Benoeming nieuwe rijks- en gemeentearchivaris!

  • Margreet Vink-Bos
19-09-2017

Het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel heeft Margreet Vink-Bos (47) benoemd tot de nieuwe rijksarchivaris voor Overijssel en gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer!

Margreet Vink zal in verband met de komende pensionering van de huidige archivaris, de heer Lolke Folkertsma, per 1 januari 2018 haar nieuwe taak oppakken.

Met Margreet Vink heeft het HCO een ervaren archivaris benoemd. Van 2011 tot 2017 was Margreet al gemeentearchivaris in Kampen. Naast het uitvoeren van de wettelijk vastgelegde taken, zal zij in de komende jaren een belangrijke adviserende rol krijgen bij het digitale informatiebeheer in Overijssel.

De rijksarchivaris voor Overijssel en gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer werkt vanuit het HCO. Wij feliciteren haar van harte!