Zoutgeldkohieren

In het archief van de Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden en de op hen volgende colleges (toegangsnummer 0003.1, inventarisnummers 2387-2392) bevinden zich de kohieren van de 1000ste penning en van het zoutgeld van 1694. Deze belastingregisters vermelden de aanslag van alle huishoudens in Overijssel voor de consumptie van zout, gebaseerd op een inschatting van de welstand van de gebruiker. Daardoor leent deze bron zich bij uitstek voor familieonderzoek en voor onderzoek naar de welstand van de toenmalige bevolking. Om het onderzoek te vergemakkelijken zijn alle kohieren door de IJsselacademie getranscribeerd.

De transcripties en de scans van de originele registers zijn te vinden via de homepage Belastingregister van de IJsselacademie op www.onderzoekoverijssel.nl.