bericht voor odette

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 01 dec 2019, 09:06

Janny Lalkens schreef:
01 dec 2019, 01:00

Bij Frans van der Kolk staat: modo Meilink & D. van den Bos. [Er] bij: de morgens agter Albert Willems Huijs nu Dries Alberts in Langenholte (rechtstreekse voorvader van me) Later is er bij een ander erve sprake van Albert Fransen en op dat erf later: Herm van der Kolk, zie hieronder.
Goedemorgen,

D. van den Bos is denk ik Derk Derks van den Bos, meester rademaker, hij was getrouwd met Lubbegien Frans van der Kolk:

17 december 1770 : Derk van den Bos weduwnaar buijten de Sassenpoort met Lubbegien van den Colk j.d. in Diese S:G: broeder van den Vegte H:G: de vrouw van B: Meijlink
Bronnen: https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/zwolle/z ... 7-1773.pdf

en de getuige, vrouw van B. Meijlink is dan haar zuster Berentien Frans van der Kolk. Meijlink was ook getuige bij het huwelijk van Hermen
3 februari 1771 : Hermen van de Kolk j.m. in Diese met Lubbegien Engberts j.d. in B[vlek]ken S:G: Willem Meijlink H:G: Margrietta Goosens

Allemaal erfgenamen van Frans, dus.

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 01 dec 2019, 09:19

ria van bessen schreef:
30 nov 2019, 17:05
Bergklooster begraafboek

Harm Bos uit Diese f 0-13-0 6 sept. 1762
De weduwe van Harmen Bos uit Diese f 0-13-0 2 sept 1765
Dat komt goed overeen qua levensverwachting etc.
Als bovenstaand Seintje Jans is, overleden 1765, dan vraag ik me af wie de hieronder genoemde weduwe Bos kan zijn?

Erschenen Bals Stremmelaar en Janna Hoekevelt ehelieden, verklarende wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan Jan van der Voort en Hermina Udink ehelieden, een somma van 700 car.gl. tegen 3% rente, stellende daarvoor tot onderpand 2 morgen weideland gelegen in de buurschap Diese bij den Reuvenkamp, A. Doijer ter ene en de meier van de Reuvekamp ter andere zijde; 3 akkers zaailand gelegen op den Ooster Enk, de wed. Bos ter ene en Jacob van het Holtrust ter andere zijde (...)
transport RA001-045 Transporten 1731-1734 f483

Het kan Geertje Herms niet zijn want haar begrafenis en die van Willem Rutgers blijken (uit huwelijkse bijlagen!) te zijn geweest mei 1792 voor hem en april 1800 voor haar.

Over Bals Stremmelaar gesproken, je had gelijk Ria, uit het stuk land bij de Reuven(reuvers)kamp blijkt wel dat het om een en dezelfde Bals Stremmelaar gaat. Ik heb de 'onechte' Baltus afgehaakt en zo ziet het er nu uit: https://gw.geneanet.org/cofranssen_w?la ... tremmelaar

Gebruikersavatar
Odette
Berichten: 288
Lid geworden op: 15 dec 2010, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Odette » 01 dec 2019, 09:24

Janny Lalkens schreef:
30 nov 2019, 17:19

En tijdens de grote epidemie begr. op Bergklooster 27 sept. 1747 Hermen Bos zijn beide kinders uit Diese f 1,6,0
dito 22 maart 1753 Hermen Bos zijn kind uit Diese f 0,13,0
Misschien de jongste twee V Berentien Herms 1741 M Frerik Herms 1743 waar ik nooit huwelijken of andere vermeldingen van heb gevonden. Het kind begraven 1753 kan dan volgens mij alleen maar zijn Jan Herms 1721, maar die is dan met 32 jaar nauwelijks een kind te noemen? Of er is nog een over het hoofd gezien kind misschien.

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 01 dec 2019, 13:36

Wat ik tegenargumenten vond voor Hermen Gerrits Bos als zoon van Annigien Jansen X Gerrit (Jansen) Bos en later Annegien sinds 1702 met Lambert Jansen, haar 3e man:

1. Vernoemingen zoals een Thijs en een Willemina bij Annegien: hoe komen ze aan die namen? En dan geen Annegien bij Hermen Gerrits Bos en Seintje Jans terwijl daar wel plenty kinderen waren, dus de keuze was reuze. Er was nog wel een Thijs Jansen in Dieze die denk ik kinderloos stierf. Trouwde met een weduwe. Was dat Annegien haar broer? Hij stierf denk ik redelijk jong, daarom vernoemd?

2. Dat Hermen Gerrits in Koffiegeld 1725 als Pauper genoteerd staat terwijl Seintje een rijke erfdochter was. Hier kom ik later nog op terug. Ik moet een handgeschreven lijst uit 1725 nu maar eens gaan uittypen. Ik heb er toen ik het aan het overschrijven was in Zwolle, zo'n 30 tot 35 jaar geleden, al bij geschreven: wel erg veel paupers en ik herinner me nog dat ik toen las, dat er mensen waren die bij hoog en bij laag beweerden nooit koffij of chocolademelk te drinken. Dus mogelijk heeft de opsteller van deze belastinglijst er toen voor gekozen er maar gemakshalve paupers van te maken. Want Hermen Gerrits betaalt andere belastingen wel, soms achterstallig van meerdere jaren tegelijk, maar dat deden er meer. En er was ook nog dat verzoekschrift van de eigenaars in Diese en van de boeren in 1717 om verzachtende omstandigheden te bepleiten voor een bepaalde belasting vanwege de overstromingen en de pech dat er meerdere malen runderpest was geweest in Dieze.

3. Hermen zelf kreeg van zijn vader maar f 6,- na diens dood. Seintje veel meer. Alleen aan geld al f 500,- en 2 stukken grond enz.

4. Hermen als onderdeel van de Van der Kolksfamilie: paste daar financieel gelijkwaardiger bij. Maar ik heb met hulp van 2 lijsten gewaarden van Diese van rond 1770 en daarna en de lijst van 1813/1814 gezien, dat Willem Rutgers op een aparte boerderij woont en de Van der Kolken op een andere boerderij. Op beide lijsten is dat te zien.

En wat laten die lijsten 1770 en later en die lijst 1814 nu zien?

1770: Het Binnengasthuis modo ( =onlangs) Willem Rutgers

1814: Binnengasthuis doorgestreept. Nu Harm Bos ( dat is dan denk ik de zoon van Willem Rutgers en Geertje Harms en Geertje Harms ging wonen op het ouderlijk huis.)

Ik neig er nu naar om toch maar weer Lambert Jansen als stiefvader van Hermen Gerrits Bos te willen zien, want er is via bronnen een ononderbroken bewoning te zien van leden uit één en dezelfde familie. En heel vaak kom ik dan tegen: huis/erf nr. 892 en dan Binnengasthuis en dan weer gecombineerd met de naam Lambert Jansen/Hermen Gerrits Bos/Willem Rutgers/Harm Bos. Steeds dat nummer 892. Bovendien kunnen er in 1702 toen er een erfuiting was, nog 5 levende kinderen van Annigien Jansen en Gerrit Bosch zijn geweest.

Ik maak van die bewoning een aparte lijst en dan komt er o.a. dit op te staan:

De provisooren van Het Binnengasthuis Lambert Jansen doet Buerwerck Bron: Register gezinshoofden 1712-1714 oud nummer 4337/487

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 01 dec 2019, 14:30

Odette, ik denk niet dat de bron correct is met de akte betr. Bals Stremmeler en Janna Hoekvelt. Dat moet later zijn gezien het feit dat dit echtpaar ook later trouwt.

f483 dd.01-03-1784
Erschenen Bals Stremmelaar en Janna Hoekevelt ehelieden, verklarende wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan Jan van der Voort en Hermina Udink ehelieden, een somma van 700 car.gl. tegen 3% rente, stellende daarvoor tot onderpand 2 morgen weideland gelegen in de buurschap Diese bij den Reuvenkamp, A. Doijer ter ene en de meier van de Reuvekamp ter andere zijde; 3 akkers zaailand gelegen op den Ooster Enk, de wed. Bos ter ene en Jacob van het Holtrust ter andere zijde, en een huis staande op de Nieuwstad, Hendrik Vennebrug ter ene en Willem Baerlekamp ter andere zijde.
Actum coram Schepen Eekhout.
[kantlijn:]
1794 d.16 April. Erschenen Jan van der Voort en verklaarde van nevenstaande kapitaal met de rente te zijn voldaan.
Actum coram Schepen Gomarus.

Bron =Transport RA001-053

Hou er rekening mee dat er nog een Willem Rutgers is, zie mijn eerder bericht over de wed. Willem Rutgers met o.a. eenzoon Albert

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 01 dec 2019, 14:38

Janny, Het erve Bos wordt gehuurd, wat niet automatisch inhoudt dat de volgende generatie ook op dat erve komt. Het zou wat anders zijn als het erve hun eigendom was. Misschien toch gewoon verder zoeken?

Alhoewel ik beslist niet met je ga in je redenatie dat Thijs en Janna kinderen van Gerrit Bos zijn. Die redenatie is gebaseerd op het feit dat Willemina jd van Dieze is en getuige bij het huwelijk van Janna Snel. Huwelijksgetuigen zijn niet automatisch familie. En als Snel verbonden is met Bennink is, wat ik zelf denk, dan is dat al genoeg om haar de juiste plaats te geven in de reeks. Wat niet uitsluit dat zij een dochter kan zijn van Gerrit Bos. Maar er zijn meer Bos, ook in Dieze, ook een Willem Bos bijv. rond die tijd.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 01 dec 2019, 15:07

bericht 3

Misschien weer eens opnieuw beginnen, nu er meer gegevens beschikbaar zijn?

Transporten RA001-031 f311 dd.23-03-1661
Compareerden Jo.r Lambert Glauwe toe Hilderdinck en vrouw Barbara toe Boeckop zijn huisvrouw tutore marito en bekenden verkocht te hebben voor een welbetaalde somme penningen aan Lambert Lubbers en Hermtien Jans zijn huisvrouw en hun erfgenamen, 2 akkeren land gelegen op de Ooster Enck, de eerste groot een half mudde gezaai, naast het Capelle westwaarts, en Assien Winters oostwaarts, en de andere akker liggende bij Courhuis weg, naast Camende westwaarts en Egbert Hendrix oostwaarts, groot een half mudde gezaai, wezende vrij van alle onraad en onbezwaard.
Schepen Roijer.
[onderschrift:]
140, 170.

Transport RA001-031 f690-f691-f692 dd.01-07-1664
Gecompareerd d'heer Albert van Hemert Borgermr. als volmachtiger van Jr. Gijsbert van Eck en Jffr. Beatrix Gansneb gnt. Tengenagel eheluiden, gebleken bij procuratie dd.28-12-1663 voor Jerefaet Foijert Scholtis der heerlickheit Linden gepasseerd, item Marcellis Vermheer volmachtiger van Jr. Ditmer de Grevinck en Hendrina Gansneb gnt. Tengenagel dd.27-02-1664 voor Wilh: Edelinck gesubstitueerde Scholtis te Hardenberg, en bekenden om een welbetaalde somme penningen gecedeerd en overgedragen te hebben aan Lambert Lubbers toe Diese en zijn huisvrouw en erfgenamen, 3 akkeren land aan elkaar op de Ooster Enck, tussen het Binnen Gasthuis en hopman Gerrit Brouwer gelegen, wezende thijntvrij en buiten bezwaar van uitgaande renten, belast met een vierdel waer onraad, gemeen in 1 3/4 waar van zal. Leut. Tengenagel.
Schepen Joan Crull.

Transport RA 001-031f816 dd.13-05-1665
Bekenden Lambert Lubbers en Hermtgen Jans zijn huisvrouw om een welbetaalde somme penningen verkocht te hebben aan Joan Tonnissen en Goeda Tijnenke zijn huisvrouw en hun erfgen. een rente van 7 kgl. 10 st. jaarlijks uit hun 3 akkeren land op de Ooster Enck in Diese, tussen het Binnen Gasthuis en Hopman Brouwer gelegen, de eerste rente daaruit gaande en losbaar met 150 car.gl.
Schepen Voet.
[kantlijn:]
1710 den 11 Juni erschenen Albertus van der Sweerde en bekende dat de Provisoor Jan van Duiren aan hem het kapitaal van 150 car.gl. met de rente heeft voldaan en betaald.
Actum coram Schepen Meuwsen.
Mij present G. Wicherlink Secret.


17-10-1671 Lambert Lubberts te Diese, wedenaer en Aeltin Wilms j.d. te Genne

Zwolle erfuitingen RA001-151
f83 dd.01-05-1677
Momberen over 't onmondige kind van Lambert Lubberts: Lubbert Henricx en Gerrit Harms Ten Hove.
Lambert Lubberts heeft erfuiting gedaan aan zijn dochter Jannechien Lamberts, nagelaten van zijn zall. huisvrouw Aeltien Willems, en voor moeders goed bewezen boven de moeders kleren een somma van 200 car.gl. en een bedde met toebehoor. Belovende de vader de kleren van de moeder aanstonds aan de momberen over te leveren, en de 200 gl. en het bedde als zijn dochter 15 jaar zal zijn, en ondertussen dezelve onderhouden in kost en kleren en in nooddruft en mede lezen en schrijven laten leren.
Actum coram Schepen Adolph Wijcherlinck.

02-05-1677 Lambart Lubbers wed.n. en Annijgijn Jans j.d. beijde tot Diese
hij moet Arfuijtinghe doen


tranport RA001-033 f595 dd.14-06-1679
Erschenen Lambert Lubberts en Annichjen Jans zijn huisvrouw tutore marito, en bekenden voor ontvangen penningen schuldig te zijn aan Gerrit van Hove en Lubbert Hendriks als momberen over het onmondige kind van voorn. Lambert Lubberts, een kapitale somme van 200 car.gl., belovende die te verrenten tegen 4%, stellende daarvoor tot onderpand 3 akkeren zaailand, groot ongeveer 7 mergen, gelegen op de Ooster Enk buiten de Dieserpoorte, oostwaarts daaraan beland Dries Hendriks, en westwaarts het Binnen Gasthuis.
Actum coram Schepen Joan Krull.
[kantlijn:]
A°1703 den 15 Feb. erschenen Joannes Hermannus Stuer als administrateur van de goederen van de kinderen van wijlen de predikant Condewijn, als cessionarissen van Gerrijt van Hove en Lubbert Henriks in kwaliteit als momberen van het onmondige kind van Lambert Lubberts, blijkende bij akte van 01-06-1700, en bekende van het kapitaal in deze vermeld una cum interesse te zijn voldaan, overzulks het onderpand van zijn verband ontslaande.
Schepen Keiser.

02-05-1677
Lambart Lubbers wed.n. en
Annijgijn Jans j.d. beijde tot Diese
hij moet Arfuijtinghe doen [725/171]
ondertrouw 07-04-1677 beide uit Diese
[GEEN getuigen vermeld]

Ng Zwolle 27-10-1681
Gerrit Jansen j.m. tot Haerst en
Annegien Jansen wed: van salige Lambert Lubers
hw. 27-10-1681 725/321
[GEEN getuigen vermeld]

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 01 dec 2019, 15:23

Als in een lijst van gewaarden van Diese een streep staat door Binnengasthuis als eigenaar van een erf en er staat "nu Harm Bos", dan betekent het denk ik dat Harm Bos ( X Dina Gerrits Schutte uit Dalfsen) het erf heeft gekocht van het Binnengasthuis. Of mogelijk zelfs Willem Rutgers al. Dan moet er in Zwolle een transportakte van zijn opgemaakt.

Kan Geertje Herms die weduwe Bos zijn nu er een ander jaartal bij die akte staat? Zie jouw vorig bericht. Of kan er op dat moment nog een andere weduwe Bos hebben gewoond in Diese? Ik weet zo even niet wanneer Willem Rutgers werd begraven.

Ik zie Thijs Gerrits Snel, de veerman van het Katerveer, nog niet als een zoon van Annegien Jans en Gerrit Jansen Bos en Janna niet als hun dochter, want Janna is nog niet bekend met een doop als zodanig en Annigien en Gerrit Jans hebben wel een Thijs, maar er is verder geen duidelijk bewijs dat dat die latere veerman is. Hoewel die bij huwelijk wel uit Diese kwam, toch? Er zijn voorlopig nog te weinig bewijzen voor de koppeling van Janna en Thijs aan deze ouders. Bij Jan Berents is het een ander geval: ook geen bewijs uit een doopboek maar wel wordt hij als zoon van Berent Frederiks genoemd in een akte en krijgt hij via zijn moeder Marretje Otten, met name genoemd, een belening. En dan ook duidelijk de woorden zoon of "moeder van" enz. erbij. Dan zou ik dat als bewijs willen rekenen. Maar voor Thijs en Janna gelden voorlopig alleen maar vraagtekens.

Als Thijs Gerrits een zoon zou zijn van Annigje Jans en Gerrit Bos, dan zitten we met dat Bos en Snel, maar bij de Hermen Bos die met Seintje Jans is getrouwd zie ik nog steeds ook geen enkel lijntje lopen naar het Katerveer. Dus of dat dan wel broers zullen zijn? Terwijl je dat toch zou verwachten, dat er ooit iets wordt gevonden dat hen verbindt? Of dat de neven en nichten bij elkaar opduiken als getuigen of voogden of zoiets, maar nee, niets.

Dat verhuren van een boerderij ging ook vaak per 6 jaar. En natuurlijk hoeft het niet van vader op zoon te gaan, maar die ononderbroken lijn vanaf 1714 of eerder via Lambert Jansen en dan Hermen Bos en daarna Willem Rutgers en dan weer een Harm Bos geeft me te denken, want het zijn nu net de 4 generaties die 4 generaties in ons onderzoek zouden kunnen zijn.

In pachtboeken van Bethlehemsklooster zie je toch geregeld de naam van een (schoon)vader en daarna de naam van zijn zoon of schoonzoon. Ik weet niet of er pachtboeken van het Binnengasthuis zijn bewaard.

De vraag is of we ooit met zekerheid kunnen zeggen wie de ouders van Hermen Gerrits Bos waren, maar die bewoning vind ik zo langzamerhand wel een argument gaan worden, nu ook blijkt dat de Van der Kolken een eindje verderop woonden en dat Geertje Herms met Willem Rutgers daar niet "aan te pas " kwamen. Niet meededen binnen die Van der Kolkenfamilie. Geertje Herms die bleef zitten op boerderij nummer 892 van het Binnengasthuis, samen met Willem Rutgers volgens het Diezer markeboek, terwijl dat ook al eens zo vermeld werd in een akte of zo: Geertje blijft op het vaderlijk huis wonen. Ik blijf gewoon doorgaan met het onderzoek, want inderdaad, er zijn er meer die Bos heten. Alleen vind ik het met die bewoning/huur nu wel heel toevallig dat het allemaal kan kloppen, gecombineerd met veel pachtboeken Bethlehemsklooster, waar toch ook bij gehuurde boerderijen kinderen hun ouders regelmatig als pachter opvolgden.

Het voordeel van als het mogelijk was om je ouders op te volgen als pachter: als je ouders hun best hadden gedaan om de grond te verbeteren, kon een zoon of dochter met een schoonzoon daar profijt van hebben. Ik heb teleurgestelde boeren gesproken, die van te voren wisten dat hun pacht niet eindeloos verlengd zou worden, omdat ze eigenlijk de boerderij zo lang bewaarden tot de zoon of dochter van de eigenaar er op verder kon boeren. Volwassen was geworden. Ze deden dan ook niethun uiterste best om de grond uitgebreid te gaan verbeteren, terwijl het verpachten aan families, generaties lang, een kans kon geven op grondverbetering en goed onderhoud van de opstallen, hoewel reparaties voor kosten van de eigenaar waren.In één geval was het zelfs zo dat de opvolging versneld werd, omdat de zoon van de boer en zijn vriendin een kind verwachtten en er met spoed werd getrouwd. De pachter kon de verlenging toen helemaal vergeten, jaren voor het eigenlijk de bedoeling/de planning was.

Dus wat mij betreft gewoon doorgaan in Diese. Er zijn daar nog heel wat raadsels en in dat Markeboek staan in die gewaardenlijsten ook dingen zoals waar een stuk grond ligt. Het is zonder Hermen Bos al heel interessante kost. Omdat sommige mensen nu zo langzamerhand als "oude bekenden" overkomen.

Ik ga het nieuwe begin nu even lezen! Goed idee!

Janny Lalkens
Berichten: 1867
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door Janny Lalkens » 02 dec 2019, 10:37

De eerste man van Annegien Jans, Lambert Lubberts, liet in zijn huwelijk met Aeltje Willems te Zwolle dopen:

1 febr, 1674 Jannechien

13 dec. 1675 Hermtjen Zo heette de 1e vrouw van Lambert Lubberts ook. Is daar de naam Hermen later nog van? Hoewel dat dan weer een zoon van Annegien in haar 2e (!) huwelijk, met Gerrit Jansen Bosch, was. Nie in haar 1e huwelijk met Lambert Lubberts.

Jannechien wordt genoemd in de momberstelling van 1-5-1677. Van de mombers Lubbert Hendrikcx en Gerrit Ten Hove weet ik verder niets.
Van Jannechein zoek ik belijdenis doen en eventueel trouwen. De aantekening 15-2-1703 waaruit blijkt dat Jannechien nog leeft, had ik nog nooit gezien en ik ga kijken wat er in 1-6-1700 staat of dat dat een aantekening bij die akte uit 1677 is.

Ik kom steeds terug op die eventuele F 6,-/ 1 pond groot die "onze"(??) Hermen Gerrits in 1702 kreeg toegezegd, maar als hij wel een stiefbroer, nog niet eens een half broer, van Jannechien Lubberts was, dan moest Annegien Jansen in ieder geval 150 gulden van haar bezit voor Jannigjen reserveren. Ik wist niet dat jannigje in 1703 nog leefde, had me dat wel eens afgevraagd. Ik meen dat ik in het Diezer markeboek de naam Condewijn zag staan, zie aanvulling 1703. Er was in ieder geval wel wat grondbezit bij de gehuurde boerderij. In 1661 al. Dat gebeurde vaker: een mix van gehuurd en eigendom.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8299
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: bericht voor odette

Bericht door ria van bessen » 02 dec 2019, 15:27

Janny, ik begrijp dat je nog steeds niet snapt wat ik eigenlijk bedoel met
- we weten het patroniem niet van Gerrit Bosch.

We weten toch alleen maar dat zijn weduwe hertrouwd.

Leg me eens uit; waarom heet Gerrit Jans wel Bos en waarom zijn voorganger niet?
We weten alleen dat de wed. van Lammert Lubberts hertrouwde met Gerrit Jans.
En nergens is hier Bos vermeld.

Misschien vind je het te ver gezocht. Maar ik probeer duidelijkheid te krijgen en koers nu echt op wat we dus zeker weten.
En zolang er geen huwelijk of een overlijden van Hermen Gerrits v.d. Kolk is gevonden, blijft toch die eerder genoemde optie open staan, wat mij betreft.

Het maakt me verder niet uit hoor, maar ik wil graag duidelijkheid [net als jij] betreft Hermen G. Bos.
En opnieuw beginnen betekent ook, alles loslaten wat je eerder dacht.
*

Bij mijn weten heb ik je toch al wel eerder die voogdijakte gegeven. Want je gaf me de doop van die dochter.
Ook de onderstaande huwelijksakte[s] moet[en[ bekend zijn.

19-04-1640 Wolter Jansen Jan Jansen N.S. ende
Hermentijn Jans Jan Hermensen [Jansen] N.D. beijde tot Dese

01-02-1657 Lambert Lubberts j.g. op Campereijland en
Hermken Jans, Wolter Jans N.W. tot Diese
proclamatien gaen mede tot Campen
zijn met attestatie getrout

De transportaktes zijn wel 'nieuw'.
Maar daarin niets gevonden in de periode 1640-1657

Plaats reactie