Digitale inventarissen

23-11-2017

Per 1 januari 2018 bieden wij geen papieren inventarissen meer aan op de studiezalen. Wat betekent dat voor jou?

In de afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om alle papieren inventarissen van archieven digitaal beschikbaar te maken via onze website. Wij gaan in stappen over tot het gebruik van uitsluitend digitale inventarissen. Papieren inventarissen worden sinds 1 januari 2017 al niet meer aangeboden op onze studiezaal in Deventer. Vanaf 1 januari 2018 doen we dit ook niet meer op de studiezaal in Zwolle.

Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief, waaruit je de gewenste archiefstukken kunt opvragen en inzien. Een groot voordeel van het gebruik van de digitale inventaris (of archieftoegang), is dat jij deze 24 uur per dag en 7 dagen per week via onze website kunt raadplegen. De papieren inventarissen zijn alleen tijdens openingstijden van de studiezaal in te zien.

Daarnaast kun je in onze digitale inventarissen sneller tot jouw gewenste informatie komen, door bijvoorbeeld te zoeken met gerichte trefwoorden. Ook bevatten de digitale archieftoegangen, in tegenstelling tot de papieren versie, vaak meer dan alleen beschrijvingen. Hierbij kun je denken aan een scan van een archiefstuk of een afbeelding. Een digitale inventaris biedt jou dus een gerichter zoekresultaat en een bredere toegankelijkheid!

Vooruitlopend op het besluit om de papieren inventarissen per 1 januari 2018 niet meer aan te bieden, worden al sinds 1 juli 2016 geen wijzigingen meer toegevoegd aan de papieren inventarissen op de studiezaal. Alle recente wijzigingen, aanvullingen of nieuwe inventarissen verschijnen alleen nog op internet. Ga naar www.historischcentrumoverijssel.nl en www.stadsarchiefdeventer.nl voor de meest actuele informatie.

Een bijkomend voordeel van de digitale inventarissen is, dat je daarmee direct de gewenste stukken kunt reserveren voor de dag van jouw bezoek aan de studiezaal in Zwolle. Gebruik zo nodig de instructie voor het online reserveren van archiefstukken.

Wil je tijdens je bezoek aan de studiezaal stukken aanvragen, dan maak je gebruik van dezelfde procedure. De aanvraagterminal verdwijnt van de studiezaal. Kom je er zelf niet uit, dan zijn onze studiezaalmedewerkers natuurlijk graag bereid om je te helpen met het aanvragen van stukken.

In de loop van 2018 zal de functionaliteit van het online reserveren ook beschikbaar komen in Deventer.