Genealogisch correspondent

Mocht je jouw genealogisch onderzoek willen uitbesteden, dan is het mogelijk dit door een ervaren genealoog te laten verrichten: drs. J. ten Hove. Hij is de auteur van de genealogische gids Overijsselaars gezocht en kent de archieven van het Historisch Centrum Overijssel op zijn duimpje.
Vragen over 'Mijn Voorouderonderzoek' die je ons stelt via ons contactformulier worden ook in behandeling genomen door onze genealogische correspondent. Je ontvangt eerst een bericht over de verwachte kosten. Na jouw bevestiging wordt het onderzoek voor je gestart.
Aan deze dienstverlening zijn wel kosten verbonden. Het tarief van de genealogisch correspondent bedraagt € 40,00 per uur (incl. BTW).
Uiteraard helpen wij je kosteloos als je zélf dit onderzoek komt doen in ons kenniscentrum. 
 
Verzoeken om genealogische inlichtingen kun je indienen via het contactformulier (selecteer de optie ‘Mijn voorouderonderzoek’ en beschrijf jouw vraag) of per brief aan:
drs. J. ten Hove 
p/a Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle