Nieuwe archieftoegangen augustus 2018

  • Archief HCO
01-09-2018

In de afgelopen maand zijn er geen archieftoegangen nieuw op onze website van Deventer verschenen.

In de afgelopen maand is de volgende archieftoegang nieuw op onze website van Zwolle en Overijssel verschenen:

Er zijn twee nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

  • Hasselt, 1844 – 1859 en 1903 – 1912

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via onze website en via www.wiewaswie.nl.