Nieuwe archieftoegangen maart 2017

  • Archief HCO
01-04-2017

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website van Deventer verschenen:​​​

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website van Zwolle verschenen:

De volgende archiefblokken zijn nieuw geïnventariseerd:

De volgende archiefblokken zijn bijgewerkt of aangevuld:

Naast deze archieftoegangen zijn er ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

  • Zalk en Veecaten 1811 - 1912 (1438 akten)
  • Kampen 1844 – 1853 (4058 akten)
  • Hasselt 1811 – 1829 (874 akten)

Totaal 6370 akten.
Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website en www.wiewaswie.nl.