Archieven

Wij beheren meer dan 18 kilometer archieven. Dit betreft archieven van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en particulieren in Overijssel. Denk bijvoorbeeld aan het stadsbestuur van Zwolle, Ridderschap en Steden van Overijssel, vele erven en havezaten in de provincie, om maar een paar belangrijke te noemen.

Bij ieder archief hoort een archiefinventaris. In een archiefinventaris vindt u beschrijvingen - vaak heel in het algemeen - van de stukken die in dat specifieke archief zitten. Bijna alle archiefinventarissen zijn online te bekijken. Deze beschrijvingen zijn integraal doorzoekbaar. Let op: de stukken die in deze archiefinventarissen beschreven zijn, zijn nog niet (of slechts in een enkel geval) online beschikbaar. Voor raadpleging van de stukken zult u een bezoek moeten brengen aan onze studiezaal.

Zoeken in Archieven
De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen. Dit kunt u doen door op het vergrootglasje te klikken naast de tekstbalk. Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven of te filteren op materiaalsoort of categorie. Daarnaast kunt u, als u klikt op 'uitgebreid zoeken' (de pijltjes achter het zoekvenster), zoeken op één of meerdere woorden, de toegangscode en/of een periode.

Handige links
Archiefwiki (lijst met archieftermen en een lijst van archieven en archieforganisaties in Nederland)
Nationaal Archief (zoeken in de collecties van het Nationaal Archief)
Archieven.nl (landelijke toegang op inventarissen en tal van andere toegangen)
Historische bronnen van het Huygens Instituut ING (Historische bronnen ontsloten door Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)
Broncommentaren (online versie van de serie broncommentaren, uitgegeven door Huygens ING, o.m. over kadastrale bronnen, bevolkingsregister, boedelinventarissen, etc.)
Staten-Generaal  (verslagen, kamerstukken, kamervragen Eerste en tweede Kamer uit de periode 1814-1995)
Acta van de PKN  (zoeken in verslagen van de synoden en kerkelijke uitgaven van de Protestantse Kerk in Nederland vanaf 1812)
De waarde van de gulden/euro vanaf 1450