Vervolg genealogie Broens

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Plaats reactie
W.G. Zwerus
Berichten: 29
Lid geworden op: 24 mei 2005, 00:00

Vervolg genealogie Broens

Bericht door W.G. Zwerus » 03 feb 2020, 14:25

Mbt. bericht 2 van Ria van Bessen. Speurwerk heeft mij niet verder gebracht inzake Jan Bruijn. In je bericht vermeld je dat Willem Derks een zoon zou kunnen zijn van Derk Bruins. Mag ik vragen hoe je aan deze redenering komt.
NB. vanuit de Kop van NH ben ik niet in de gelegenheid om iedere keer naar Zwolle te komen om in fiches te zoeken.
Digitale info uit het trouwboek Zwolle gaf geen opheldering.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 03 feb 2020, 15:57

Even voor de meelezers -
in het kort

Trb Windesheim 1758 Den 19 Febru. sijn hier in den Heuwelijken Staad bevestigt Jan Willemsen Broen j.m. in Harxen met Janna Assijs j.d. op het Sand.

Trb Wijhe 1758 [Januarij] - op attestatie van Windesheim den 5, 12 & 19 Febr. afgekondigt Jan Willemsen Broen J.M. in Herxen & Janna Asjes J.D. op het Sand te Windesheim, & zijn den 15 Febr. derwaars met attestatie gegaan om te trouwen.

Windesheim den 10 Novr. 1787 - overluid Jan Bruins uit Oldeneel.
den 10 Decembr. 1806 - overluid Janna Assies uit Oldeneel.

Ouders van

Wijhe Den 4 December 1785 - zijn na hier driemael afgekondigt te zijn, met bewijs hier van na Zwolle gegaen om te trouwen Dries Hendriks J.M. in Herxen onder Wijhe en Geertjen Janssen Broen J.D. in Oldeneel onder Zwolle.

1785-11-19 - Zaterdag 19 9br., zijn op Vrijdag den 18 deser te Wijhe ingeschreven Dries Hendriks Vos, j.m. in Herksen onder Wijhe, [en] Geertjen Janssen Broen [Bruin], j.d. in Oldeniel onder Zwolle - zijn getrouwt Zondag 4 Xbr. 1785 - [geen getuigen vermeld] - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 735, f154/f155.

50e penning
de Scholtus C. Dwars maakt bekend dat hij in deselve maand nog heeft gekogt van de Heeren ontfanger van Marle en gemeensman van Delden derselver erve en goed den Bos in Oldeneel bestaande in huis, hof, buijten en binnendijkse bouw, hooij en weijdelanden so en als het door Jan Broen in hure wordt gebruijkt voor 14.000 gulden.
Alsmede een hofjen en Wilgehagentje bij het huijs van Jan Broen en een streep buijtendijks land en een welletje in of aan den IJssel en bijde digt aan het Scheller Tichelwerk gelegen hebbende aen de heer ontfanger van Marle alleen toebehoort en waarvan de prijs bij conventie of taxatie nader sal worden bepaalt.

Genoteerd in Oldeneel in HFG [Hoofdgeld] 1767 met 6 personen als Jan Bruijn
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 03 feb 2020, 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 03 feb 2020, 16:32

verwijderd - niet correct
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 03 feb 2020, 21:22, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 03 feb 2020, 20:18

bericht 2

Dries Hendriks Vos is een Opberg. Zoon van Hendrik Driessen Opberg en Aaltjen Lulofs.
Hij boert later op het erve van zijn schoonvader.

Ik heb in de genealogie "een Rietberg in de familie Vos" gezocht, maar niets gevonden over de vrouw van Dries, ouders of haar voorouders.

Hendrik Driessen en Aeltjen Luloffs, de laatste ziek te bed liggend, maakten op 5 dec. 1754 te Wijhe hun testament en benoemden elkaar wederzijds tot enig erfgenaam (58). Op 2 mei 1783 kocht het echtpaar de katerstede het Carremans in Wijnvoorden (59) en op 30 mei 1787 een stuk zaailand, groot ongeveer 2 morgen, het Hagelstuk, in Herxen (60). Hendrik wordt dan voluit Hendrik Driessen Vos op de Opberg genoemd. In 1792 verkochten ze het Carremans (61) en kochten ongeveer 3 morgen hooiland (62) en het erve en goed de Opberg met de onderhorige landerijen en het opstaande getimmerte, alsmede 6 akkers zaailand, genaamd het Haver- of Hagelstuk, alles in Herxen (63). Ze zijn daarvoor een schuld aangegaan van 8000 Car. gln (64). De weduwe Aaltjen van Zanten kocht op 12 aug. 1809 van haar schoondochter Gesina Tenthov, wed. Lulof Opberg, het achtste deel van het erve de Opberg in Herxen, bestaand uit huis en hof, bergen, schuur en bakhuis, met al de bouw- en groenlanden (65).

uit dit huwelijk:
1. Dries, ged. Wijhe 26 okt. 1755.
2. Lulof, ged. Wijhe 24 juli 1757.
3. Aagt, ged. Wijhe 7 sept. 1760.
4. Jan, ged. Wijhe 13 april 1764.
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 03 feb 2020, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 03 feb 2020, 21:21

bericht 3
Bij controle blijkt dat Aaltje wed Willem Derks met zoon Jan Willems NIET in Herxen woont, maar in het dorp Wijhe
vermeld onder Het rot van Berent op de Kappe - VOT 1748 op blz 2 en genoteerd nà de wed. Jan Dwars

Jan Willems wordt in het niet vrijwillig deel van Wijhe genoemd als keurnoot bij een akte die wel een gezin uit Herxen betreft.
ORA Wijhe invnr 53 - contentieuse zaken - f373 - Wijhe, 12 juni 1749 - Verwalter Scholtus Corn. Dwars.
Keurnoten Jan Willems Broen en Jacob Assies.

Dus òf hij dan wel de zoon is Willem Derks is dus nog maar de vraag.

Misschien helpen de namen van Jan Willems Broen zijn kinderen. Eéntje weet ik dus, maar wellicht heb jij er al meer gevonden. Neem ik aan.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 03 feb 2020, 22:14

bericht 4

Mogelijk is hij een zoon van onderstaande.

dpb Wijhe
1699 7 februari - Willem Binnendeur - Jan Bruin
1703 april - 22 Willem Binnendeur - Aaltien

f194 - Willem Bruin en Geertien Hendriks, echteluiden, doen verzegeling uit hun huis, cum annexis, ten profijte van Engbert van Wijnvorden ter somma van 300 gulden.

f234 - Willem Bruin en Geertien Hendriks, echteluiden, doen verzegeling uit hun huis ten profijte van Pieter Gerrits Kick.

f194 - 9 mei 1718 - Richter Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg.
Keurnoten Jan Gerrits en Gerrit Herms Kelderman.
Willem Bruin en Geertien Hendriks, ehelieden, verkrijgen een hypotheek van 300 gulden van de E. Engbert van Wijnvorden. Onderpand is hun huis, hof en where, gelegen in het kerkdorp Wijhe, dat door de comparanten wordt bewoond.

f234 - 4 mrt 1719 - Richter Johan Hermen van Hemert.
Keurnoten Gerrit Herms Kelderman en Jan Gerrits.
Willem Bruin en Geertien Hendriks, ehelieden, zijn voor geleverde winkelwaren schuldig aan de E. Pieter Gerritsen Kik 295 gulden. Onderpand is hun huis en hof en gerechtigheid van een begraafplaats. Het huis wordt door de comparanten en zijn meiersluiden bewoond, en is bezwaard met 300 gulden ten profijte van Engbert Wijnvoort.


Wijhe f190 - 1 okt 1726 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter
tot Wijhe.
Keurnoten Willem Charles en Jan Jacobs.
Gecertificeerd wordt, dat het Gericht van Wijhe op 2 oktober 1721 aan Balthasar Wijnvoort heeft getransporteerd het huis, where en hof, zoals dat aan Willem Jansen Bruin alias Binnendeur heeft toebehoord, en genaamd is de Hulck en gelegen in Wijhe.
Het Gericht van Wijhe heeft het huis bij executie verkocht op 2 oktober 1721 aan Balthasar Wijnvoort.


1747 dec 10 - Gerrit Gerrits & Hendrikjen Bruins - Hendrik

11-10-1750 - Gerrit Gerrits & Hendrikjen Bruins - Geerligh

1753 okt 14 - Gerrit Binnendeur & Hendrikjen Bruins - Jannes
20 - 11- 1757- Gerrit Binnendeur & Hendrikjen Bruins - Jacob


Ik heb ooit een hele uitgebreide zoektocht gedaan naar Bruin in Wijhe.
Ik ben alleen de bestanden kwijt òf ik heb ze toen niet opgeslagen omdat ik nog niet zo wijs was, denkende; de vraag is beantwoord, weg ermee.
Maar misschien is het nog te vinden op het forum. Het is al wel heel lang geleden .

Willem zou een afstammeling/zoon zijn van Jan Bruins de broer van Lucas Bruins

f402 - 19 mrt 1691 - Verw. Richter Herm. Roeck.
Keurnoten Jan op ... [vlek] en Jan Thijssen.
Verschenen is Frerickjen Janssen Bruijn, met Jan Gerrits Santhuijs als haar momber. Zij maakt een testament. Zij is krank [ziek] van lichaam, maar haar verstand volledig machtig.
De testatrice institueert tot haar universele erfgenamen haar broer Lucas Janssen Bruijn, dit van al haar gerede en ongerede goederen, niets uitgezonderd, om deze na haar dood aan hem uit te keren, met de conditie [voorwaarde] echter dat hij uit de gerede goederen zal moeten uitkeren aan haar broer Lub¬bert Janssen Bruijn eens voor al 6 Caro¬li gulden en aan de kinderen (Jan en Wil¬lem Janssen) van haar zali¬ger broer Jan Janssen Bruijn evenzo eens voor al 6 Caroli gul¬den.
Zij legateert aan haar nicht Heile Bruijn een zil¬veren ketting [ke¬ten] of bijdracht, met haar bed en toebeho¬ren.


f430 - 20 nov 1690 - Verw. Richter Herm. Roeck.
Keurnoten Dne. J. W... [vlek] en Gosen op de ... [vlek].
Verschenen zijn Lucas Broun en Willem Janssen, als mombers van de onmondige kinderen van Jan Broun, met name [Jan en Willem] ... [vlek] Jans¬sen, als¬mede [Jan Albers en Hendrick[jen] ... [vlek] Janssen, ehe¬lui¬den, tutore marito. De mombers ten opzich-te van de onmondigen verklaren schuldig te zijn 63 gul¬den en 10 stuiver, en ... [vlek] Herm. Asjes, ten opzichte van ... [vlek] ... zijn huis¬vrouw en ... [vlek] ... en erfgenamen eveneens 63 gulden en 10 stui¬ver, tesa¬men 127 Caroli gulden ad 20 stui¬ver het stuk, en dit ten pro¬fijte van Teu¬nis Ste¬vens Schrijver en Hermen Post, als mom¬bers over het on¬mon¬dige kind Derk van Goos-sen Derx.

Zwollerkerspel - invnr 609 - f139 - 7 juli 1666 -
Verschenen Lubbechijn Teunis, weduwe van wijlen Lambert Jansen te Winshem, geassisteerd met Aloff Berents van Grael, haar bruidegom en toekomstige eheman. Zij heeft tot mombers over haar vier kinderen (Maria, Derkien en Lambert Lamberts en Jan Broen) bij wijlen haar voornoemde eheman in echte geprocreerd, verzocht Heine Gerrits, woonachtig voor de Diesserpoorte, aangehuwde oom van moeders zijde, en Jan Broen, neef van vaders zijde, wonende te Wijhe.
erfuiting: elk kind 100 cg. uitgezonderd de 50 cg die de stiefgrootvader Jan Lamberts heeft vermaakt. Aan ieder kind een bed met toebehoren en een kist. De zonen samen een paard en de dochters samen een kalf. Het linnen wordt met de moeder gedeeld. Alles te versterven van kind op kind.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7374
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Vervolg genealogie Broens

Bericht door ria van bessen » 04 feb 2020, 10:14

bericht 4

Wijhe ORA invnr 12 f339 - 31 okt 1738 - Reinder Willem van Hemert, Gesubst. Richter toe
Wijhe.
Keurnoten Jan Dwars en Pieter van Ens.
De HoogWelGeboren Heer Alert Jan Munnink, luitenant in het regiment van de Heer kolonel baron Bentinck, en zijn gemalinne Vrouw Anna Catharina van Renesse transporteren aan Gerrit Gerrits en diens vrouw Hendrikjen Willemsen Broens [Bruins] de katerstede den Hulk of Binnen Deurs [Binnendeurs] Plaatse, gelegen in het kerkdorp Wijhe.

f340 - 31 okt 1738 - Reinder Willem van Hemert, Gesubst. Richter toe
Wijhe.
Keurnoten Jan Dwars en Pieter van Ens.
Gerrit Gerrits en zijn vrouw Hendrikjen Willemsen Broens [Bruins] hebben een hypotheek van 400 Caroli gulden verkregen van Jan Adriaan Munnink toe den Weijendal en zijn vrouw [niet genoemd]. De rente is 3 procent en de eerste verschijndag heden over één jaar. Onderpand is de katerstede den Hulk of Binnen Deurs [Binnendeurs] Plaatse, gelegen in het kerkdorp Wijhe.
Kantlijn f340: 4 nov 1759 - Bannier Verw. Scholtus.
Keurnoten [geen].
Cessat f2bis - J.H. Munnick verklaart dat het kapitaal en de rente voldaan zijn.


trb Wijhe Gerrit Gerritsen Jongman zoon van Gerrit ... [leeg], met Hendrikjen Willems Bruijns [-] dogter van Willem Bruijn beide onder Wijhe.
1.2.3. - Wijhe den 7en Januarij 1736

13 mei 1742 - Gerrit Gerrits en Hendrikjen Willems - Lubberta
22 nov 1744 - Gerrit Gerrits & Hendrikjen Bruijns - Aaltjen
10 dec 1747 - Gerrit Gerrits & Hendrikjen Bruins - Hendrik
11 oct.1750 - Gerrit Gerrits & Hendrikjen Bruins - Geerligh
14 oct 1753 - Gerrit Binnendeur & Hendrikjen Bruins - Jannes
20 nov.1757- Gerrit Binnendeur & Hendrikjen Bruins - Jacob

Wijhe VOT 1748 blz. 10: - Kerkdorp
Het Rot van Gos Valk

1 - Gerrit Binnendeur, Hendrikjen de vrouw.
2 - 1. Willem.
3 - 4. Hendrikjen, Lubbarta, Aeltjen en Hendrik.
4 - 1. Geertjen een inwoonderse.

Haar moeder dus.

Jan Willems Bruin heeft ook een dochter Geertjen.

Wijhe Den 4 December 1785 - zijn na hier driemael afgekondigt te zijn, met bewijs hier van na Zwolle gegaen om te trouwen Dries Hendriks J.M. in Herxen onder Wijhe en Geertjen Janssen Broen J.D. in Oldeneel onder Zwolle.

Plaats reactie