Claas Jansen Cloosterman

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9197
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 15 sep 2021, 18:28

Ik heb alleen dit

ZWK f84 - 13 mrt 1660 - Richter Bernardt Holt.
[Geen keurnoten vermeld].
Tussen Claes Hermsen en Arentien Jansen, eheluiden, te ener zijde, en haar [haer] voordochter Jacobien Brantsen, geassisteerd met haar ooms en mombers Bannier Jansen en Derck Jansen, ter andere zijde, is met approbatie van het Gericht geaccordeerd en overeengekomen [verdragen], dat Jacobien Brantsen voor haar kindsdeel, zo haar bij de erfuiting van 28 maart 1645 gerichtelijk voor het vaders goed was bewezen, alsmede voor hetgeen haar door afsterven van haar broers en zusters Lubbert, Grietien en Brant Brantsen was aangeërfd, eeuwig en erfelijk zal krijgen [hebben] de helft van 7 morgen land in Mastebroeck op de Nieuwe Wetteringe, met het huis en de berg daar op staande, zo zij eheluiden thans nog in gebruik hebben, en nog 2 morgen land in 't Olde Erve, mede op de Nieuwe Wetteringe gelegen, alles met de raad en onraad, daartoe behorende, en verder een bed met zijn toebehoren. Hij Claes Hermsen met zijn huisvrouw Arentien Jansen zullen daartegen de andere goederen behouden. Zonder argelist.

Egbert_
Berichten: 2239
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 15 sep 2021, 18:54

Niets over kinderen van Claes Herms dus.
En Jacobien Brantsen het enige overlevende voorkind van Arentien Jansen

Waarschijnlijk is dit haar trouwinschrijving:
 • 20 8bris (otr Zwolle)
  06-11-1660
  Willem Lubberts j.g. aen de Vecht en
  Jacobjen Sibrants j.d. in Mastebroeck
  gaen de procl. mede i Mastebroeck.
  Att: gegeven om in Mastebroeck te trouwen
Willem Lubberts, broer van Jan Lubberts aan de Kieck in de Vecht (x Marrechien Jacobs x Hilligien Claessen)

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9197
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 15 sep 2021, 21:05

Wat weten we van deze Claas?

stamvader Jan Cornelis x Jacobje Derksen
- zoon Cornelis Jans [overleden voor 22-8-1678] - zonen Klaas Cornelis en Jan Cornelis en dochter Aeltien Cornelis x Jacob Stoffers

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9197
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 15 sep 2021, 21:21

bericht 2


f32 - Eodem [18 aug 1677] - Richter Bernard Holt.
Keurnoten Henrik Queisen en Albert van Goor.
In het Gericht is verschenen Jan Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk. Hij heeft tot mombers over zijn drie onmondige kinderen (Herman, Wolter en Rutger Antoni Jansen), bij wijlen zijn huisvrouw Geertjen Wolters in echte verworven, verzocht Egbert Wolters Zijlhuis tot Wijhe, oom van de moeders zijde, en Klaas Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk, oom van de vaders zijde. Dewelke daarop door het Gericht verhoord zijnde, deze momberschap hebben aangenomen en beloofd na behoren waar te nemen.
Waarna hij comparant aan zijn voorschreven drie onmondige kinderen ten overstaan van de voornoemde mombers erfuiting heeft gedaan en voor het moeders goed heeft bewezen [aan hun] tesamen de helft van een kamp hooiland groot vijf morgen, genaamd Vilsterens Lant, waarvan Derk Jansen Bos de andere helft [weder-helfte] toebehoort, gelegen in Mastebroek in Lammechies Slag, westwaarts de Geestelijkheid van Kampen, oostwaarts burgemeester Ram, zuidwaarts Vilsterens Koije [= Vilsterens kooi] en noordwaarts de comparant zelf; en dan nog [aan hun] tesamen 100 Caro¬li gul¬den, te ontrichten als een ieder 18 jaren oud zal zijn. Belovende ondertussen deze kinderen na staatsgelegenheid in kost en kleren te onderhouden [verplegen] en [hen] ook lezen en schrijven te laten leren. En is verder versproken, dat indien één of twee van deze kinderen ondertussen komt of komen te overlijden, dat dan deze nalatenschap zal erven en [ver]sterven voor de helft op hem comparant en voor de helft op de andere kinderen of het andere kind dat dan nog leeft. Tegen al hetwelk hij comparant aan zich behoudt de gehele boedel met alle in- en uitschulden. En hij verklaart hiermee een oprechte en sincere erfuiting aan zijn voorschreven kinderen te hebben gedaan, onder verband van zijn persoon en goederen als volgens het recht. Zonder argelist.
- Juramentum per tutores remissum est.

Als Derk Jans al in 1643 trouwt - Grietien in 1638 en Arentien zelfs in 1635 is het dan mogelijk dat Klaas Cornelis - dus het neefje van Derk Jans - mogelijk een zoon Jan krijgt die in 1683 dus trouwt met Jannigjen Derks?

Jan Cornelis hertrouwt in 1662

f242 - 16 aug 1662 - Richter Bernardt Holt.
Keurnoten Gerrardt Voet, burgemeester, en Benckel [?] Ter Borch, Dr.
Door het Gericht zijn tot mombers geauthoriseerd en gesteld over het onmondige kind van Jan Cornelis aan de Zeedijck, bij zaliger Merregien Gerrijts in echte geprocreerd, Jacob Stoffers, aangehuwde oom van het kind van de vaders zijde, en Cornelis Willems, aangehuwde oom van de moeders zijde. Zij hebben de momberschap aangenomen en beloofd des kinds beste en voordeel in alles te zoeken en waar te nemen, zoals goede en getrouwe mombers toestaat en behoren te doen.
Waarna Jan Cornelissen voorschreven aan zijn onmondig kind Cornelissien Jansen ten overstaan van deze haar mombers erfuiting heeft gedaan en voor haar zaliger moeders goed heeft bewezen een somma van 100 daalders tot 30 stuivers het stuk, en dan nog 60 Caroli gulden voor de kleren van de moeder, en zij zal bovendien nog krijgen het zilverwerk van de moeder, bestaande uit een zilveren gordel en dracht, en verder krijgt zijn nog een bed met zijn toebehoren. Alles te ontrichten en te verrenten wanneer het kind 16 jaren oud geworden zal zijn. Hij belooft ondertussen en zo lang dit kind in kost en kleren te onderhouden en te verplegen na staatsgelegenheid, en haar ook schrijven en lezen te laten leren, en "t' eindes die jaeren wel gecleet en gereet uijtsetten". Waarmee hij verklaart zijn voorschreven kind [een] oprechte en sincere erfuiting te hebben gedaan voor het zaliger moeders goed en hij verbindt daarvoor zijn persoon en goederen. Zonder argelist.
- Juramentum per tutores remissum.

Egbert_
Berichten: 2239
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 15 sep 2021, 21:52

ria van bessen schreef:
15 sep 2021, 21:05
Wat weten we van deze Claas?

stamvader Jan Cornelis x Jacobje Derksen
- zoon Cornelis Jans [overleden voor 22-8-1678] - zonen Klaas Cornelis en Jan Cornelis en dochter Aeltien Cornelis x Jacob Stoffers
Naar aanleiding van stift Essen kwam ik tot een ander gezin:
2.505. Schoutambt Zwolle / buurschap Berkum
 • (vii:104v) Jan Cornelyssen verkrijgt goedkeuring van zijn testamentaire beschikkingen ten behoeve van zijn kinderen Cornelis en Derck Janssen, Arentjen, vrouw van Claes Hermssen, Grietien, vrouw van Derck Janssen Molenbelt, alsmede Pelle en Claes Janssen, onder bezwaar van het vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw Jacobjen Derckssen
  Datering: 1657 mei 12
 • (viii:83) Cornelis Jansen na de dood van zijn vader Jan Cornelissen
  Datering: 1666 sep 17
 • (ix:8) Hendrick Berentssen Mollenbelt, als voogd van de kinderen van wijlen Cornelis Janssen
  Datering: 1677 feb 27
 • (ix:65v) Derck Cornelissen met de ledige hand, gelijk zijn voogd Henrick Berentssen Mollenbelt daarmee was beleend
  Datering: 1683 apr 11
  [8](ix:65v) Henrick Berentssen Mollenbelt, mede voor zijn vrouw Henrickien Claessen, na opdracht door Derck Cornelissen, mede voor zijn broers en zusters Gerryt, Cornelis, Jacobjen, Swaentien, Aeltien, Arentien en Grietien Cornelissen
  Datering: 1683 apr 11

Daar is geen Klaas bij.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9197
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 15 sep 2021, 22:56

Het gaat sowieso niet lukken. Hij trouwt te laat.

jan 1747 / 02-02-1647 Cornelijs Jansen Jan Cornelijsen sone tot Barkum, ende Marijken Dercks Derck Jansen dochter tot Wijtman

Maar Jan Cornelissen heeft wel een broer Claas. zie mijn vorige aktes. Wie is hij dan?
Laatst gewijzigd door ria van bessen op 15 sep 2021, 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.

Egbert_
Berichten: 2239
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 15 sep 2021, 23:02

ria van bessen schreef:
15 sep 2021, 21:21
f32 - Eodem [18 aug 1677] [-] Jan Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk. Hij heeft tot mombers over zijn drie onmondige kinderen (Herman, Wolter en Rutger Antoni Jansen), bij wijlen zijn huisvrouw Geertjen Wolters in echte verworven, verzocht Egbert Wolters Zijlhuis tot Wijhe, oom van de moeders zijde, en Klaas Kornelis, woonachtig aan de Zeedijk, oom van de vaders zijde. Dewelke daarop door het Gericht verhoord zijnde, deze momberschap hebben aangenomen en beloofd na behoren waar te nemen.

Hoort deze hier ook bij ? :
ria van bessen schreef:
12 okt 2018, 19:48
f411 - 9 apr 1692 - In het Gericht is verschenen Jan Cornelis, wonende aan de Zedijk. Hij heeft over zijn 3 onmondige kinderen (Merghjen, Cornelis en Klaas), in echte geprocreerd bij zijn zaliger huisvrouw Elsjen Willems, tot mombers verzocht Claas Cornelis, oom van vaders zijde, en Cornelis Clasen, zijn naberman [= buurman].

Volgens stift Essen hebben Jan Cornelis x Jacobje Derksen ook geen zoon Jan.

Vilsterenlant kwamen we eerder tegen:
ria van bessen schreef:
13 dec 2020, 13:58
ZWOLLERKERSPEL f277 - 5 nov 1670 [-] erfgenamen van wijlen Lou Henrix, gewoond hebbende in Mastebroek op de Olde Weteringe [-] verkopen [-] aan Hillichijn Alberts, nagelaten weduwe van Peter Henrix, woonachtig in Mastebroek in het Scholtambt van Isselmuiden, mede-erfgenaam van wijlen Lou Henrix, en haar erfgenamen, "drie en een vierdendeel" morgen land, maar zonder mate, gelegen in dit kerspel van Zwolle in Mastebroek in Lammechijs Huis, genaamd Vilsterens Lant [-]
wijlen Lou Henrix was een broer van wijlen Peter Henrix
Hoe er dan zeven jaar later een deel bij Derck Jansen Bos terecht is gekomen mij nog niet duidelijk. Of komt het van zijn vrouw Aeltien Jacobsen. En zou Aeltien Jacobsen een dochter zijn van Arentien Egberts en Jacob Cornelisz. In 1657 niet meer onmondig, want getrouwd met Derck Jansen Bos ???
ria van bessen schreef:
28 mar 2019, 14:11
Arentien Egberts en Jacob Cornelisz. Dit echtpaar heeft als kinderen - Merrichien, Jutte, Egbert, Cnelis, Jan en Berent. Dit volgens de voogdij f 10 dd 17-4-1657 Ijsselmuiden. Voogden worden Hermen Cornelisz en Jacob Egberts.
Onder andere dochter Jutte bezit een deel van Vilsterenslant.

Egbert_
Berichten: 2239
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 16 sep 2021, 11:44

ria van bessen schreef:
15 sep 2021, 22:56
Maar Jan Cornelissen heeft wel een broer Claas. zie mijn vorige aktes. Wie is hij dan?
Dat is voor mij ook een enigszins nieuw vraagstuk.

Van Jan Cornelis was mij alleen de erfuiting van 1692 bekend. En had daarom ook de indruk dat hij een zoon van Cornelis Jans zou zijn. Dat werd nog eens versterkt omdat de weduwe van Derck Jansen Bos, Aaltjen Jacobs, Jan Cornelis aan de Zeedijck aanstelt als voogd. (Familierelatie niet vermeld.)

Maar nu lijkt het erop, dat diezelfde Jan Cornelis in 1662 en 1677 ook al weduwnaar was en erfuiting deed.

Uit vorige zoektochten nog:
 • Claes Cornelis aan de zeedijk verkoopt zijn huis aan de diaconie vanwege schuld op 11-4-1693
Meer is mij niet bekend, naast dat hij in 1677 en 1692 voogd is bij een broer Jan Cornelis aan de Zeedijk.

Er is in Genemuiden nog een erfuiting, 7 jan 1675, van ene Jan Cornelis over de onmindige kinderen van hem en Lijssijn Jacobs. Ook hier een Claes Cneliss als bloedvoogd. ( zie: NL-ZlHCO_0051.1_1_0457.jpg )


Jan Cornelis x Elsjen Willems komen in mijn kwartierstaat voor. En hebben daardoor mijn extra belangstelling.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 9197
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door ria van bessen » 16 sep 2021, 14:15

Dan lijkt het me beter om een nieuw topic te openen.

1]Met Jan Klasens op de OW kom ik niet verder.

2]De volle neef Jan Klasens van Jacob Derks voogd in 1693 is in ieder geval in 1705 overleden.
Maar welke Jan Klasens dit is?
Geen idee.
Alhoewel wèl Jan Klasens in het Vosje dan ook overleden moet zijn rond die tijd

Ik kan ook geen Claas linken aan Derk Jans op de OW die een zoon Jan heeft.

Egbert_
Berichten: 2239
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Claas Jansen Cloosterman

Bericht door Egbert_ » 16 sep 2021, 16:36

Jan Claesen in 't Vosje

10-12-1626: Claes Eversen en zijn vrouw Jutte laten hun zoon Jan dopen (GI)

Claes Evertsen is een zoon van Evert Herms up Myllingen. Zijn kinderen, broers en zussen van Claes Evertsen:
- Grietken Everts x 1) Peter Arents 2) Johan Martens Nijslach
- Evert Evertsen x Anneken Arent
- Mechteltgen Everts x Jacob Egbertsen
- Jantien Everts x 1) Pieter Jacobs 2) Egbert Jansen
- Geesien Everts x Cornelis Geertsen
? Stoffer Everts x Anna Everts

Broers van Jutte Claesdr.
- Lubbert Claessen x Claesijen Claesen
- Gerrit Claessen
- Peter Claessen
- Geert Claessen

Misschien maak ik een of meerdere fouten, maar dit zijn de ooms van Jan Claesen in 't Vosje. Voor zover ik kan nagaan. Als daar geen oom Derck bij zit, bloedoom of aangetrouwd, kan Jan Claesen in 't Vosje toch geen volle neef Jacob Derks hebben?

Maar mogelijk heb ik iets gemist, en is er wel een oom Derck?

Zo niet, dan moet je Jan Claesen in 't Vosje toch uitsluiten. Ondanks passend overlijden.

Plaats reactie