Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Egbert_
Berichten: 1111
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door Egbert_ » 13 mei 2020, 15:51

Als Jan Baarslag Jun. een volle neef van Geertruid Middendorp is, moeten ze een gemeenschappelijk grootouder hebben

kwartierstaat Jan Baarslag Jun
1. Jan Baarslag Jun
2. Jan Baarslag
3. Frederica Peters
4. Jan Hendriks Baarslag
5. Grietje Jansen
6. Peter Bartels
7. Geertruit Hendriks Driemeijer (volgens doopinschrijving 08-01-1719 Dalfsen)
8. Hendrik Baarslag
9. Alida Anna Freriks

kwartierstaat Geertruid Middendorp
1. Geertruid Middendorp
2. Willem Middendorp
3. Christina Snelle
4. waarschijnlijk Berent Middendorp
5. waarschijnlijk Geertruijt Bloemendaal
6. Derk Reijnts Snelle (weduwnaar van Maria Dircksen)
7. Willemtien Bergman
8. waarschijnlijk Jannes Willems Middendorps
9. waarschijnlijk Janna Hermsen
12. Reijndt Hermsen Mulder
13. Maria Dircksen
14. Hermen Henriksen Bergman
15. Machtelt Willemsen (Snelle)

Ik zie de gemeenschappelijke grootouder niet. Ook niet als achterneef en achternicht. Er zijn nog wel wat open plekken en onzekerheden in de beide kwartierstaten, maar toch.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7786
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door ria van bessen » 13 mei 2020, 17:02

Jan Baarslag jun. is neef - daar kunnen we niet omheen.
ik mag toch aannemen dat hij dat is van Moederskant?
De andere voogd is duidelijk van vaderskant.

Het meest onzekere is de afstamming Willem Middendorp als z.v. Berent.
Ik zal kijken of ik daar meer over kan vinden.

Ik geef het nog niet op hoor, ik heb hiaten in mijn gegevens invnr. 14. Zag ik nu. Dat ga ik eerst oplossen.
Misschien zit daar nog wat moois in...
Wie weet.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7786
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door ria van bessen » 19 mei 2020, 09:33

Bericht 2

Ben nog bezig in deel 13 -

Maar wel dit nog 'ontdekt'.
Gegevens betreffende de afstamming van Grietje Jansen de vrouw van Jan Baarslag sr.

gegevens betr AFKOMST Grietje Jansen de vrouw van Jan Baarslag.

Ora Dalfsen deel 7
Ick Henrik Cuper inder tijd van wegen de Hooger Overigheid Verwalter Scholtus van Dalfsen doe cond en certifere in en vermits desen dat voor mij en Keurnoten als waren Albert Hermsen en Henrik Wilmzen, persoonlijk in de Ed. Gerigte is gecompareert en erschenen Derck Jansen van Ancum gesont van lichaem en bij goede en volkomen verstande welke uit anmerkin¬ge van de sekerheijt des doodts dog onsekere uire van dien sig heeft bewogen gevonden om al vorens uit desen leven scheidende te maken zijn testamentaire dispositie en onbedwongene uiter¬ste wille op alhier navolgende manieren:
Eerstelijk verklaarde hij testateur Derck Janssen dat hij tot zijne enige universele erfgenamen institueerde zijn broeder en suster kinderen namentlijk Jan Henrix en Grietien Jansen, alsmede Henrik Stevens naegelaten zoon van wijlen zijn halve broeder.
Ten tweden legateert hij testateur aan zijn halve broeder Evert Wilmz een roede hooijland of het vierde part in vier roeden in de Regterkampen alsmede daar van een roede aan Henrik Stevens voornt. om het gebruik of de pagt daarvan te genieten soo lange zij leven dogh soo sonder lijfserven quamen te overlijden den zal wederkeren aan voornoemde Jan Henrix en Grietien Jansen ofte hare erfgenamen
Ten derden legateert hij testateur aan Jan Henrix een akker lands in de boerschap Ancum en aan Grietien Jansen en Henrik Stevens elk voor haar hooft daartegen hondert caroli guldens om tvolgende onder haar drie laatsten deijlbaar blijven, uitgesondert die Jan Henrix en Grieten Jansen testateurs klederen soo linnen en wullen tot zijn lieve behorende voor haar sullen behouden
Legaterende wijders aan de Diaconie van Dalfsen twaalf cargls om voort nae zijn doodt door de erfgenamen uitgereijkt te worden
Willende en begerende dat dese zijn onbedwongene uiterste wille in allen deelen worde agtervolgt en effect sortere 't zij als testament codicil, gifte ter oorsake des doots onderde levendigen ofte hoe zulkx anders genaamt mogte worden als mede best en bestendigst na regte sal kunnen en mogen bestaan schoon alle vereijste solemniteiten daar bij niet waren geob-serveert. Ten waren oirconde hebbe ick Verwalter Scholtus Voornt. desen met mijn hand en zegel bekragtigt het welcke uit testateurs namen en speciael versoek Hermannus Wennemers neffens mij voor hem heeft gedaan.
Actum Dalfsen den 12 april 1723


Dalfsen invnr 8 f29-f30-f31 dd.25-11-1728
Scholtus Martinus Jalink
Keurnoten Gerrit Waanners [Warners] van der Vegthe en Harmannus Wennemers
Verschenen is Derk Jansen, zwak van lichaam dog bij goede kennisse en verstande en maakt een testament. Ten eerste vernietigt hij alle eventuele eerder gemaakte testament waar zich die ook mogen bevinden. Ten tweede legateert hij aan de Diaconie van Dalfsen twaalf guldens eens. Ten derde legateert hij aan de vier nagelaten kinderen van Janis Hendriks tesamen 100 gulden. Ten vierde legateert hij aan zijn halve neve Hendrik Stevens 300 car.g, doch deze moeten verblijven onder Jan Baerslag totdat hij Hendrik Stevens trouwt en sonder lijfs erfgenamen mogte komen te overlijden, zo zullen Jan Baarslag en zijn huijsvrouw en erfgen: de bovengen: somma genieten. Ten vijfde institueert hij tot enige en universele erfgenaam zijn nicht Grietje Jansen huisvrouw van Jan Baarslag. En ten zesde bevelende hij testateur sijn zile in de genadige bescherminge Godes en begravende na sijn overlijden een eerlijke begraaffenisse welke door Grietje Jansen en Hendrik Stevens sullen gedaan en bekostigt worden. Actum Oosterdalfsen.

Egbert_
Berichten: 1111
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door Egbert_ » 20 mei 2020, 21:18

Heb hier al een tijdje op zitten puzzelen, maar kom er nog niet goed uit.
Derck Jans laat na aan:
zijn broeder en suster kinderen namentlijk Jan Henrix en Grietien Jansen

Hoe moet ik dat lezen: Jan Henrix en Grietien Jansen zijn oom-zeggers?
En Jan Henrix in 1728 overleden, 4 kinderen nagelaten.

En hij heeft een halve broer Evert Wilmz, die in 1728 niet meer genoemd wordt.
Zijn moeder was getrouwd met een Jan en met een Willem.

En de nagelaten Hendrik Stevens een zoon van Steven Wilmz?

Hendrik Stevens in 1728 nog niet getrouwd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7786
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door ria van bessen » 21 mei 2020, 16:07

Ik denk dat Derk Jansen onderstaande personen kan bedoelen.


24-1-1712 Henrik zoon van Steven Engberts en Grietien Willems Te Gerner
[die hebben we al eens behandeld - zoon Harmen werd volgens jou snorrewind ? ]

en dat de 4 kinderen van Jan Hendriks deze zijn.

16-3-1714 Gerrijt zoon Jan Henriks Margien Janssen Te Ancum
18-7-1717 Henrik zoon Jan Henriks Margien Jans Te Ancum
16-6-1720 Evertien dochter Jan Henriks Margien Janssen Te Ancum
24-1-1723 Egbert zoon Jan Henriks Margien Janssen Te Ancum

de kinderen van Grietje Jans [x Jan Baarslag] zijn bekend.

Evert Willems hier nog tussen ?

En een passende constructie zoeken.
Ik zie het ook niet.

Egbert_
Berichten: 1111
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door Egbert_ » 21 mei 2020, 16:51

Die Steven Engberts had ik ook gezien. Maar !

testament 1723: Henrik Stevens naegelaten zoon van wijlen zijn halve broeder

3-12-1724 Gerrijd zoon Steven Engberts Grietien Willems Te Gerner (doopboek Dalfsen)

Steven Engberts was in 1723 nog niet wijlen. En had ook nog meer zoons, die volwassen werden en trouwden. Waarom zijn die geen erfgenaam?

Ik heb de indruk dat Hendrik Stevens niet in Dalfsen is gedoopt, dat zijn vader dus een andere is dan Steven Engberts.

de Regterkampen, waar ligt dat? Komt in testament van 1728 niet meer voor, als ik het goed lees.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7786
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Reijn Snel Aan de Dalfse Molen, molenaar van de waterradmolen in Mariënberg

Bericht door ria van bessen » 21 mei 2020, 20:50

Hm, dat gaat dus niet lukken - Hendrik als zoon van deze Steven.

Derk Jans wordt in de 1e akte van Ancum genoemd.

Jan Hendriks [zie voor dopen kinderen hierboven] heet ook van Ancum in de voogdijakte.

Maar ik kan geen verbinding vinden. Ook geen enkele van Ancum die hierbij past.
Voorlopig zet ik alles in de rust.

Plaats reactie