bericht voor odette

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 31 jan 2020, 11:56

Als Jan Geerligs van Vilsteren momber wordt over het zoontje van Gerrit Frericks en Jennechien Arents,

2 december 1626 :
Momberen over zal. Jennechijn Arents nagelaten zoon: Florijs Arents en Jan Geerlichs. Gerrijt Frerixen heeft aan zijn nagehouden zoon Frerick Gerrijtsen, bij zal. Jennechijn Arents geprocreerd, erfuiting gedaan en voor moeders goed bewezen de gerechte helft van de navolgende percelen: 1. de helft van 4 morgen weideland liggende bij Sellen Waede, 2. nog de helft van een campien ongeveer 4 morgen groot ook bij Sellen Waede, 3. nog de helft van 2 morgen liggende bij't Nije Sijltijn in Diesermarck, genaamd den Wijtenhorst, 4. nog de helft van 3 morgen gelegen in Holtenbroeck, 5. nog de helft van een cotterstede toe Diese daar d'Enckheer tegenwoordig op woont, 6. nog de helft van 4 mudde geseijs liggende in den Ooster en Wester Enck toe Diese, 7. nog de helft van Bitters landt gelegen in Mastebroeck, zo de erfuiter ten dele gevallen is van zal. Arent Florijs, 8. nog de gerechte helft van 2 mergen genaamd die Rouwhorst, in Mastebroeck, van Arent Florijs hergekomen, 9. nog de helft van 8 koene getaxeerd op 120 daell. van 30 st., 10. nog de helft van 5 peerden getaxeerd op 160 daell., 11. item een rentebrief holdende op een stuk land gen: den Mollenweert, bij Hasselt van 300 gg. hoofdsomma, die Frerick Gerritse geheel zal genieten en hebben, waartegen de erfuiter Gerrijt Frerixen zal behouden van gelijke een handschrift hier te Swolle van 300 ggl. Welteverstaan dat de pupil Frerick Gerrijtsen mede tot zijn laste zal nemen de gerechte helft van alle raad en onraad, van dijken, dammen, stegen en weteringen, lasten en uitgaande renten, tot voors. landerijen gehorende, en heeft beloofd zijn zoon in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden tot de mondige jaren en dan uit te keren, stelleden hiervoor als onderpand al zijn goederen. Schepen Hans Alberts en Lambert Hemminck.
Bronnen: Zwolle erfuitingen f646-f647 via https://www.historischcentrumoverijssel ... 3a#p196447

duidt dat er dan niet op dat deze Gerrit Frericks dezelfde is als 11.9.1595 Gerit Frericksen, Frerick op't Sloets s. ende Fenne, z. Jacob Alertsen n.w. tot Deese dwz de zwager van Alert Jacobs?

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 31 jan 2020, 11:57

oh SNAP

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8017
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 31 jan 2020, 12:06

Ik zal wat van de andere kant bekeken, laten zien.
Om andere lijnen te ontdekken.

21-06-1608 Egbert Berendts woenende tot Harkeloe ende
Derckgen Willems s. Evert Ariansen n.w. woonende tot Assendorp

Van hem word aangenomen dat hij een van Graal is. Toch?
las ik ergens, ook Peter Klunder neemt dit aan.

En dit is Derkje Willems haar voorgeschiedenis.

f670 dd.13-02-1583
Frerick Arentzes nagelaten onmondige kindr momberen: Toenijs Winter en Leffert Arentze.
Derrick Willems nagelaten weduwe van zalige Frerick Arentzen heeft haar vier onmondige kinderen, als Arent, Jan, Marrijken en Aeltien, erfuiting gedaan en voor moeders goed bewezen tezamen 28 glgl. en de beide meisjes Merrijken en Aeltien elk een bedde met toebehoor, en de zonen voors. nog elk een "einwinter biestghe" [éénjarig dier], en heeft beloofd de kinderen in kost, kleren en andere lijves nooddruft te onderhouden tot de mondige jaren en ze ook schrijven en lezen te laten leren en als ze mondig zijn uit te keren, stellende daarvoor als onderpand al zijn goederen.
Schepenen Herman van Spoll en Gerrijt vand Hell.

onmondige kinderen
- Arent Freriks
- Jan Freriks
- Marrijken Freriks
- Aaltjen Freriks


HERTROUW
23-06-1583 Evert Ariaens end
Derrickjen Willemsen tho Astendorp

Testamenten f234-f235 dd.29-06-1602
Heeft Derckgien Willems de weduwe van zalige Evert Ariaens, met Thiman Vriese als haar momber, gaande en staande, haar testament gemaakt als volgt: ten eerste heeft zij verklaard dat zij haar zoon Arent Frerixzen, boven hetgeen ham van zijn vaders goed toekwam, nog geleend en verschoten heeft 25 glgl. en nog 8 daler zo zij voor hem aan zijn broeder voor een beest betaald heeft, waarboven haar nog van gedachte haar zoon toekomen 10 daler van een peert zo Berent op die Luire voor de voors. Arent Frerix van haar gekocht heeft, makende tezamen 25 glgl. en 18 daler. Daarom wil testatrice dat haar zoon Arent Frerixzen diezelve 25 glgl. en 18 dall. na haar dood behouden en hebben zal in plaats van de legitieme portie, waarmee hij van haar verdere nalatenschap afgegoed zal zijn en blijven. Willende testatrice dat al het verdere wat zij na zal laten van gerede en ongerede goederen, niets uitgezonderd, zal erven op haar andere kinderen alsdan in leven zijnde, van de ene op de andere te versterven. Nog geeft testatrice de wezen alhier binnen Zwolle 1 1/2 glgl. en de huisarmen 1 1/2 glgl.
Schepenen Engbert Engbertz en Diederich van Haersolte.

RA001-0148 erfuitingen Sassenstraat f739 dd.15-06-1608
Momberen over zalige Everdt Ariaens kind: Zijne Willemts en Steven Ariaens.
Derckien Willems weduwe van zal. Evert Ariaens heeft aan haar kind Frerick, bij haar zal. man nagehouden, erfuiting gedaan, en dezelve voor zijn vaders goed bewezen 100 glgl. en heeft beloofd de zoon in kost, kleren en lijves nooddruft te onderhouden tot zijn mondige jaren.
Schepenen Warner van Holte en Gerrit Brandenborch, in plaatse Zweer Haersolte.
[kantlijn:]
Op den 19 October anno 1608
Bekende Frerick Everts dat zijn moeder Derckien Willems hem bewezen heeft deze 100 glgl., en heeft de mombers voor goeder momberschap bedankt.
Borgermeister en Schepen Warnher van Holte.

halfbroer Frerik Everts


21-06-1608 Egbert Berendts woenende tot Harkeloe ende
Derckgen Willems s. Evert Ariansen n.w. woonende tot Assendorp


VOOGD
05-12-1583 Steven Ariaens end
Albertjen Jacobs dochter buiten de Sassenpoorte

Frerik Arents is verwant aan Hekhuis én aan Waijer [uit Assendorp]

Egbert_
Berichten: 1353
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: bericht voor odette

Bericht door Egbert_ » 31 jan 2020, 12:51

De in 1583 overleden Frerick Arentzen

1583, Derrick Willems nagelaten weduwe van zalige Frerick Arentzen

is in ieder geval niet Frederick Arensz uppet Slot, die 1590 de helft van een huis en hof met de landerijen daartoe behorende gelegen bij Dieser Capelle koopt.

Egbert_
Berichten: 1353
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: bericht voor odette

Bericht door Egbert_ » 31 jan 2020, 13:29

ria van bessen schreef:
31 jan 2020, 11:26
f463 dd.25-03-1600
Bekende Andries Splijtloff voor hem en mede voor zijn andere broederen en zusteren, verkocht te hebben aan Gerrijt Frericksen en Fenne [-] zijn huisvrouw en hun erfgen. een hofstede gelegen te Diese, tegen Johan Sijmens huis naast Willem Gertzen ter ene en de gemene weg ter andere zijde, wezende kommervrij.
Schepen Wolff van Ittersum.
Dit bericht had ik over het hoofd gezien.
Uit de beschrijving tegen Johan Sijmens huis maak ik op dat het in de buurt van de Capelle moet zijn, daar stonden een paar huizen dichtbij elkaar.
- Fenne leeft dus nog in 1600.

En als het deze Gerrijt Frericksen is die Janneken Arents trouwde, kan de aangekochte hofstede dus ook zijn (erfuiting 1626):
5. nog de helft van een cotterstede toe Diese daar d'Enckheer tegenwoordig op woont

En als Gerrijt Frericksen bij (x 1626) Heijltien Henricx geen nakomelingen heeft gekregen, kan de rest van de cotterstede ook door zoon Frerick Gerrits geërfd zijn? Onverdeelde erfenis? In dat geval zal het niet de Klein Jacobs Katerstede zijn, waarvan Frerick Gerrits delen aankoopt.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8017
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 31 jan 2020, 16:05

Wie is dit? Enig idee?

Frerick Arentsen
Datum: 04-1589
Tekst: is getuige bij de doop van Wessell, kind van Goessen Albertz.
Bron: N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 83

hier hoort bij
f489 dd.07-02-1595
Momberen over z. Goessen Albertz drie kinderen: Henrich Albertz en Johan van Arrien.
Trine [-] de weduwe van Goessen Albertz heeft haar drie kinderen Albert, Wessel en Grietgen, erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen onder hen drieën 30 glgl. en Grietgen nog daarboven een bedde met toebehoor, en heeft beloofd de kinderen tot de mondige jaren in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden, en dan te bewijzen, mede believende dat het ene kind op het andere zal vererven.
Schepenen Middelberch, Braekel.
[kantlijn:]
Opten 24 Junij An° 98 bekende Johan van Arrien als momber dat Gerrijt Hermsen der kinderen stiefvader deze penningen van deze erfuiting en mede 5 glgl. op 10 glgl. voor Grietien bedde aan zijn betaald heeft.
Schepenen Middelberch, Engbert Engbertzen.
[kantlijn:]
Opten 13 Apr. 1605 bekende Alijt Hermzen, Trine Wessels dochter, geassisteerd met N. Buis, dat zij is voldaan, bedankende Henrick Albertz voor goede momberschap.
Borg.r Knoppert.

HERTROUW
09-02-1595 Gerit Hermansen wonende tot Veekoten Catharina Wessels, z. Goessen Albertsen n.w. tot Deese

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 31 jan 2020, 18:02

ria van bessen schreef:
31 jan 2020, 16:05
Wie is dit? Enig idee?

Frerick Arentsen
Datum: 04-1589
Tekst: is getuige bij de doop van Wessell, kind van Goessen Albertz.
Bron: N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 83

hier hoort bij
f489 dd.07-02-1595
Momberen over z. Goessen Albertz drie kinderen: Henrich Albertz en Johan van Arrien.
Trine [-] de weduwe van Goessen Albertz heeft haar drie kinderen Albert, Wessel en Grietgen, erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen onder hen drieën 30 glgl. en Grietgen nog daarboven een bedde met toebehoor, en heeft beloofd de kinderen tot de mondige jaren in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden, en dan te bewijzen, mede believende dat het ene kind op het andere zal vererven.
Schepenen Middelberch, Braekel.
[kantlijn:]
Opten 24 Junij An° 98 bekende Johan van Arrien als momber dat Gerrijt Hermsen der kinderen stiefvader deze penningen van deze erfuiting en mede 5 glgl. op 10 glgl. voor Grietien bedde aan zijn betaald heeft.
Schepenen Middelberch, Engbert Engbertzen.
[kantlijn:]
Opten 13 Apr. 1605 bekende Alijt Hermzen, Trine Wessels dochter, geassisteerd met N. Buis, dat zij is voldaan, bedankende Henrick Albertz voor goede momberschap.
Borg.r Knoppert.

HERTROUW
09-02-1595 Gerit Hermansen wonende tot Veekoten Catharina Wessels, z. Goessen Albertsen n.w. tot Deese
Die namen zeggen me helemaal niks. Zelfs als Frerick Arentsen F.A. op 't Slot zou zijn, dan nog niet.

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 31 jan 2020, 18:09

Nu ik van alles aan elkaar heb gehaakt, kom ik tot het volgende overzicht:

Frerick Arentsen op 't Slot Gehuwd voor 1572 met Geese NN en hun kinderen

NN Frericks op 't Slot 1585
Aeltien Frericks Gehuwd 2 september 1595 (zaterdag), Zwolle, met Alert Jacobs †/1626
Marriken Frericks †/1662 Gehuwd 25 mei 1609 (maandag), Zwolle, met Gerrit Gerritsen Breedtgordel †/1625
Marriken Frericks †/1662 Gehuwd 19 juni 1625 (donderdag), Zwolle, met Otto Henricks †/1663
Gerrit Frericks Gehuwd 11 september 1595 (maandag), Zwolle, met Fenne NN
Gerrit Frericks Gehuwd 24 november 1611 (donderdag), Zwolle, met Janneken Arents †/1626
Gerrit Frericks Gehuwd 5 december 1626 (zaterdag), Zwolle, met Heijltjen Henricks

NN gedoopt 1585 kan overigens best Marriken zijn, maar er staat geen naam bij, wel drie getuigen:
23 december 1585: doop van de dochter van Frerick up 't Slot en zijn vrouw Gese. Getuigen Peter Bonem, Grete Wylmss, Ode Butmans
Bron: HCO Generale Index retroacta, N.H. Doopboek RBSO . nr. 695, blz. 39

De 1e getuige Peter Bonen is ook doopgetuige bij de zoon van Gerrit op 't Slot x Alet Hedderincks
26 september 1585 : Peter Bone is getuige bij de doop van Henrick, zoon van Gerrydt up 't Slot. Andere getuigen waren Alijdt Gerlijchs en Evert Bytter
Bron: HCO Generale Index retroacta, N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 35

Alsook bij
21 juni 1584 : Peter Bone is getuige bij de doop van Peter, zoon van Gerrijdt van Anckum
Bron: HCO Generale Index retroacta, N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 16

Denkelijk dit echtpaar, vermoedelijk zijn dochter
29 juli 1582 Gerrijdt Jansen van Anckum end Maria Peters van Swolle

Tenslotte nog bij
23 oktober 1586 : Peter Bone is getuige bij de doop van het kind van Engbert Gerrijtsen
Bronnen: HCO Generale Index Overig, N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 52

Wie dat is geen idee.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8017
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 01 feb 2020, 13:07

Peter Boene[n] zoals hij in het ORA wordt genoemd is van beroep wever en woont in de stad Zwolle. Hij heeft 2 kinderen Cornelis en Petertje.

erfuitingen Diezerstraat
f416-f417 dd.21-12-1581
Peter Boenen kinder momberen: Henrick Boene en Henrick Gerrissen Mandemaeker.
Peter Boene heeft zijn twee kinderen Cornelis en Peterken, bij Hermen [-] zijn zalige huisvrouw geworven, erfuiting gedaan en voor moeders goed bewezen de beterschap van een half huis en were gelegen in de Nije straete, naast za: Geert Raemaekers erfgen. ter ene en zalige Ruerick Wulffsens stal ter andere zijde, waar Peter nu zelf in woont. Daartoe zal zijn zoon Cornelis na zijn dood hebben zijn beste touwe en zal Cornelis daarvoor aan zijn zuster ontrichten 3 ggl. Daartoe bewijst Peter Boene zijn dochter 3 ggl. en zal dezelve kinderen met kost, kleren en alle lijves nooddruft onderhouden tot de mondige jaren en dan uitkeren, en de kinderen zullen op elkaar erven en sterven.
Schepen Sander van Voerst en Lubbert Ulger in plaats van Lambert ther Khuijlen D.
[kantlijn f416:]
Opten 3 Septembris An. 95 hebben Peter Bonen kinderen als Cornelijs en Peterken, Henrick Gerritzen Meddemaecker de momberschap ontslagen en hem goeder momberschap bedankt.
Borg.r Buijz.
[onderschrift f416:]
Opten 18 Octobris Anno 99 bekende Peterken voors. met Nicolao Buis als haar momber, dat haar vader haar van de erfuiting heel al voldaan heeft, dankende hem goeder betaling.
Borg.r Herman van Haersolte.

Ik kan hem op geen enkele manier linken aan Frerik Gerrits.

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 01 feb 2020, 13:46

Dankjewel Ria.

Nee van wat je beschrijft, ik ook niet. Kan hij een naamgenoot hebben?

25.1.1603 Johan Petersen Peter Gerridtsen s. uij het Eijlandt ende Hermken Peters Peer Bonen d. in die Niestraate
https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/z ... 1-1603.pdf

Plaats reactie