Burgerlijke Stand 1811-1960

Wat is de Burgerlijke Stand?
De registers van de Burgerlijke Stand, ingevoerd in 1811, zijn de registers op de geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken en echtscheidingen en overlijdens. Deze registers werden in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar bleef in het archief van de desbetreffende gemeente en het andere exemplaar kwam na verloop van tijd via de Arrondissementsrechtbank terecht in het regionaal historisch centrum in de provinciehoofdsteden. Hierin zit het verschil met het bevolkingsregister: de burgerlijke stand bevat akten van bepaalde momenten in iemands leven (geboorte, huwelijk of echtscheiding en overlijden) en het bevolkingsregister is een continu bijgehouden register van ingezetenen met woonplaats en andere gegevens.

Welke registers van de Burgerlijke Stand zijn aanwezig?
Historisch Centrum Overijssel bewaart van alle Overijsselse gemeenten vanaf 1811 tot en met 1980 de registers van de Burgerlijke Stand. Een overzicht van de beschikbare registers is te vinden in de inventarissen op de archieven van de Burgerlijke Stand in Overijssel:

Toegangsnummer 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel, 1811 - 1950
Toegangsnummer 0123.1 Burgerlijke Stand in Overijssel, 1951 - 1960
Toegangsnummer 0123.2 Burgerlijke Stand in Overijssel, 1961 - 1970
Toegangsnummer 0123.3 Burgerlijke Stand in Overijssel, 1971 - 1980

Openbaarheidsbeperkingen
Vanwege de bescherming van de privacy van mogelijk nog in leven zijnde personen, zijn niet alle registers van de Burgerlijke Stand openbaar. De openbaarheidsbeperkingen zijn als volgt:

  • Geboorten 100 jaar
  • Huwelijken 75 jaar
  • Overlijdens 50 jaar

Zoeken in de registers van de Burgerlijke Stand
De huwelijksakten van de periode 1811-1932 en de overlijdensakten van de periode 1811-1960 van alle Overijsselse gemeenten zijn nader toegankelijk gemaakt door vrijwilligers en te raadplegen via de zoekingang op Personen op deze website. Aan de geboorten wordt momenteel gewerkt. Bij de veelgestelde vraag 'Van welke registers van de Burgerlijke Stand zijn er indexen beschikbaar?' is een actueel overzicht van de stand van zaken te vinden.

Scans
Wij streven er naar om de komende jaren alle indexen op de registers van de Burgerlijke Stand te voorzien van scans van de bijbehorende akten. Hoe u deze scans kunt opzoeken en downloaden vindt u bij de Veelgestelde vragen.
Is de akte die u heeft gevonden nog niet voorzien van een scan, dan kunt u deze eventueel raadplegen of downloaden via FamilySearch, de website van de Genealogical Society of Utah. De website van Open Archieven verwijst rechtstreeks naar de scans op FamilySearch.

WieWasWie en OpenArchieven
De beschikbare gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand in Overijssel zijn niet alleen te vinden via deze website, maar ook via WieWasWie en OpenArchieven. Via de databases op deze websites zijn de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, maar ook andere persoonsgegevens uit archieven van talloze Nederlandse archiefdiensten online doorzoekbaar. Dat is handig, want door de generaties heen verhuisden mensen nog wel eens naar een andere provincie!

Zoeken naar scans via Familysearch
Hoe werkt het zoeken naar scans via FamilySearch? Allereerst maakt u een (gratis) account aan op de aanmeldpagina van Familysearch. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Als u alle stappen voor het aanmaken van een account doorlopen hebt, kunt u aan de slag. Door te klikken op deze link komt u rechtstreeks terecht bij een overzicht van de provincie Overijssel, met alle toenmalige Overijsselse gemeenten (gebruik hiervoor Google Chrome of Mozzilla Firefox als browser. In Internet Explorer werkt de link helaas niet). 
Na het aanklikken van de gewenste gemeente ziet u een overzicht van geboorten, huwelijken, huwelijksaangiften, huwelijksaankondigingen, huwelijksbijlagen, index BS, tienjarige tafels  en overlijdens per periode (let op: per gemeente zijn er enige verschillen). Met behulp van de gegevens die u heeft gevonden op de website WieWasWie kunt u achterhalen in welk blok u moet zoeken.
U kunt de scans ook opzoeken via www.genealogiewerkbalk.nl.

Voorbeeld: gemeente Dalfsen geboorten 1873-1882
Klikt u hier op, dan verschijnt de eerste van 459 images (= afbeeldingen) van de geboorteakten van Dalfsen 1873-1882. Maak vervolgens een schatting van het nummer van de afbeelding die u zoekt, bijvoorbeeld 225 voor een geboorte omstreeks 1878. Wanneer u dit nummer intoetst in het vakje waarin het nummer 1 stond en daarna klikt op de knop 'gaan', dan krijgt u afbeelding 225 te zien. Aan het jaartal in de akte kunt u zien of u een paar afbeeldingen naar voren of een paar naar achteren moet. Heeft u de gewenste afbeelding gevonden, dan kunt u deze printen of (gratis) downloaden door te klikken op het betreffende icoontje rechts onder in uw scherm.