Het ‘Boek van bekende schulden’, 1597-1805 is nu online beschikbaar!

  • Het boek van bekende schulden
17-02-2017

HCO vestiging Deventer heeft het ‘Boek van bekende schulden’, 1597-1805 volledig gedigitaliseerd en deze is nu online te bekijken! Dit register van schuldbekentenissen, gewaarborgd door een pand of hypotheek, is een mooie bron voor huizenonderzoek in de periode vóór 1832. Vanaf 1832 kan men zoeken in het Kadaster.

De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) uit het archief van het Kadaster Deventer zijn eerder al gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Nu zijn ook de kadasterkaarten van Deventer en Diepenveen te bekijken. De kadasterkaarten van Bathmen zullen in de loop van 2017 digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Het ‘Liber Renunciationum’, 1430-1802 is nu ook gedigitaliseerd. De ‘renunciatiën’ zijn registers met onroerend goed transacties uit de periode vóór de oprichting van het Kadaster.

Met het digitaliseren en online beschikbaar stellen van de verkoopakten en hypothecaire verbanden op www.archieven.nl en www.stadsarchiefdeventer.nl ligt er een stevige basis voor huizenonderzoek in het pre-Kadastertijdperk.

De toegangsnummers zijn:
Boek van bekende schulden, 1597-1805     ID 0722 inventarisnummer 104
OAT                                                    ID 1355
Kadasterkaarten Deventer                       ID 1487
Kadasterkaarten Diepenveen                   ID 1491
Kadasterkaarten Bathmen                       ID 1561 (In de loop van 2017 digitaal toegankelijk)
Liber Renunciationum, 1430-1802             ID 0722 inventarisnummers 55a t/m 55v en 134a t/m 134u