Willem Assies - Haerst

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Herman van der Bent
Berichten: 96
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Willem Assies - Haerst

Bericht door Herman van der Bent » 21 dec 2019, 15:33

Beste forumleden,

Naar aanleiding van de draad over Egbert Berents van Grael heb ik van Haerst het Hoofdgeld 1675 - Vuurstedengeld 1682 en Zoutgeld 1694 tegen elkaar uit gezet. (Bedankt Egbert voor de link naar het zoutgeld.) Zie hier: https://drive.google.com/file/d/168Um9B ... sp=sharing

Ik wil proberen om te achterhalen wie de ouders zijn van Willem Asjes x Annetje Werners, die we in een eerder forumtopic hebben onderzocht naar de achternaam van de familienaam " van der Bent". Zie link: https://www.historischcentrumoverijssel ... 10#p194286

Toen hebben we geconcludeerd dat Assien Geerts afvalt, vanwege niet vernoemde familienamen, niet aangewezen mombers en de dood van een Willem Assies in 1684, waarvan we toen aannamen dat dit de zoon van Assien Geerts is die in het Vuursteden 1682 wordt genoemd. Echter in dezelfde woning zit in het zoutgeld 1694 nog steeds een Willem Assies, die in 1707 in het Markeboek Haerst genoemd wordt met de buren Gerrit Jansen en Geurt Jansen en dan veerman wordt. Hoe groot is nou de kans dat de Willems Assies, zoon van Assien Geerts overlijdt, en dat in het precies hetzelfde huis er een Willem Assies weer gaat wonen (het kan, maar ik denk steeds meer dat hij helemaal niet dood is gegaan in 1684, maar dat dat iemand anders is.)

En we hebben daarvoor ook een kandidaat: 20 mei 1682 stelt een zieke Willem Assies een testament op, dat ik deels heb kunnen lezen (Bedankt Janny voor het meedenken hierover!). https://drive.google.com/file/d/1xchX8W ... sp=sharing

Anno 1682 den 20 Mei Erscheen Willem Asjes ziek
te bedde liggende dogh bij goede blijkende verstande
heeft nae revocatie van alle zodanige zij vn
............of andere disposities als voor .....
alleen op ..... ....... .... zoude nog hebben
opgerignt op het nieuwe over zijn ....... ....
dezer disp......... tot zijn eenige en universele
ergenaam geinstitueert zijn huisvrouw Beertien
Willems om alle zijn .....goederen .....
uitgezondert .......... ... ... trekken willende
en begerende dan nogt dat alle .... van doode
van zijn huis vrouwe zal komen nae ... blijven, bij
zijn ...... ..... en halve zuster en broeders en
deselves kinderen bij ......... ..is der .....
plaats zal worden genomen legeterende aan zijne
broeders en zusters, met namen Gerrijt, Jan, Bertha,
huisvrouw van Lucas Berens en, Aeltjen Asies, voorts
aan zijn halve broeder Asjen Willems, en dan nogh
aan de kinderen van Wijne Assies, die in 2 kinder
huis worden verpleeght in de moeders plaats, zijn
beste klederen, eqalijk te verdelen, elk een ....
Aan de .... legiteert .......zijn dagelijks
bonje en ander klederen en een ..... .....
...rde dan deze zijne ........... .........
vrije onbedwongend ... wille alzoo nae zyn
doodt magh worden, .... aangekomen
zij als ..... .... ....... ....... des doodts
zodanig als ... best nae ......
bestaan, alhoewel alle de gewoonlijk gecomitterenden
daar in niet moghten zijn .... sonder..
.... Acte .... ..... Caarel en v. laan

Daarnaast weten we dat de zoon Willem van Assien Geerts :

2 mei 1684 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Derk Bergh en Jan Wolf van Rijssen.
Verschenen is Teunisjen Berens, weduwe van Assijn Geers te Haarst, in dezen met haar zoon Willem Assijs geassisteerd. Zij verklaarde aan haar landvrouw de weduwe Haarsolte tot Staveren, etc., schuldig te zijn wegens berekende landpacht op Martini 1683 verschenen schuldig te zijn een somma van 134 Caroli gulden. Waarvoor zij mitsdezen verkocht, cedeerde en transporteerde al haar comparantes goederen, zoals zij die thans bezit, als te weten haar 2 koeien, een bedje [beddighjen], haar huisraad van potten en pannen, etc.
En zijn verder mede gecompareerd gemelde Willem Assijs, met zijn zuster Merghjen Assijs, die hij in dezen als momber assisteerde. Zij hebben voor hun en de rato caverende voor hun absente zusters en broers deze verkoop mede toegestaan en [deze] zich laten gevallen. Zonder argelist.

En moeder Teunisje Berents en dochter Jannichen Assies, beiden 24-04-1686 op dezelfde dag trouwen met proclamatie naar Heino.

Ik heb de volgende vragen:
1. Wat denken jullie van het tijdsverloop in Haerst en de kans dat Willem Assies die trouwt met Annetje Werners, toch de zoon van Assien Geerts is en gewoon in hetzelfde huis blijft wonen? Of is er tegenbewijs.
2. Kunnen jullie het testament van ene Willem Assies plaatsen en zou dit degene kunnen zijn die in 1684 op het bergklooster begraven is?
3. Als Teunisjen Berens haar spullen moet verkopen, wordt Willem Assijs als momber over zuster Merghjen Assijs genoemd. Waar zou de momberstelling te vinden kunnen zijn en geeft dat inzicht?

PS: Komende dinsdag 24 december ga ik weer een hele dag naar het HCO Zwolle. Kan iemand nog goede bronnen aanbevelen om te bekijken in relatie tot dit vraagstuk? Ik volg nu het denkspoor dat als ik voldoende generaties met voorvaders in Haerst kan vinden, zonder dat daar "Van der Bent" wordt genoemd dat de kans dan groot is dat Cornelis Willems en Arent en Willem Asjes zelf met die familienaam zijn begonnen en dat de tak van "Van der Bent" uit Overijssel dan dus geen relatie heeft met de oudere tak van "Van der Bent" uit Katwijk.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 10:20

Willem Asjes wonende te Diese Zwolle 27-02/22-03-1664 Geertje Willems = m.z. = Beertjen Willems - zij is DAN wed. van Jan Hendriks wonende buiten de Dieserpoorte.

Zwolle testamenten f461 dd.20-05-1682
Erschenen Willem Assies ziek te bedde liggende, en heeft na revocatie van alle zodane testamentaire of andere dispositien, opnieuw over zijn natelaten goederen disponerende tot zijn enige en universele erfgenaam geïnstitueerd zijn huisvrouw Beertien Willems, om al zijn goederen te trekken, begerende dan nog dat all hetgeen na dood van zijn huisvrouw zal komen na te blijven aan zijn volle en halve zusters en broeders of derzelver kinderen, legaterende aan zijn broeders en zusters met namen Gerrijt, Jan, Bartha huisvrouw van Lucas Berents en Aeltien Assies, voorts aan zijn halve broeder Assien Willems en dan nog aan de kinderen van Wijne Assies die in het kinderhuis verpleegt worden, zijn beste kleren, equalijk te verdelen, en elk een hemd. Aan de armen legateert hij zijn dagelijkse boven en onderkleren en een goudgulden.
Schepenen Lawick en v. Laar.


Willem Assies x met Beertje Willems is overleden voor de onderstaande datum.

Zwollerkerspel f264 - 7 sep 1682 - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Gerrijt Holt, Doctor, en Henrick Holt.
In het Gericht zijn verschenen Lucas Berens en Bartijn Assijs, tutore marito, eheluiden, Jan Assijs voor hem zelf en als gevolmachtigde (luid procuratie in dato 5 september 1682 voor Pieter Sandra, Scholtus van Wanneperveen gepasseerd) van zijn huisvrouw Klaasjen Eghbers, Beertjen Willems weduwe van Willem Assijs Boumeester, geassisteerd met Gerrijt Holt, gerichtschrijver, en Aaltjen Assijs, tutore eodem, verder Assijn Willems en Berentjen Gerrijts, tutore marito, eheluiden, Cornelis Roeck hopman, in de kwaliteit als provisoor van de Armen Wezen voor Assijn en Trijntjen Wijnen, nagelaten kinderen van Wijne Assijs en Hendrickje Derks, en dan nog zij comparanten alle caverende voor Gerrijt Assijs, tesamen kinderen en erfgenamen van Hendrickjen Wijndels. Zij hebben allen en elk apart [in het bijsonder] voor hun en hun erfgenamen voor een somma van penningen, hun comparanten voldaan en betaald, eeuwig en erfelijk verkocht, gecedeerd en getransporteerd aan Willem Janzen, woonachtig tot Herfte, en zijn erfgenamen hun comparantens gerechte helft van het erve en goed genaamd Wijnen en gelegen in de boerschap Herfte in dit kerspel van Zwolle, waarvan de koper reeds de andere helft toebehoort; zijnde vrij eigenlijk land, onbezwaard met enige uitgaande renten, maar met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad vanouds daartoe behorende. Zonder argelist.
- Gerrijt Holt, gerichtschrijver, zal op verzoek van de comparanten voor al dezen tekenen en zegelen.

HIER HOORT BIJ

Zwolle - Asien Geeritsz zoon van wijlen Geert Westerhoff wonende te Berckum april 1628 / 18-05-1628 met Henricken Winolts Winolt Willems d. tot Harfte


Zwollerkerspel f511 - 31 juli 1647 - Richter Henrick Ter Cuijlen.
Keurnoten Wilhelm Greve, Dr., en Bartoldt van Keppel, Pr.
- Mombers over zaliger Assien Gerrijts te HERFFTE [zijn] nagelaten negen kinderen: Roeloff Geertsen en Derck Reijners.
In het Gericht is verschenen Henrickien Wijnelts, weduwe van zaliger Assien Gerrijts te Herffte, geassisteerd zijnde met Berent Hermsen als haar momber. Zij heeft ten overstaan van Roeloff Geertsen en Derck Reijnerts, als bij dezen gerichtelijk gestelde mombers, over haar negen onmondige kinderen, met name(n) Bette, Gerrijt, Fenne, Willem, Jan, Wijne, Merregien, Aeltien en Henrick Assiens, bij haar zaliger eheman Assien Gerrijts in echte geprocreerd, [aan] deze kinderen erfuiting gedaan, en voor hun zaliger vaders goed bewezen ten eerste de helft van een zeker stuk hooiland [seecker stuckes hoeijlandes], groot ongeveer 4 morgen, gelegen in de Route en genoemd den Rechter Kamp, verder 200 goudguldens tot 28 stuivers het stuk, en nog aan iedere zoon een beest of 10 daalders tot 30 stuivers het stuk in de plaats, en aan iedere dochter een bed met zijn toebehoren; iedere dochter zal bovendien nog krijgen [hebben], als zij groot geworden zullen zijn, een rok met een "sieltien". Alles te ontrichten, vrij en onbezwaard, aan een ieder van deze kinderen zijn quota, wanneer deze 14 jaren oud geworden zullen zijn of dan de opkomsten en behoorlijke rente daarvan te geven. Zij erfuiterse belooft haar voornoemde kinderen in kost en kleren en alle lijfsnooddruft te onderhouden en te verplegen als "naberlijck", en hen verder te laten leren na haar vermogen. Aangaande haar zoon Gerrijt Assiens, die gebrekkig is [soo gebreeckelijck is], belooft zij [deze] een ambt [=beroep] te laten leren. Verder is "besproocken", [dat] wanneer één of meer van deze kinderen zonder descendenten na te laten, mocht(en) komen te overlijden, dat dan de erfenis en de nalatenschap van deze(n) zal erven en [ver] sterven voor de helft op de moeder en voor de helft op de andere kinderen, die dan in leven zijn. Waarmee zij comparante verklaart haar voorschreven kinderen een oprechte en sincere erfuiting en bewijs wegens hun zaliger vaders goed te hebben gedaan, en zij stelt daarvoor tot onderpand al haar goederen, hebbende en nog verkrijgende, geen uitgezonderd. Waarop de mombers de eed aan haar comparante hebben geremitteerd. EN hebben de mombers mede beloofd en aangenomen der kinderen beste en voordeel in alles te zoeken en waar te nemen, zoals goede en getrouwe mombers "eijget ende toestaet te doen". Zonder argelist.
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 22 dec 2019, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 10:26

bericht 2 - aanvulling

27-07-1647 Willem Jansen Jan Jansen sone ende
Henrijkin Winolts Assijn Gerrijts N.W. beijde tot HERFTE

uit dit huwelijk - Assien [halve broer]
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 22 dec 2019, 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 10:30

bericht 3

f383 - 2 mei 1684 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Derk Bergh en Jan Wolf van Rijssen.
Verschenen is Teunisjen Berens, weduwe van Assijn Geers te Haarst, in dezen met haar zoon Willem Assijs geassisteerd. Zij verklaarde aan haar landvrouw de weduwe Haarsolte tot Staveren, etc., schuldig te zijn wegens berekende landpacht op Martini 1683 verschenen schuldig te zijn een somma van 134 Caroli gulden. Waarvoor zij mitsdezen verkocht, cedeerde en transporteerde al haar comparantes goederen, zoals zij die thans bezit, als te weten haar 2 koeien, een bedje [beddighjen], haar huisraad van potten en pannen, etc.
En zijn verder mede gecompareerd gemelde Willem Assijs, met zijn zuster Merghjen Assijs, die hij in dezen als momber assisteerde. Zij hebben voor hun en de rato caverende voor hun absente zusters en broers deze verkoop mede toegestaan en [deze] zich laten gevallen. Zonder argelist.
[Geen ondertekening vermeld].

Begraven 1684 Bergklooster Willem Assien uit Haarst

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 10:35

Bericht 4

Jouw voorouders

Zwolle 19-4-1684 /11 mei 1684 Willem Asjes jm wonende te Haarst en Annigjen Warners jd w. an de barckenbrugge

Herman van der Bent
Berichten: 96
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door Herman van der Bent » 22 dec 2019, 11:40

Hallo Ria, bedankt voor deze akte (Zwollerkerspel f264 - 7 sep 1682), waaruit blijkt dat de Willem Assies uit het testament niet diegene is die overlijdt in 1684 te Haerst. Wat ik wel verrassend blijf vinden dat de tijdlijn: hoofdgeld 1675, Vuursteden 1682, Zoutgeld 1694 voor een Willem Assies uit Haerst wel precies kloppend is. Als de in 1684 overlijdende Willem Assies de zoon is van Assien Geerts, wie woont er dan met dezelfde naam in 1694 in dat huis? Zou dat familie (bijvoorbeeld een neef) zijn? Of gaat er toch nog een andere Willem Assies dood in 1684 en klopt de tijdlijn met het huis in Haerst wel gewoon?

En zou de momberstelling bij het overlijden van Assien Geerts daar nog licht op kunnen schijnen?

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 13:50

In het HFG 1675 van Haarst zitten een paar Assies, maar niet met het patroniem Willems.

Wel een Assien Hendriks die ook in de VST 1682 wordt genoemd.
En een Assien Engberts in 1675 en 1682

En 1x een Willem Assies die op f139v in VST 1682 wordt genoemd.
Maar niet in 1675 - wel een Assien Geerts met de letter p erbij - en genoteerd 2 plekken daarvoor Hermen de Veerman.

Er wordt in 1684 een Willem Assiens begraven als wonende in Haarst.
Dan is hij toch de enige die aanmerking komt? Of ben ik nou zo dom?

Mei 1684 huwt jouw Willem Assien als jm van Haarst.
Hij is toen niet overleden, want er zijn kinderen geboren uit het huwelijk met Annigjen Warners.

Er is geen familieband aan te tonen met Assien Geerts zijn nakomelingen, zoals Janny Lalkens ook heeft moeten vaststellen.

Ik zie dus niet wat je nou eigenlijk wilt bewijzen.

Herman van der Bent
Berichten: 96
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door Herman van der Bent » 22 dec 2019, 15:42

Er wordt in 1684 een Willem Assiens begraven als wonende in Haarst.
Dan is hij toch de enige die aanmerking komt?
Dat zou je zeggen, maar het overzicht: hoofdgeld 1675 - vuursteden 1682 - zoutgeld 1694 geeft ook een interessant inzicht. https://drive.google.com/file/d/168Um9B ... fhjha/view. In dezelfde woning blijft in 1682 en 1694 ook gewoon een Willem Assies wonen.

Er zijn dan twee opties:
  • 1. In 1684 overlijdt inderdaad de zoon van Assijn Geerts. Maar wie komt er dan met precies dezelfde naam in precies dezelfde woning wonen en trouwt met Annigjen Assies? Familie? Een toevalligheid?
  • 2. In 1684 overlijdt in Haerst een andere Willem Assies. De zoon van Assijn Geerts blijft gewoon in die woning wonen en trouwt met Annigjen Warners. De vraag is dan alleen wie er dan in 1984 in Haerst als Willem Assies overlijdt?
Dit is toch wel een heldere vraagstelling waarvan het te proberen valt om één van deze twee opties te bewijzen?

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8016
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door ria van bessen » 22 dec 2019, 16:26

Er zijn geen bewijzen dat Willem Assien in 1682 dezelfde is als de latere.
Het is wel opmerkelijk. Maar kan ook toeval zijn.

Wel zeker is, dat Willem de zoon is van Assien Geerts en dat zijn moeder in 1684 nog woonde op dezelfde plek en dat zij hertr in 1686.
Er zijn geen familieverbindingen gevonden richting zijn zussen Willemtje en Wibbigjen. .of een andere broer/zus.

Dus zou ik je raden de reeks van Janny Lalkens opnieuw te doorlopen en controleren of de verbinding Willemtje en Wibbigjen soms niet klopt als dochters van Assien Geerts.

Herman van der Bent
Berichten: 96
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: Willem Assies - Haerst

Bericht door Herman van der Bent » 22 dec 2019, 17:00

Bedankt Ria, dat is inderdaad een goede tip. Daarvoor moeten er meer bronvermeldingen gevonden worden rondom Willem Assies in Haerst en dat ga ik ook zeker proberen in het HCO komende dinsdag. De momberstelling van Willem Assies over zus Merghjen Assijs bij het overlijden van vader Assijn Geerts kan daar mogelijk wel inzicht in geven. (In onderstaande bron van 2 mei 1684 staat namelijk dat hij momber is). Die ga ik zeker proberen te zoeken. Misschien staan daarin de namen van de dan nog levende broers en zussen, of andere mombers.
2 mei 1684 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Derk Bergh en Jan Wolf van Rijssen.
Verschenen is Teunisjen Berens, weduwe van Assijn Geers te Haarst, in dezen met haar zoon Willem Assijs geassisteerd. Zij verklaarde aan haar landvrouw de weduwe Haarsolte tot Staveren, etc., schuldig te zijn wegens berekende landpacht op Martini 1683 verschenen schuldig te zijn een somma van 134 Caroli gulden. Waarvoor zij mitsdezen verkocht, cedeerde en transporteerde al haar comparantes goederen, zoals zij die thans bezit, als te weten haar 2 koeien, een bedje [beddighjen], haar huisraad van potten en pannen, etc.
En zijn verder mede gecompareerd gemelde Willem Assijs, met zijn zuster Merghjen Assijs, die hij in dezen als momber assisteerde. Zij hebben voor hun en de rato caverende voor hun absente zusters en broers deze verkoop mede toegestaan en [deze] zich laten gevallen. Zonder argelist.
PS: Mocht ik overigens voor andere forumleden wat op kunnen zoeken in het HCO Zwolle laat het dan even weten. Voor Janny zal ik de rekeningen 1701/1702 van het binnengasthuis bekijken, opzoek naar Gerrit (Jansen) Bosch, in de zoektocht met Odette.

Plaats reactie