Archieven

Wij beheren meer dan 18 kilometer archieven. Dit betreft archieven van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en particulieren in Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan het stadsbestuur van Zwolle, Ridderschap en Steden van Overijssel en vele erven en havezaten in de provincie.

Bij ieder archief hoort een archiefinventaris of plaatsingslijst. Deze zijn bijna allemaal online te bekijken. In een archiefinventaris vindt u beschrijvingen - vaak heel algemeen - van de stukken die in dat specifieke archief zitten. Deze beschrijvingen zijn integraal doorzoekbaar. De afzonderlijke beschrijving van een archief heet een inventaris of toegang; daarin vindt u het inventarisnummer. De meeste inventarissen zijn reeds beschikbaar op internet.

Een archief of collectie heeft altijd een 4-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld 0700 voor het stadsbestuur Zwolle). Een archief is hiërarchisch geordend in verschillende mappen en hoofdstukken (bijvoorbeeld 1. Archief van Schepenen en Raden en hun opvolgende besturen, 1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard, 1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen etc.) Specifieke stukken of onderdelen binnen een archief of collectie hebben een inventarisnummer (zoals 183 Resoluties van schepenen en raden 1615-1674). De unieke identificatie van een stuk of onderdeel van een archief bestaat uit de combinatie van het toegangsnummer en inventarisnummer (in dit geval 0700 183). Dit nummer wordt gebruikt bij het opzoeken of aanvragen van het stuk op de studiezaal.

Afhankelijk van de ordening van het archief moet u het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij het specifieke inventarisnummer uit te komen.

Voorbeeld combinatie toegangnummer en inventarisnummer 0700 183
Zoeken in de archieven
Het zoeken van archiefstukken via onze website kan op twee manieren. U kunt direct beginnen met zoeken in de archieven via de zoekbalk op de homepagina. De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen. Daarnaast kunt u, als u klikt op 'uitgebreid zoeken' (de pijltjes achter het zoekvenster), zoeken op één of meerdere trefwoorden, de toegangscode en/of een periode. Ook kunt u filteren op materiaalsoort of categorie.

Voor sommige onderdelen kunt u handiger zoeken in een deel van de collectie, via een zogenaamde zoekingang, omdat er dan specifiek op bepaalde informatie gezocht kan worden. We hebben de volgende zoekingangen waar u direct in kunt zoeken:

Beschikbaarheid van gedigitaliseerde stukken
Een deel van onze archiefstukken zijn gedigitaliseerd en dus als scan te bekijken op onze website. Dit geldt echter lang niet voor al onze archiefstukken. Als u doorklikt naar een inventarisnummer wordt er d.m.v. van een paperclipje aangegeven of er scans aan het inventarisnummer gekoppeld zijn. Dit ziet er als volgt uit:

Voorbeeld van gekoppelde scans, aangegeven door paperclipje
Stukken die niet als scan op onze website zijn te bekijken, zijn wel fysiek in te zien bij ons op de studiezaal. Het is mogelijk deze stukken van tevoren te reserveren. Deze stukken kunt u zelf voor eigen gebruik op de studiezaal scannen. Zie ook de veelgestelde vraag: ‘Hoe bestel ik een reproductie?'.

Heeft u stukken gevonden die niet digitaal beschikbaar zijn en zou u deze willen inzien?
Met een bezoekerspas kunt u via de website een archiefstuk aanvragen/reserveren om in te zien op onze studiezaal. Zoek het betreffende stuk op door te ‘Zoeken in de collecties’. Klik op de juiste archieftoegang en selecteer de betreffende beschrijving. Bij de beschrijving klikt u op de aanvraagknop (icoon van een mapje). Vervolgens verschijnt er een aanvraagscherm waarin u, uw pasnummer en eventuele opmerkingen kunt invullen. Na het versturen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Aanvragen die vóór 15.00 uur binnenkomen op de dag voorafgaand aan uw bezoek, liggen op de bezoekdatum om 09.00 uur voor u klaar.

Aanvraagknop (verzoek tot inzage op de studiezaal)

Als u nog niet over een bezoekerspas beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen. U ontvangt dan alvast een pasnummer waarmee u stukken kunt reserveren.

Welke stukken kan ik reserveren/aanvragen?
Alle archiefstukken zijn aan te vragen behalve:

  • Stukken uit archieven die niet voorzien zijn van een toegang;
  • Stukken uit archieven die in bewerking zijn;
  • Niet-openbare stukken (hiervoor is toestemming vereist, zie ook de veelgestelde vraag ’Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief’);
  • Kwetsbare stukken en stukken die in kopie beschikbaar zijn.

Beeldmateriaal kan niet online aangevraagd worden. Neem hiervoor contact met ons op met vermelding van de datum van uw volgende bezoek en zo mogelijk het toegangsnummer en het inventarisnummer van het materiaal dat u wilt raadplegen.

Handige links
Archiefwiki (lijst met archieftermen en een lijst van archieven en archieforganisaties in Nederland)
Nationaal Archief (zoeken in de collecties van het Nationaal Archief)
Archieven.nl (landelijke toegang op inventarissen en tal van andere toegangen)
Historische bronnen van het Huygens Instituut ING (Historische bronnen ontsloten door Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)
Broncommentaren (online versie van de serie broncommentaren, uitgegeven door Huygens ING, o.m. over kadastrale bronnen, bevolkingsregister, boedelinventarissen, etc.)
Staten-Generaal  (verslagen, kamerstukken, kamervragen Eerste en tweede Kamer uit de periode 1814-1995)
Acta van de PKN  (zoeken in verslagen van de synoden en kerkelijke uitgaven van de Protestantse Kerk in Nederland vanaf 1812)
De waarde van de gulden/euro vanaf 1450