Advocaten en procureurs

De registers van de in Overijssel geadmitteerde advocaten en procureurs, en van adviserende advocaten, maken deel uit van het Archief van de Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden en de op hen volgende colleges (1578 – 1810).

Opzet en werkwijze bij het ontsluiten van de registers

Naast de namen (familienaam c.q. patroniem), voorletters dan wel voornamen c.q. afkortingen daarvan zijn de data en indien aangegeven de plaatsen waar de eedsaflegging van de betrokkene heeft plaatsgevonden opgenomen. Daarna zijn in de voetnoten de plaatsen van herkomst dan wel woonplaatsen van de desbetreffende jurist verwerkt. De namen zijn niet gestandaardiseerd, de in de registers voorkomende spelling is zoveel mogelijk overgenomen. Bij de namen zijn geen verwijzingen naar de desbetreffende pagina's van de registers gemaakt, alleen naar de datum c.q. het jaartal van de admissie.

Ga direct naar de index op de advocaten en procureurs.

In de bijlage op deze pagina vindt u meer informatie over de registers van de advocaten en procureurs.