Genealogisch correspondent

Mocht u, uw genealogisch onderzoek willen uitbesteden, dan is het mogelijk dit door een ervaren genealoog te laten verrichten: drs. J. ten Hove. Hij is de auteur van de genealogische gids Overijsselaars gezocht en kent de archieven van Historisch Centrum Overijssel op zijn duimpje.
 
Vragen over 'Mijn Voorouderonderzoek' die u ons stelt via ons contactformulier worden ook in behandeling genomen door onze genealogische correspondent. U ontvangt eerst een bericht over de verwachte kosten. Na uw bevestiging wordt het onderzoek voor u gestart.
 
Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden. Het tarief van de genealogisch correspondent bedraagt € 40,00 per uur (incl. BTW).
Uiteraard helpen wij u kosteloos als u zélf dit onderzoek komt doen op onze studiezaal.
 
Verzoeken om genealogische inlichtingen kunt u indienen via het contactformulier (selecteer de optie ‘Mijn voorouderonderzoek’ en beschrijf uw vraag) of per brief aan:
drs. J. ten Hove 
p/a Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle