bericht voor odette

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8665
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 30 sep 2020, 18:58

Zwolle RA001-151 f526 dd.24-07-1694
Momberen over Klaes Meulenbelts twee minderjarige kinderen: de Vaendrig Meinert van Diepenhem en Klaes Klonkert.
Aleida Hulleman heeft erfuiting gedaan aan haar twee kinderen van haar zalige eheman Klaes Meulenbelt nabehouden, met namen Bernardina en Hendrik Meulenbelt, en voor vaders goed bewezen een somme van 1100 car.gl. benevens de kleren van de vader, zullende bij versterf vererven voor de helft op het andere kind en voor de helft op de erfuiterse. Belovende de kinderen te onderhouden in kost en kleren en in nooddruft tot ze mondig zijn.
Actum coram Schepen Kamener Ittersum.

Egbert_
Berichten: 1749
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: bericht voor odette

Bericht door Egbert_ » 30 sep 2020, 20:35

Bedankt voor de akte.
Namen van de kinderen komen bijna overeen met een andere aantekening in Stift Essen. In plaats van Hendrik wordt er hier een Klaas vermeld.

0197.1 Ambtman van het Stift Essen
2 Leenregisters
2.505. Schoutambt Zwolle / buurschap Berkum
(xi:115v) Henrik de Vries met de ledige hand voor zijn vrouw Janna Molenbelt en als voogd van de minderjarige Hendrik Molenbelt, zoontje van wijlen Gerrit Molenbelt en Coenradina Jelle, voorts ten behoeve van de brouwer Bernard Voet en de kinderen van wijlen Claas Molenbelt, met name Bernardina en Claas Molenbelt, na de dood van brouwer Derck Molenbelt
Datering: 1717 mei 2
Klaes Meulenbelts zal dan de zoon zijn van:
- 08-12-1666: Klaas Hendricks zoon van Hendrick Berents en zijn vrouw Hendrickjen Klaasz, wordt gedoopt (Gen. Index, doopboek Zwolle)

- 13-06-1658 Hendrick Berents j.g. buijten de dieserpoort en Hendrickjen Claes Claes Geertsen N.W. tot Berchmen (trouwboek Zwolle)

- 28 apr 1669: Henrick Mollenbelt, brouwer, mede voor zijn vrouw Henrickien Claessen, na de dood van zijn schoonmoeder Berentien Berentsen (HCO 0197.1 Ambtman van het Stift Essen 2.516. Schoutambt Zwolle / buurschap Berkum x:33)

Henrick Mollenbelt kwam al eerder voor in deze zoektocht

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8665
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 30 sep 2020, 21:04

Zw’kerspel dl 612
f407 - 19 aug 1684 - Gesurrogeerde Richter Gerrijt Holt.
Keurnoten Eghbert Gelderman en Bernard de la Montagne.
In het Gericht is verschenen Derk Mollenbelt, wonende tot Berkum. Hij heeft over zijn vier onmondige kinderen (Grietjen, Klaas, Aaltjen en Gerrijt), in echte bij zijn zaliger huisvrouw Geesjen Vrericks geprocreerd, tot mombers verzocht Henrick Mollenbelt, oom van de vaders zijde, en Berent Frericks, oom van de moeders zijde. Zij zijn door het Gericht verhoord en zij hebben deze momberschap aangenomen.


f338 - 22 juni 1698 - Richter Harman Vriesen.
Keurnoten Jan Wolf van Rijssen, vaandrig, en Derck Hendricks.
In het Gericht is verschenen Steven Jochems, als meerderjarig geworden zijnde, Hij heeft Monsieur Derck Mollenbelt wegens zijn vader Hendrick Mollenbelt, als zijn gewezen momber, en Harmen Gerrits Voerman voor de administratie van de momberschap bedankt. Hij verklaart verder van Monsieur Derck Mollenbelt te hebben ontvangen een somma van 233 Caroli gulden en 6 stuiver, zijnde een gerecht derde part in 700 Caroli gulden, waarmee hij van zijn vaderlijke en moederlijke goederen aan hem 5 mei 1681 en 6 februari 1691 bewezen, verklaart voldaan en betaald te zijn, hem daarvoor quiterende bij dezen. Zonder argelist


Zwolle
19 aug. 1699
Derck Meulenbelt j.m. en
Eva Floris j.d. Att: gegeeven om elders te trouwen den 3den 7b: 1699:

1700 den 11 Maij
Gerhardus Meulenbelt j.m. ende
Hermanna Coenradina Jellen
H:G: Jan Jellen de vader
S:G: de wed van zall Hendrik Meulenbelt de moeder
Attestatie gegeven om te trouwen tot Hasselt den 27 Maij 1700

ondertr. 16-06-1712
Bernedus Bernart Voet, j.m. ende
Eva Floris wed. van Derck Meulenbeld
. den 31 Julij attestatie bekomen om op Roveene te trouwen

Den 21en Septemb: 1715
Bernard Voet wedr alhier en
Jacoba Adriana Mels j.d. tot Amsterdam
De proclamatien gaan mede tot Amsterdam alwaar deselve ook sijn
ingeschreven.
attestatie gegeven na Amsterdam op den 6 8ber.

ansmeijlink
Berichten: 305
Lid geworden op: 03 mei 2002, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ansmeijlink » 16 okt 2020, 09:52

Jan MEIJLINK, lakenhandelaar, lid van het lakengilde te Zwolle (1694), president van de Armenkamer te Zwolle (1698), burgermeester van Hattem (1703-1716),, geboren te Borne, overleden 1724 te Hattem, begraven op 14 01 1724 te Hattem.
Gehuwd op 19 08 1694 te Hattem, op vertooning van attestatie, getekend met de hand door D.Fred Lwwnhoof tot Zwolle ende van D Charles van den Bergh zijn alhier getrouwt met Aleida HULMANS, begraven op 23 04 1741. Op 28 juli 1694 is hij vanuit Borne naar Zwolle gegaan, en in de zomer van 1703 is dit gezin naar Hattem gegaan.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas MEIJLINK, gedoopt op 25 07 1695 te Zwolle.
2. Jacobus MEIJLINK (zie II.2 op blz. ).
3. Janna MEIJLINK, gedoopt op 31 01 1700 te Zwolle, in 1721 heeft ze belijdenis gedaan , attestatie gedaan naar Camperveen in 1725.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13 07 1725 te Hattem met Petrus HEYMENBERG, 32 jaar oud, predikant te Kamperveen 1725, gedoopt op 02 07 1693 te Kampen. Petrus van Heijmenberg, bevestigd als Predikant van Kamperveen op 26.1.1716, tr.

(1) Margareta Brandenburg, overl. ald. 17.3.1722, na een dood geb. kind ter wereld te

hebben gebracht; tr. (2) Johanna Meijling; uit dit huw.: Catharina Margareta, ged.

Camperveen 195.1726 (get. Johanna Margareta van Heijmenberg. De preek werd gehouden

door Casparus van Heijmenberg), eveneens Alijde Gesina 16.11.1727, Johannes

Casparus 4.9.1729, Petrus Wilhelmus 18.3.1731, overl. ald. 165.1731, Johanna Xhritina

l.S/overl. 12.8.1732, Johanna Margarita geb./g,ed. 10./12.9.1733 (get. Johanna Margarita

van Heijmenberg, zuster van Petrus), Willemina Henrica ged. 5.2.1736 overl. ald.

1736, Pieter Dirk geb./ged. Kampen/Kamperveen 1./22.11.1738. Op 22.3.1722 werd te

Kamperveen gepreekt door Joh. Carol. van Heijmenberg, Predikant van Ens en Emmeloord.

(Waarschijnlijk bij de begrafenis van de vrosuw van Petrus van Heijmenberg).4. Gesina MEIJLINK, gedoopt op 01 08 1702 te Zwolle, overleden op 31 10 1702 te Zwolle, 91 dagen oud.
5. Wilhelm (Willem, Wilhelmus) MEIJLINK (zie II.7 op blz. ).
6. Gesina MEIJLINK, gedoopt op 01 08 1706 te Hattem, overleden maart 1713 te Hattem.

Plaats reactie