Tweehonderd jaar oud trouwboek teruggevonden

  • Verloren trouwboek uit Haaksbergen teruggevonden in Losser
05-02-2018

Een tweehonderd jaar oud trouwboek uit Haaksbergen is onlangs teruggevonden in Losser. Hoe zou een trouwboek uit Haaksbergen in Losser terecht zijn gekomen?

Frans Waanders uit Haaksbergen werkte in 2016 voor de Historische Kring Haaksbergen aan de inventaris van het archief van de Pancratiusparochie in Haaksbergen. Hij ging te rade bij de H. Maria Geboortekerk in Losser om te zien hoe men daar het archief had opgezet. Op de inventarislijst ontdekte hij een (onder)trouwboek uit Haaksbergen, waarvan niet bekend was hoe dit in Losser terecht was gekomen. De kerk bleek bereid om het boek aan de Historische Kring Haaksbergen te schenken. Daar zijn ze er erg blij mee omdat het trouwboek gaten in genealogische gegevens opvult.

Het Ondertrouw- en Trouwboek van het Gericht Haaksbergen 1795-1811
Het verloren gewaande en nu teruggevonden trouwboek is een ondertrouw- en trouwboek uit Haaksbergen over de periode 1795-1811. Tot 2017 ontbrak deze bron en was er voor genealogen, die data zochten van personen die niet bij een kerkgenootschap waren aangesloten, een behoorlijke leegte.

Hoe zou het trouwboek van Haaksbergen in Losser terecht zijn gekomen?
In 1811 was het boek nog in Haaksbergen aanwezig. Hoe komt het boek dan terecht in het archief van de rooms katholieke parochie van Losser? Lees het hele verhaal op MijnStadMijnDorp.nl.

Verloren trouwboek Haaksbergen teruggevonden in Losser

V.l.n.r. Frans Waanders, Johan Seekles (archiefinspecteur HCO) en Jos Morsink (voorzitter locatieraad H. Maria Geboortekerk in Losser)

Overdracht van het trouwboek aan het HCO
De in Overijssel bewaard gebleven DTB-boeken (dopen, trouwen en begraven) worden origineel bewaard in het Historisch Centrum Overijssel. Het Haaksbergse (onder)trouwboek werd als verloren beschouwd. Nu weten we beter en staat een belangrijke nieuwe bron voor genealogisch onderzoek ter beschikking. Het boek is inmiddels gedigitaliseerd en voorzien van een index.

Het originele boek is overgedragen aan het HCO. Met dank aan Eric Ooink uit Haaksbergen.

Auteur: Georg van Slageren