Doop-, trouw- en begraafboeken

Wat zijn doop-, trouw- en begraafboeken?
In de Doop-, trouw- en begraagboeken (meestal kortweg DTB's genoemd) vindt u de meestal door kerkelijke instanties bijgehouden registraties van dopen, huwelijken en begrafenissen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (1811). Bij genealogisch onderzoek vóór 1811 bent u aangewezen op deze DTB's.

Welke DTB's zijn aanwezig?
De inventaris van de Overijsselse DTB’s is te vinden onder toegangsnummer 0124
De DTB's van de gemeente Olst zijn te vinden onder toegangsnummer 1435.12 en de DTB's van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel onder toegangsnummer 0709.

De originele DTB's uit Deventer, Enschede en Kampen zijn aan de gemeentelijke archiefdiensten in deze plaatsen in bewaring gegeven. De DTB's van Deventer en Kampen zijn niet in kopie bij Historisch Centrum Overijssel beschikbaar, die van Enschede wel.

Zoeken in de DTB's
Indexen op de namen in de DTB’s zijn helaas nog niet digitaal beschikbaar. Op de studiezaal zijn wel indexen op papier beschikbaar in de lichtbruine banden.

Scans
Aan de beschrijvingen in de bovengenoemde inventarissen zijn de scans van de registers gekoppeld. Deze zijn dus allemaal online beschikbaar. Door te klikken op het donkergrijze vlakje vóór een beschrijving, krijgt u een overzicht te zien van alle scans van het betreffende register. Klikt u vervolgens op een pagina uit het register, dan opent zich een viewer waarin u de scan kunt bekijken. Met behulp van de viewer kunt u ook inzoomen, roteren of uitsneden maken. Onder de bedieningsknoppen van de viewer bevindt zich een knop ‘download als jpg’, waarmee u de mogelijkheid hebt om de scan gratis te downloaden.

DTB's uit aangrenzende gebieden
Op de studiezaal van Historisch Centrum Overijssel kunt u ook genealogisch onderzoek doen naar Bentheimse en Emslandse voorouders. Van een aantal van de - voornamelijk protestantse - doop-, trouw- en begraafboeken van plaatsen in het aangrenzende graafschap Bentheim en Emsland heeft Historisch Centrum Overijssel microfiches en kopieën. Verder zijn er indexen op deze DTB’s beschikbaar, afkomstig van wijlen dhr. Th. Davina te Nordhorn.

Voor informatie over de katholieke DTB’s uit deze streken wordt verwezen naar de Katholischen Familienforschungsstelle te Meppen.

Via de website Matricula Online kunt u heel veel gescande DTB's uit Duitsland, Oostenrijk en Polen vinden.

Het Centraal Bureau voor Genealogie beschikt over microfilms van alle DTB's in Nederland. W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. van Booma stelden een handig overzicht hiervan samen, het Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse Doop-, Trouw- en Begraafregisters e.d. van voor de invoering van de Burgerlijke Stand ('s-Gravenhage 1980). In een enkel geval staan hierin DTB's vermeld die niet naar een rijks- of gemeentearchief zijn overgebracht, maar nog onder het beheer van een kerkelijke gemeente of particulier berusten.

Vragen?
Vraag gerust de studiezaalmedewerker naar de kerkelijke en bestuurlijke indeling van Overijssel in het verleden of naar de betekenis van Latijnse en oude Nederlandse termen en begrippen in de DTB's. Veel termen en begrippen kunt u ook vinden in ons online genealogisch woordenboek.