bericht voor odette

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Egbert_
Berichten: 1510
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: bericht voor odette

Bericht door Egbert_ » 16 dec 2019, 09:47

Na de het hele topic doorgelezen te hebben, heb ik nog wel een vraag. Zoals het er nu naar uitziet is Hermen Gerrits Bos (1693-1762) een zoon van Gerrijt Frericks en Hermtie Herms.

Deze Gerrijt Frericks heeft een broer Berent Fredrix (x Merretjen Otten) en een zus Geesjen Vrericks x Derrick Berendts Mollenbelt.

Nu zag ik dat Berent Fredrix en Merretjen Otten voorkomen in de kwartierstaat van AdL. Hij had als ouders gevonden: Frerick Gerrits x (20 febr. 1638) Swaentien Berents. Er is in de Diese een echtpaar met Frerick Gerrits x Swaentien Berents dat kinderen laat dopen, o.a. Lubbert Frericks (16-12-1638) en Arent Frericx (29-11-1640). Die trouwen te Zwolle:
- 10-08-1662: Lubbert Freriks jg en Marrighjen Hermens jd. beide te Diese
- 08-03-1670: Lubbert Frericx, wed. te Diese, en Aaltien Jans j.d. te Langenholte
- 15-07-1666: Arent Frericx j.m. te Diese en Aaltjen Sijsen j.d. te Langenholte
- 24-11-1668 Arent Vrerix wedr te Diese, en Hermtjen Jacobs j.d. uit Lierbroeck

Mijn vraag is, zijn Lubbert Freriks en Arent Frericx broers van Gerrijt Frericks, Berent Fredrix en Geesjen Vrericks?
Van de laatste drie heb ik geen doopdata kunnen vinden. Wel dat Gerrijt en Berent een Swaantje laten dopen.

Swaentien Berents is denk ik een van Grael. Haar eerst trouwen in Zwolle:
- 26-04-1636 Lubbert Jansen Jan Berents s. tot Oldeneel en Swaentien Berents Berent Egbers d. tot Ittersum
Haar vader is dan waarschijnlijk:
- 09-08-1608 Berent Egbers Egbert Berents s. woenende met Asien Egbers tot Harkeloe ende Anna Henricks s. Henrick Wichers n.d. tot Deese
Asien Egberts zal zijn broer zijn, getrouwd te Zwolle:
- 25-02-1606 Asgen Albers Egbert van Grael s. woenende tot Harkelo ende Herman Gerdtsen Gert Gosens d. woenende tot Langenholte

Volgens ORA Zwollerkerspel nr. 609B f362, 13 juni 1674 is er een verdeling waarin Graels Erve te Ittersum wordt verdeeld. Lubbert Frerix is mede-erfgenaam. Hij zal Lubbert Frerix (1638-1714) in de Diese zijn?

Vraag: Is het te bewijzen dat Hermen Gerrits Bos (1693-1762) een nazaat is van Egbert Beerentsens van Grael, die voor 27-06-1613 is overleden?

NB: Het is niet mijn topic, en ik breek in op de time-out. Alle begrip als de vraag blijft liggen.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 16 dec 2019, 10:47

Ik begrijp je vraag heel goed, Egbert, want ik heb over die afstamming die AdL opgeeft een discussie met hem gehad, omdat ik het niet met hem eens was. Maar ook niet kon bewijzen dat het anders in elkaar stak.

Maar misschien is het beter om daarover een nieuw topic aan te maken?

Herman van der Bent
Berichten: 121
Lid geworden op: 30 jul 2017, 12:09

Re: bericht voor odette

Bericht door Herman van der Bent » 24 dec 2019, 16:21

Hallo Odette, vandaag in het HCO geweest. De akte van bekendheid zat niet bij de huwelijkse bijlagen, maar ik heb denk ik de goede akte te pakken gekregen bij het vredegericht (zonder de tip van Ria, had ik dit nooit gevonden, bedankt!). Als het downloaden niet lukt, stuur dan even een PB.

https://drive.google.com/file/d/1AicvuR ... sp=sharing

Ik heb ook in het register van het Binnengasthuis gekeken met inventarisnummer 10611 naar de jaren 1700-1702. Daarin kwam Gerrit Bos 5 keer voor en na 1702 wordt het Gerrit Bos zijn weduwe. Hij is steeds te vinden onder nummer 146. Helaas geen patroniem Jansen dus en van de jaren voor 1700 bestaat er helaas geen register. Zie hieronder de scans.

https://drive.google.com/file/d/1ihFqn9 ... sp=sharing

Ik kwam toevalligerwijs nog een Gerrit Jansen Bos tegen in het ORA Zwollerkerspel voluntaire zaken op 16 augustus 1690, maar die hadden jullie vast al gevonden of heeft er misschien helemaal niks mee te maken.

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 25 dec 2019, 00:29

Herman, bedankt voor de tip die leidt naar onderstaande akte:

f317 - 16 aug 1690 - Richter Herman Meuwsen.
Keurnoten Derk Henriks en Gerrijt van Rijssen.
In het Gericht zijn verschenen Gerrijt Jansen Bosch en zijn huisvrouw Aleida Peters, [zij] in dezen met haar voornoemde eheman als momber geassisteerd. Zij verklaarde ter zake van verstrekte en door hun in goed gangbaar geld ontvangen penningen schuldig te zijn aan de gerichtschrijver Gerrijt Holt en zijn huisvrouw Geertruit Crans en hun erfgenamen een kapitale somma van 300 Caroli gulden van 20 stuivers het stuk. Die zij comparanten beloofden jaarlijks te verrenten met 6 procent, waarvan heden over één jaar op 16 augustus 1691 de eerste rente zal verschijnen en moet deze betaald worden, maar [dogh] de rentegever zal met 5 procent kunnen volstaan, wanneer de betaling telkens door hem binnen 3 maanden na de verschijndag in een onverdeelde somma wordt gedaan. Zij comparanten stellen voor al hetgeen voorschreven boven een generaal verband van hun personen en goederen tot een speciaal onderpand en hypotheek hun comparantens 3 morgen weideland genaamd de Kruese, in Mastebroeck in [het] Dieser Slagh in het kerspel van Zwolle gelegen aan de Nieuwe Weteringe tussen de kinderen Muidens ter ener zijde en de kinderen Verhoefs ter anderer zijde, zoals Jan Herms in de Rijsebos deze thans in pacht gebruikt. Dewelke ook bij dezen en alle tijdelijke meijers na hem worden gelast om zonder enige nadere assignatie deze jaarlijkse rente van 18 gulden, in het geval de rentegevers zelf daarvan in de gestipuleerde 3 maanden na de verschijndag geen betaling heeft gedaan, aan de renteheffer uit zijn pacht te betalen. Zijnde dit vrij eigenlijk land en is deze rente de eerste daaruit "gevestet". Zonder arg of list.
- De comparant Gerrijt Bosch zal zelf tekenen en Dr. Otto Meuwsen voor deze zegelen.

[Kantlijn hierbij op f317:] 10 aug 1700 is mij de originele akte van dezen door Geertruit Crans, weduwe van wijlen de Heer secretaris Gerrit Holt gerequireed en ondertekend, vertoond, wiens hand mij zeer wel bekend was, waarbij Haar Ed. verklaarde van dit in dezen vermeld kapitaal van 300 Caroli gulden voldaan en betaald te zijn met alle de verlopen interest van dien. Mogende dienvolgens lijden, dat deze akte alhier ten prothocolle wordt geroieerd; weshalve deze alhier mitsdezen wordt geroieerd.
- Quod attestor,
- Otto Meuwsen, gerichtschrijver.

Dit is een ander koppel waarvan de man wél Gerrit Jansen Bosch heet. Maar zoals je ziet heet de vrouw Aaltje Peters en bij die Gerrit Bosch die wij zoeken werd de vrouw weduwe. En die heette Annigje Jans in 1702 en was al vanaf 1681 met Gerrit Jansen getrouwd, tenminste, als Gerrit Jansen en Gerrit Bosch dezelfde zijn.

Herman, heel hartelijk dank voor de 6 foto's! Het erve/de cotterstede met naam Binnengasthuis te Diese moest als ik goed lees per jaar f 70,- opbrengen aan pacht en als zaadpacht 14 mud gerst en 6 mudden rogge.

Voor dat Gerrit Bosch pacht betaalde, deed Lambert Visscher dat, staat te lezen in dit pachtboek van het Binnengasthuis. Dat kan heel goed Lambert Lubberts, de 1e man van Annegien Jans, zijn geweest.

Lambert Lubberts woonde in 1674 volgens een lijst inwoners buiten de Dieserpoort, oude nummering 5670, vlak bij Remmelt Willems, Jacob Egberts en in 1677 bij de 500e penning, nr. 4387, woonde Lambert Lubberts daar ook vlak bij.

Vuursteden 1682: Inmiddels is Annigjen Jans met Gerrit Bos getrouwd. Zij wordt rond 1701 zijn weduwe en hertrouwt in 1702 met Lambert Jansen. In Vuursteden 1682 op blz. 131 huurt Gerrit Bos van het Binnengasthuis. Vlak bij hem wonen Derck Lubbers en Gerrit Jacobs. Die woonden in 1677 vlak bij Lambert Jansen. Gerrit Bosch en vooral zijn vermeende zoon Hermen Gerrits is in belastingregisters vaak te volgen als nummer 892.

Dan vermeldt het pachtregister van het Binnengasthuis rond 1702 dat de weduwe Gerrit Bosch de pacht betaalt, En de momberakte waarin Annigje Jansen wat geld opzij zet voor haar 5 kinderen, omdat haar man is overleden, is ook uit 1702!

In het bewonersregister 1712-1714 huurt Lambert Jansen, koemelker en decker van de weduwe van Jan Moerkercken ( nr. 4337 blz. 483) en andere Jan Lamberts op blz. 487 doet buerwerck en huurt van de provisooren van het Binnengasthuis. Die moeten we hebben!

In de 500e penning 1723 (nr. 4324) huurt Hermen Gerrits , omschreven als nr. 892, in Diese. Er wordt tot in 1752 betaald, maar of hij dat de laatste jaren nog wel zelf deed, weet ik niet.

Vuursteden 1728 Binnengasthuis, huurder 892 Hermen Gerrits.
Vuursteden vanaf 1749 Harmen Gerrits, huurt van Binnengasthuis, nr. 892. Later staat er ergens dat Geertje Herms, zijn dochter, op de ouderlijke stee blijft. En dan ook weer gecombineerd met Binnengasthuis.

Vooral doordat vanaf 1702 de pacht van dit erve van het Binnengasthuis door de weduwe van Gerrit Bosch wordt betaald, denk ik, dat dat Annigien Jans is geweest en die was weduwe van Gerrit Bosch in 1702 volgens de momberstelling uit dat jaar. Dit zie ik toch wel als een stapje dichter bij bewijs dat Annegien Jansen en Gerrit Bos de ouders van Herm Gerrits waren. ( X Seintje Jans uit Ittersum.)
Maar meer bewijs zou nog steeds welkom zijn, hoewel ik al heel blij ben met de 6 foto’s die Herman van der Bent vandaag in het HCO voor ons maakte!!

Odette, in dat document voor jou, nr. 216, ook al een cadeau van Herman, staat, dat grootvader Barteld Jacobs op Bergklooster is begraven. En dat er daar van begraven lijken geen registratie van werd bijgehouden. Het zou in 1777 zijn gebeurd en een paar personen knikten braaf ja, ter bevestiging. Want die waren meegekomen toen akte 216 werd opgesteld. En ze herinnerden het zich nog goed, dachten ze.

Nu heb ik in de Bergkloosterboeken 814 en de kopie ervan, 815, gekeken en er is best fanatiek registratie gehouden. Over het algemeen. Vooral van het wel of niet betalen van grafrechten. Nu is er in 1778 op 20 jan. op Bergklooster een Jacob Bosch uit Diese begraven. Barteld Jacobs en zijn nageslacht was toch verbonden met Geertje Bosch en/of haar man? Kan die Jacob Bosch , begraven begin 1778, dan nog die gezochte opa Barteld Jacobs zijn geweest? In 1777 kan ik hem niet begraven vinden in het boek van Bergklooster.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 25 dec 2019, 10:02

Volgens de akte Vrederechter

Rutgert Brinkert en Geesje Jans zijn de grootvader- en moeder van Vaderszijde

- hun zoon = Willem Rutgers

En Harme Bos en Sijntje NN idem van moederszijde

- hun dochter Geertjen Herms Bos

Ook volgens de aktes Vrederechter

1786 Den 6 Meij - Gerrit van Aalderen J.M. mest. bakker aan de Dieserpoort, Harmpien Brinkert J.D. in de Bitterstraat, dienstbaar.
Zijn getrout Maandag den 29 Meij 1786.
S.G. H. van Aalderen, sijn vader in de Waterst., H.G. Magteltien Jans, vrouw van Lubbert Jans in Berkum.
[RBSO 735 - f180/181].

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 25 dec 2019, 10:55

Goedemorgen en een Vrolijk Kerstfeest gewenst.

En bovenal: heel hartelijk bedankt, Herman, Janny en Ria. Wat een geweldige verrassing.
Laatst gewijzigd door Odette op 25 dec 2019, 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 25 dec 2019, 10:58

Ik ben er een beetje beduusd van :-)

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 25 dec 2019, 20:26

Wat mooi, dat het nu helemaal duidelijk is! Vanmiddag heb ik gezocht naar materiaal dat hier op kan aansluiten en tot mijn vreugde vond ik informatie die hier heel goed bij past:

namelijk in het artikel "Uitdagingen rond Zwolle. De kwartieren van Janna Jans" deel 2 Door B. van Dooren
blz. 397-422. Gens Nostra 62e jaargang in 2007.


Want nu is bewezen dat we het in Berkum Brinkhoek kunnen houden en de Van Leussens in Oudleusen niet nodig hebben. En wat we wel nodig hebben is die
in 1719 gedoopte Willem Rutgers ( X Jannechien Herms) uit Berkum Brinkhoek,
zoon van Rutger Willems ( X Jannigje Herms) . Rutger Willems gedoopt Zw. 2-8-1685
als zoon van Willem Rutgers, ged. Zwolle 24-7-1645 en zijn 2e vrouw Jannechien Hendriks.

Jannechien Hendriks trouwde later met Jacob Hendriks. Vier kinderen, waaronder Willem Jacobs. Die zijn zoontje Hendriks Willems, mijn voorvader Pierik, bleef als enige van zijn gezin over en werd eerst door opa Jacob Hendriks X Jannechien Hendriks opgevoed en later door Rutger Willems, de halfbroer van Willem Jacobs.

Willem Rutgers: geb. 1685, een kind uit Jannegien Hendriks haar 1e huwelijk X Rutger Willems
Willem Jacobs: kind uit het 2e, dus latere huwelijk van Jannegien Hendriks met Jacob Hendriks.

Dat wordt dan, aangevuld met materiaal uit het artikel van B. van Dooren:

1. Willem Rutgers, * 1719 te Berkum Brinkhoek X 1766 Geertje Herms, * 1737, dochter van Hermen Gerrits Bos en Seintje Jans, in Diese

2. Rutger Willems * 1685 X 1717 Jannigje Herms XX 1736 Lubbert Jans Lubbert Jans XX Machtelt Jans ( dochter van Jan Berents X Hermpje Peters van de Aelvanger, waar die Hermpje Brinkert X Gerrit van Aalderen als kleindochter naar is vernoemd.)

3. Willem Rutgers * 1645 X 1678 Jannetijn Stoffers XX 1684 Jannigje Hendriks Jannigje haar 2e huwelijk: XX Jacob Hendriks

4. Rotger Jansen op den Brinck X 1630 Janneken Cornelissen ( dr. van Cornelis Geertsen Top, Genne, goed te volgen via aktes) XX 1638 Grietje Derks van de Velde Maar Willem Rutgers is dus uit dat 2e huwelijk, met Grietje als moeder.

5. Johan Willem Bensinck ongeveer 1578 geboren.

6. Willem Rotger Bensinck

7. Rotger Bensinck : ongeveer 1540 pachtboer op Bensinck bij kasteel Rechteren, Dalfsen Met vermelding van wat hem de pacht kost.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 25 dec 2019, 23:22

Ik weet niet of dat wel juist is wat je nu schrijft Janny.

Rutger Brinkert zijn vrouw heet Geesje Jans.
Geen Jannigjen Herms.

Heeft Hermpje Brinkert x G van Aalderen het patroniem Jans.

En zijn de grootouders te Dalfsen begraven -

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 26 dec 2019, 01:30

In mijn vorige stukje zaten meerdere fouten, bijv.

1. quote "in 1719 gedoopte Willem Rutgers ( X Jannechien Herms) uit Berkum Brinkhoek,
zoon van Rutger Willems ( X Jannigje Herms) " Einde citaat.

Daar staat 2 x als vrouw Jannechien Herms, zowel voor de vermeende zoon als voor zijn vermeende vader. We hebben het hier over een Willem Rutgers X Geertje Herms Bos. Hij was dus niet getrouwd met een Jannechien Herms. Ik begrijp nu, dat het toch nog niet te bewijzen is, dat we deze Willem Rutgers X Geertje Herms Bos aan Rutger Willems X Jannigje Herms kunnen koppelen.

Omdat Rutgert Brinkert x Geesje Jans zijn ouders zijn? En grootouders in Dalfsen. Dus nog geen duidelijkheid?

2e fout: Hermpjen Brinkert is inderdaad een Hermpjen Jans Brinkert. En zij is geen kleindochter van Hermpjen Peters van den Aelvanger. Die Hermpjen van den Aelvanger X Jan Berents hebben een dochter Machtelt Jans en die heeft in haar huwelijk met Lubbert Jans een dochter Hermpjen en die Hermpjen is wél de kleindochter van Hermpjen Peters.

Hermpjen Jans Brinkert * 28-6-1761 X 29-5-1786 Gerrit van Aalderen is een dochter uit het 2e huwelijk van Jan Rutgers, in 1756, met Berentien Jans. Deze Jan Rutgers is een zoon van Rutger Willems en Jannigje Herms en voor hen geldt wel die reeks tot in 1540 toe op erve Bensinck bij Rechteren.
Deze Jan Rutgers had een broer, Willem Rutgers, waarvan ik hoopte dat hij de gezochte Willem Rutgers zou zijn. Deze Willem werd gedoopt in 1719, wonend in de Brinkhoek, Berkum. Machtelt Jans is de stiefoma van Hermpien Jans Brinkert (X Gerrit van Aalderen), want Machteld Jans was getrouwd met de stiefvader Lubbert Jans van Jan Rutgers.

Rutger Willems X 1717 Jannigje Herms met zonen Jan Rutgers en Willem Rutgers. Jan Rutgers is vader van Hermpien Jans Brinkert.
Jannigje Herms X 1736 Lubbert Jans
Lubbert Jans X Machteld Jans met een dochter Hermpien. Machtelt getuige bij huwelijk van Hermpien Jans Brinkert.

Plaats reactie