Leenrepertorium

In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (of: leenregisters) staan de overgangen van bezittingen (of: belening) opgetekend, over een periode van meer dan vier eeuwen. In de leenregisters staan ca. 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen.

Deze bron biedt een schat aan informatie over de lokale geschiedenis, maar ook en vooral over de familierelaties van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie over onroerend goed en personen relatief schaars zijn.

De leenregisters zijn te raadplegen in één PDF-document, te vinden als bijlage op deze pagina. U kunt het document hier openen en/of vervolgens opslaan op uw eigen computer. Het is een groot document: afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding duurt het zoeken in de PDF soms even!