Andere indexen

Naast de burgerlijke stand is ook een groot aantal andere indexen aanwezig, zoals die op de volkstelling van 1748 en het register van emigranten in de negentiende eeuw. In het leenrepertorium vindt u informatie over ongeveer 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen vanaf de middeleeuwen tot 1805.

Volkstelling 1748
Meer informatie

Registers van Naamsaanneming
Meer informatie
Ga direct naar de indexen

Landverhuizers
Meer informatie
Ga direct naar de index

Advocaten, Procureurs en Adviserende advocaten 1578-1810
Meer informatie
Ga direct naar de index

Leenrepertorium
Meer informatie
Ga direct naar de index

Zoutgeldkohieren
Meer informatie
Ga direct naar de transcripties en scans

De Generale Index Zwolle
Meer informatie

Besnijdenisregisters Oldemarkt en Zwartsluis
Meer informatie

Vrijwillige zaken uit het archief van het Richterambt Haaksbergen
Meer informatie
Ga direct naar de inventaris

Niet-digitale indexen 
Veel indexen voor familieonderzoek zijn nog niet gedigitaliseerd. Deze kunt u raadplegen in onze studiezaal.