 kadastrale minuutplans gedigitaliseerd en ca 250.000 percelen ingevoerd in een database.

De DVD kan besteld worden bij de secretaris van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832, g.hannink@planet.nl. De kosten bedragen € 25,-- per stuk plus verzendkosten (€ 2,50). Bij een bestelling (bijvoorbeeld door een heemkundevereniging) van vijf of meer exemplaren, rekent de stichting € 20,- per stuk.