Digitale inventarissen

01-06-2016

Per 1 januari 2017 bieden wij geen papieren inventarissen op de studiezaal aan. Wat betekent dat voor jou?

Sinds afgelopen jaar worden de papieren inventarissen op de studiezaal van het Stadsarchief Deventer (SAD) en Historisch Centrum Overijssel (HCO) overgetypt en beschikbaar gesteld op onze website. Wij zullen in stappen overgaan tot het gebruik van uitsluitend digitale inventarissen op onze website en www.archieven.nl. Papieren inventarissen worden vanaf 1 januari 2017 niet meer aangeboden.

Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief, waaruit je de gewenste archiefstukken kunt opvragen en inzien. Een groot voordeel van het gebruik van de digitale inventaris (of archieftoegang), is dat jij deze 24 uur per dag en 7 dagen per week in onze digitale onderzoeksomgeving kunt raadplegen. De papieren inventarissen zijn alleen tijdens openingstijden van de studiezaal in te kijken.

Daarnaast kun je in onze digitale onderzoeksomgeving sneller tot jouw gewenste informatie komen, door bijvoorbeeld te zoeken met gerichte trefwoorden. Ook bevatten de digitale archieftoegangen, in tegenstelling tot de papieren versie, vaak meer dan alleen beschrijvingen. Hierbij kun je denken aan een digitale scan van een archiefstuk of een afbeelding. Een digitale inventaris bied jou dus een gerichter zoekresultaat en een bredere toegankelijkheid!

Vooruitlopend op het besluit om de papieren inventarissen per 1 januari 2017 niet meer aan te bieden, heeft het HCO besloten om per 1 juli 2016 gewijzigde inventarissen niet meer te printen en beschikbaar te stellen in de studiezaal. Alle recente wijzigingen, aanvullingen of nieuwe inventarissen zullen alleen nog op internet verschijnen. Ga naar www.historischcentrumoverijssel.nl en www.stadsarchiefdeventer.nl voor de meest actuele informatie!