Digitalisering Memories van Successie afgerond

  • Bekijken microfilms op de studiezaal
  • Scan uit Memories van Successie
29-05-2019

Begin maart werden de eerste scans online zichtbaar in het archief van de Memories van Successie (1818-1927), te vinden onder toegang 0136.4 op onze website. Nu, drie maanden later, is de gehele inventaris voorzien van bijna 1 miljoen scans!

De Memories van Successie, een belangrijke Overijsselse bron voor genealogisch onderzoek, zijn dossiers over belasting op nalatenschappen. Voorheen konden geïnteresseerden in dit archief de microfiches raadplegen op de studiezaal in Zwolle. Deze microfiches zijn door het bedrijf Picturae gedigitaliseerd in het kader van een grootschalig digitaliseringsprogramma. De Memories van Successie zijn nu geheel digitaal te raadplegen, een mooie stap voorwaarts voor de thuisonderzoekers.

Mocht u vragen hebben over hoe deze bron te raadplegen, bekijk dan de uitlegpagina.

Vervolg
Nu de Memories van Successie gedigitaliseerd zijn, gaan wij verder met andere veelgebruikte bronnen uit de Rijksarchieven in Overijssel: de stukken betreffende de ‘vrijwillige zaken’ in de archieven van de schout- en richterambten in Overijssel (de oud-rechterlijke archieven), de archieven van de zogenaamde Marken in Overijssel en de belastingkohieren uit het archief van de Staten van Overijssel uit de periode vóór 1811. Dergelijke archivalia vormen belangrijke bronnen voor genealogisch en lokaal historisch onderzoek en zijn daarmee interessant voor vele onderzoekers.

Ook van deze bronnen worden de komende periode microfiches gedigitaliseerd door scanbedrijf Picturae. Wij houden u op de hoogte over de voortgang!