Mijn huis en omgeving

Voor onderzoek naar de bouwomgeving en geografische geschiedenis kunt u bij het Historisch Centrum Overijssel kaarten, kadastrale informatie en bouwvergunningen van de gemeente Zwolle vinden.

Ook kunt u informatie over de hele provincie uit het kadaster van 1832 zoeken. Het leenregister geeft informatie over erven en landerijen in de periode tot 1811.

Kadastrale informatie uit 1832 vindt u op HisGis en in de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daar vindt u ook topografisch-militaire kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw en volkstellingsgegevens uit 1899.

Bouwvergunningen Zwolle en Zwollerkerspel
Meer informatie
Ga direct naar de bouwvergunningen

Kadaster
Meer informatie

HisGis
Meer informatie
Ga direct naar HisGis

Beeldbank RCE
Meer informatie

Leenrepertorium
Meer informatie
Ga direct naar de index

Raadpleeg voor meer informatie over historische kaarten ook eens de Zoekwijzer historische kaarten, te vinden als bijlage bij deze pagina.

Handige links
Historische boerderijenkaart Twente (informatie over boerderijen in Twente)
Oudheidkamer Twente (downloads van publicaties over historisch boerderij-onderzoek in Twente)
HisGis/horigheid (website met informatie over de hofhorige erven in Twente)
Topotijdreis (site van het Kadaster gewijd aan historisch kaartmateriaal van Nederland)
PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, landelijke geo-informatie afkomstig van diverse overheden)
Gemeentegeschiedenis (historische gegevens over gemeenten in Nederland)
Histopo (naamsvarianten en schrijfwijzen van plaatsnamen)
Plaatsengids (online encyclopedie met informatie over alle plaatsen in ons land)
De waarde van de gulden/euro vanaf 1450
Kadasterloep (dienst die kadastrale gegevens ontsluit op basis van gegevens die door het Kadaster beschikbaar zijn gesteld als open data)
Oude huisplaatsen (Geheugen van Hardenberg)