Vrijwillige zaken Richterambt Haaksbergen

Vrijwilligers van de Historische Kring Haaksbergen hebben in de afgelopen jaren indexen gemaakt op alle zogenaamde 'vrijwillige' zaken uit het archief van het richterambt Haaksbergen. Dit betreft de zaken waarvoor we tegenwoordig naar de notaris gaan, maar die in de periode vóór 1811 voor het gerecht werden afgehandeld, zoals testamenten, hypotheken, transportakten, voogdijstellingen, etcetera.
De indexen zijn helaas nog niet direct via de website doorzoekbaar, maar ze zijn als PDF-bestand gekoppeld aan de beschrijvingen van de betreffende archiefstukken in de inventaris van het archief van het richterambt. De PDF-bestanden zijn wel doorzoekbaar.
Naast de indexen zijn er ook scans van de originele registers aan de beschrijvingen gekoppeld, zodat u direct online de naam van uw voorouders in het originele register kunt opzoeken.
Raadpleeg hier direct de inventaris van het archief van het Richterambt Haaksbergen.
Overal waar een donker gekleurd plusje voor de beschrijvingen staat, zijn indexen en scans gekoppeld.