Nieuwe archieftoegangen januari 2017

  • Archief HCO
03-02-2017

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website van DEVENTER verschenen:

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website van ZWOLLE verschenen:

De volgende archiefblokken zijn nieuw geïnventariseerd:

De volgende archiefblokken zijn bijgewerkt of aangevuld:

Naast deze archieftoegangen zijn er ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

  • Stad Vollenhove 1819 – 1912 (4878 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website en via www.wiewaswie.nl.