Mijn huis en omgeving

Voor onderzoek naar de bouwomgeving en geografische geschiedenis kun je bij het Historisch Centrum Overijssel kaarten, kadastrale informatie en bouwvergunningen van de gemeente Zwolle vinden.

Ook kun je informatie over de hele provincie uit het kadaster van 1832 zoeken. Het leenregister geeft informatie over erven en landerijen in de periode tot 1811.

Kadastrale informatie uit 1832 vind je op HisGis en in de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daar vind je ook topografisch-militaire kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw en volkstellingsgegevens uit 1899.

Bouwvergunningen Zwolle en Zwollerkerspel

Meer informatie
Ga direct naar de bouwvergunningen

Kadaster

Meer informatie

WatWasWaar

Meer informatie

HisGis

Meer informatie
Ga direct naar HisGis

Beeldbank RCE

Meer informatie

Leenrepertorium

Meer informatie
Ga direct naar de index

Raadpleeg voor meer informatie over historische kaarten ook eens de Zoekwijzer historische kaarten, te vinden als bijlage bij deze pagina.

Handige links

Historische boerderijenkaart Twente (informatie over boerderijen in Twente)
Topotijdreis (site van het Kadaster gewijd aan historisch kaartmateriaal van Nederland)
PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, landelijke geo-informatie afkomstig van diverse overheden)
Gemeentegeschiedenis (historische gegevens over gemeenten in Nederland)
Histopo (naamsvarianten en schrijfwijzen van plaatsnamen)
Plaatsengids (online encyclopedie met informatie over alle plaatsen in ons land)