Beeldmateriaal

Historisch Centrum Overijssel beschikt over een uitgebreide collectie beeldmateriaal: foto's, affiches, oude kaarten, albums, films enzovoort. Beeldcollecties vormen een prachtige aanvulling op onze ‘papieren’ archieven. Soms hoort beeldmateriaal bij een bepaald papieren archief, maar vaak betreft het ook losse aanwinsten of op zichzelf staande collecties die volledig uit beeldmateriaal bestaan, zoals een collectie van een fotograaf.

Wij ontsluiten ons beeldmateriaal via de online beeldbank. Materiaal dat bij een (papieren) archief hoort is zowel via de toegang op dat archief als via onze beeldbank te vinden. De online beeldbank wordt continue uitgebreid: elke dag komen nieuwe digitale bestanden en beschrijvingen op onze website beschikbaar.

Auteursrechten
In onze collecties bevindt zich beeldmateriaal waarop auteurs- of andere rechten berusten. De digitale kopieën hiervan mogen wij niet online publiceren. Originelen zijn, op afspraak, wel ter inzage beschikbaar op onze studiezaal. U kunt er dan meestal ook, afhankelijk van de drager, voor eigen gebruik een (digitale) kopie van maken. 

Er zijn ook stukken waarvan de auteurs- of andere rechten onbekend of nog niet geregeld zijn. Ook in dat geval kunnen wij het materiaal niet online publiceren. Wij werken er continue aan zoveel mogelijk rechten helder te krijgen. Echter, wanneer dit voor bepaalde stukken nog niet is gelukt, is het voor ons helaas niet mogelijk dit in opdracht voor u uit te zoeken. Wij kunnen u wel van zoveel mogelijk informatie voorzien, op basis waarvan u zelf de auteursrechten kunt achterhalen of toestemming voor gebruik kunt regelen.

Zoeken in de beeldbank
Wanneer u in onze online beeldbank zoekt kan het zoekresultaat op verschillende manieren aan u getoond worden, afhankelijk van de (auteurs)rechten die op het materiaal rusten en of het materiaal reeds gedigitaliseerd is.

Op de volgende manieren kan een zoekresultaat op de website aan u worden getoond:

 • Voorzien van een digitaal bestand (plaatje, video, etc) zonder watermerk
  Materiaal dat vrij van auteursrechten en reeds gedigitaliseerd is, stellen wij online gratis beschikbaar. Het digitale bestand wordt getoond in het zoekresultaat, u kunt dit downloaden en vrij gebruiken.  
 • Voorzien van een digitaal bestand met watermerk
  Als het digitale bestand in het zoekresultaat zichtbaar is met watermerk, dan berusten er auteurs- of andere rechten op. U kunt het stuk niet downloaden. Afhankelijk van de drager is het wel mogelijk om voor eigen gebruik een kopie of digitale versie van het origineel te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken.
 • Met de melding: ‘Digitale bestanden: Alleen te raadplegen in de studiezaal bij de archiefdienst’.
  Ook in dit geval berusten er rechten op materiaal of zijn de auteursrechten onbekend, op grond waarvan wij de gedigitaliseerde bestanden niet online mogen publiceren. U kunt het digitale bestand in de studiezaal komen inzien op één van onze computers. Het bestand kan niet gedownload worden. Wel kunt u een foto van het beeldscherm maken. Ook is het mogelijk, op afspraak, het originele bestand in te zien, en daarvan voor eigen gebruik, een (digitale) kopie te maken.
 • Alleen een beschrijving zonder digitaal bestand.
  Het stuk is (nog) niet gedigitaliseerd. U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie over het stuk met betrekking tot de rechten en de mogelijkheden voor digitalisering en gebruik.

Voor het maken van een afspraak of nadere informatie over het materiaal in onze beeldbank en (auteurs)rechten kunt u bellen of mailen met Roland de Jong

HCO op YouTube
Historisch Centrum Overijssel heeft een YouTube-kanaal waarop prachtige historische filmpjes te zien zijn uit onze audiovisuele collectie. Deze films staan ook in de beeldbank maar zijn via ons YouTube-kanaal gekoppeld aan bijzondere gebeurtenissen of thema’s. Wilt u geen film missen? Neem dan een (gratis) abonnement op ons YouTube-kanaal.

Bijzondere collecties
In de beeldbank bevinden zich een flink aantal bijzondere collecties. Soms hebben deze een eigen toegang, soms vindt u de beschrijvingen nog in één van de grote verzameltoegangen. Zo zijn er twee omvangrijke bedrijfsfotocollecties beschikbaar, van Machinefabriek Gebr. Stork en HEEMAF, beide uit Hengelo.

Daarnaast is bijvoorbeeld de collectie van de Zwolse fotografe Cobie Uiterwijk via een eigen toegang ontsloten.

Het archief van de lokale omroep Deventer Radio en Televisie (DRTV) en haar voorgangers Deventer Televisie (DTV) en Kabel Omroep Deventer (KOD) is via een eigen toegang ontsloten. De KOD is een van de oudste kabelomroepen van Nederland.

In de toekomst zullen er steeds meer grotere collecties via een eigen toegang ontsloten worden. Maar voor alle aparte toegangen op beeldcollecties geldt dat ze ook via de centrale zoekingang beeldbank te vinden zullen zijn.

Handige links
Fotocollectie Nationaal Archief 
Collectie Nederlands Fotomuseum 
RKD (zoeken in de databases van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, met gegevens over kunstenaars en kunstwerken)
Luchtfoto's NIMH (luchtfoto's uit de periode 1918-1940, afkomstig uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Topotijdreis (site van het Kadaster gewijd aan historisch kaartmateriaal van Nederland)
PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart, landelijke geo-informatie afkomstig van diverse overheden)
Beeld en Geluid (archieven Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Gezocht kan worden op aanwezigheid van audiovisueel materiaal over een bepaalde plaats of een bepaald onderwerp)
Collecties Eye Filmmuseum